پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

محمد عزیزی
درگذشت “جناب پروفیسر ناظرحسین”شخصیت بزرگ علمی- تحقیقی، یکی از کدرهای مهم نهاد فرهنگی- تعلیمی “تنظیم نسل نو هزاره” و از بانیان “موسی کالج” در کویته بلوچستان را به خانوادهء فرهیختهء ایشان و شاگردان و ارادتمندان آن بزرگمرد نخبه و فرزانه تسلیت می گویم و در اندوه شان شریکم. خداوند روح آن بزرگمرد معاصر و خدمت گذار صادق و بی ادعا را در بهشت برین با انبیا و اولیا و صلحا محشور فرماید و به بازماندگان عزیز و گرامی اش، صبر و سلامتی عنایت فرماید.
ایشان از بزرگان عرصهء علم و تعلیم و فرهنگ در اجتماع هزاره های بزرگ کویته بود و رها از هیاهوی سیاست و جدا از هوسهای مقام و موقعیت، بابیان شیوا و اندیشهء پویا و شکوفا، خردمندانه و آگاهانه در راستای ارتقای سطح دانش و بینش علمی، فکری، فرهنگی و تعلیمی مردم هوشیار و بیدار کویته، تلاش و تپش داشت و هیچگاه مسند استادی در آموزش و پرورش و پاسداری از فرهنگ گرانسنگ هزاره در جامعه بزرگ و مولتی نشنل پاکستان و قاره هند را، برای ورود به شهرت و ریاست از طریق سیاست، رها نکرد و همچون شمع همواره برپای روشنگری فرهنگی و کدرپروری تعلیمی- اجتماعی، بیدار و استوار، ماند.
نسل نو فرهیخته و تعلیم یافتهء کویته، اکثرا برخاسته از بستر فکری و فرهنگی آن استاد زنده یاد است و خدمات و زحمات پربار ده ها سالهء آن گرامی، بر هیچ کسی پوشیده نیست. در مقام تحقیق و تعلیم و فرهنگ و فرهیختگی علمی، شهرت و شناخت نیک هزاره ها را در جامعه بزرگ پاکستان، با شخصیت مطرح و ممتاز خود تداعی می کرد و شناسهء درخشان تعلیم و فرهنگ هزاره ها در چشم انداز مجامع بزرگ علمی- فرهنگی آن کشور، به شمار می رفت.
شخصا با آن پروفیسر شادروان؛ از سالهای اخیر دههء هفتاد به بعد که در پاکستان و پشاور اقامت داشتم و با منابع فرهنگی پاکستان کم و بیش آشنایی یافتم، آشنا شدم و نامش را در مجامع فرهنگی کویته با بزرگی و فرزانگی می شنیدم. اوایل دههء هشتاد که مجموعهء شعری “منظومهء خون” را در پشاور چاپ و نشر کردم، نقد و نظر مثبتش را پیرامون منظومهء خون و خصوصا مثنوی “رنجنامه” در یکی از نشریات کویته خواندم و بیشتر با افکار بلند و آگاهی از تاریخ و احساس درد و رنج عمیقش از هزاره ها، آشنا شدم. “یونس نگاه”، مثنوی رنجنامه را به قومگرایی نسبت داده و آن را خلاف روح ملی مردم افغانستان خوانده و با دید منفی نقد کرده بود؛ اما پروفیسر زنده یاد، در رد این نقد، سخن گفته و از طرح مظالمی که در گذشته و حال بر هزاره ها رفته و در رنجنامه بازتاب داده شده، مستند و مستدل دفاع کرده و سخن گفتن از مظالم تاریخی استبداد بر هزاره ها را حق مردم دانسته و از منظومهء خون و رنجنامهء آن، ستایش کرده بود.
بیداری فرهنگی در نسل نو هزاره های کویته و حفظ فرهنگ و زبان و سنت های اجتماعی و ارزشهای قومی هزاره ها در پاکستان؛ بدون شک نتیجهء تلاشهای تعلیمی و روشنگری های فرهنگی پروفیسر ناظر حسین زنده یاد و یاران و همفکران او در تنظیم نسل نو هزاره بوده و ایشان نقش بزرگ و ماندگار در حفظ هویت قومی و زبانی و فرهنگی هزاره های کویته داشته و مجامع علمی- تحقیقی و نهادهای فرهنگی- تعلیمی هزاره های ساکن در پاکستان، مرهون و مدیون یک عمر خدمات تعلیمی- فرهنگی آن استاد زنده یاد است.
خداوند بزرگ، یاد و نام بلند و خاطرات شکوهمند آن فرهیخته مرد فرزانه را ابدی و جاودانی فرماید و پاداش زحمات و خدمات ماندگار و پربارش را، بهشت برین رحمت و مغفرت عطا فرماید.
“انا لله و انا الیه راجعون”

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 20
  • دلو
  • 1401
  • 9
  • February
  • 2023
  • 18
  • رجب
  • 1444

عضویت در کانون