رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

محمد تقی فاضلی

استادگلزاری یک نویسنده فداکار است که بیش از دودهه تلاش نموده و رویدادهای عصر عبدالرحمان خان و پیش از آن را تادوره ای معاصر، از اسناد محرمانه بریتانیا ثبت و با ابتکارجدید تدوین نماید. این کتاب ها درواقع با کتاب های سراج التواریخ که مرحوم علامه فیض محمدکاتب براساس اسنادحکومتی عصر عبدالرحمان خان و حبیب الله خان نوشته، مکمل یکدیگر اند.
دراین اسنادمحرمانه، از نقش قدرت های بیگانه و نیز عوامل داخلی و بیرونی پرده برداشته و نشان داده است که افغانستان در یک بازی بزرگ قدرت ها به یک میدان بازی تبدیل شده و توسط بدوی صفتان داخلی، مردم افغانستان به طورعام و هزاره ها به طور خاص قربانی شده اند.
یاد آوری می گردد که نسل آگاه امروزی مسئولیت سنگین به عهده داردند تا براساس اسناد دسته اول رویداها و ظلم های تاریخی را مورد تحلیل علمی قراردهند.
همایش بین المللی ارزگان گام نخست را دراین خصوص برداشت و درحد توان بانگاه تحلیلی رویدادها را مورد مطالعه قرارداد تا باب شود برای اینکه نویسندگان بیشتری به میدان آیند و رسالت انسانی خود را درقبال ملت خویش انجام دهند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • جوزا
  • 1402
  • 5
  • June
  • 2023
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1444

عضویت در کانون