پایان کلاسهای آموزشی زبان مادری(فارسی دری) کانون در سال تحصیلی 2021-2022

چندین سال است که این کلاس ها توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی برگزار می گردد. امسال نیز مانند سالهای گذشته این برنامه آموزشی موفقانه به پایان رسید و دانش آموزان مدرک تائیدی شرکت سال تحصیلی 2021-2022 را دریافت نمودند.

در این دوره کلاسها علاوه برآموزش زبان مادری با شاگردان توضیحات مختصر در باره فرهنگ، جغرافیه و تاریخ افغانستان نیز در لابلای درس ها به زبان ساده و گاهی هم به صورت بازی ها دستجمعی در کلاس ها اجرا شد. در پایان کلاس ها امتحانات که به عمل آمد پیشرفت های خوبی در یاد گیری دانش آموزان مشهود بود.

در هنگام دادن مدرک تائیدی شرکت در کلاسها آقای نبی قانع زاده که به حیث معلم این کلاس ها را پیش می برد، گفت: حفظ زبان مادری بقای هویت ماست بیائید برای زنده نگهداشتن آن تلاش نماییم و از فرصت های موجود استفاده های مطلوب را ببریم. وی همچنین بیان داشت: متاسفانه کارهای فرهنگی و آموزشی که برای وطنداران ارائه می گردد کمتر مورد استقبال قرار می گیرد که باید به این مشکل توجه جدی گردد و نقایص کار ها مورد ارزیابی قرار بگیرد و در جهت رفع آن فکر شود.

در ادامه ایشان یاد آور شدند: قشر فرهنگی، نسل جوان و فعالین انجمن ها به کارهای بنیادی تر و تاثیر گذار تر دقت بیشتر نمایند فعالیتهای اساسی نیاز به فداکاری و ایثارگری دارد اگر بخواهیم به نتایج مطلوب و شایسته برسیم در کار های فرهنگی، حقوقی و جا افتادن در جامعه میزبان، که به حیث یک مردم فعال و پرتلاش ظاهر شویم بدون در نظرداشت به مشهورشدن، آرام و بی توقع به مردم نیازمند خود کمک کنیم.

در پایان مدرک های شاگردان با یک شاخه گل رُز توسط آقای قانع زاده به آنها اهدا شد و همچنین با هدایا و تحفه های خانواده ها، مربیان مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این روز که خانم زهرا شیرزاد که با این کلاس ها همکاری کرده بود در اثر کسالت که داشت، حضور نداشتند همچنین چند دانش آموز این کلاس ها نیز در روزپایانی غایب بودند.

2 دیدگاه