انتحاری،داعش وطالبان یک پدیده ای سیاسی است.

 

 

محمد رفیق رجا

آنها وسیله ی است، درست مثل تیر وتفنگ، بدست عقل سیاست گر که با دشنام ،نمی شود و نمی توان «تیغ بران» ان را از کار انداخت.طالبان به کشور های همسایه ودیگر کشور های جهان؛ در نخستین روزهای حاکمیت ش در کابل گفتند:اگر مارا به رسمیت نشناسید داعش شمارا عزادار می سازد.طالبان با زور ، کشتار وتهدید به اینجا رسیده اند.این راه را، به زودی به سیاست مدنی بدل نمی کند.مخاطب این پیام در آن زمان، پاکستان نبود که مدت ها است برای طالبان لابی گری می کند. مخاطب این پیام کشورهای جهان ومنطقه بود واست. هیچ گاهی امکان نداشت درمشهد وان هم درامن ترین نقطه ان؛ کسی در روز روشن در میان سیل ازجمعیت؛ با کارد چند اخوند را بکشند.این کار بیشترجنبه سمبلیک و پیام داشت. راه اندازی تظاهرات بر ضد ویا به نفع کشورهمسایه واتش زدن درب سفارت آن کشور، نیز پیام روشنی سیاسی داشت ودارد.
اصل زندگی ، کار، مکتب وحضورچشم گیرهزاره ها در کابل پایتخت امارت طالبان ، بر اساس فکر طالبان؛ جرم است. انتحاروقتل عام هزاره ها در غرب کابل ازهرزاویه که فکر کنی ، قابل تامل است.این فاجعه تصادفی وغیر سیاسی نیست از سرجهالت ونادانی وضدیت با چند مکتب هم نیست. اینکه مخاطب ان کیست وچه باید کرد جای تامل دارد. چند چیزی روشن است: هزاره ها در کابل مشغول کار وزندگی است. هزاره ها درسیاست منطقه تا اکنون تاثیر گزارو فعال نبوده ونیست.
هزاره ها به دلیل مجبوریت ومهاجرت ملیونی درایران وچه به دلیل اشتراکات مذهبی وفرهنگی ؛ نام ومعنی حضورسیاست مذهبی ویا سیاسی ایران را در کابل وافغانستان با خود همیشه داشته است. مدت ها است بدون اینکه خود بدانند به دلیل مسایل تباری، زبانی، فرهنگی ومذهبی ؛ وسیله ی وقربانی سیاست شده است. استفاده نظامی وسیاسی توسط کشورهمسایه در اینجا وآنجا مفت ومجانی به کنار.اما در داخل کشور؛ هزاره ها، توسط جریان های سیاسی داخلی ؛ مثلا اقوام گویا محروم وبرادر! یا هم توسط جریان های مزدبگیرمذهبی مثل: گل پاشیدن دردروازه سفارت ایران در خطرناک ترین حالت ممکن درکشور، مورد سوء استفاده قرار گرفته است! اما با تمام این تحمیل ها و تهمت های سیاسی ناخواسته ، برای همزیستی حد اقل به خاطر ناتوانی ،بی خطر، بی ضرر، سخت جان وحوصله مند بوده واست. تاکید می کنم این فاجعه ریشه ها وعوامل قابل تامل دارد. تامل این قلم درین باره در حد وسطح خارج نشین ها ،حد اقل برای آغازاندیشیدن جدی تر، به زودی تقدیم شما می گردد.(البته که داخلی ها اشتباه بهت آور داشته است.شاید به دلیل نیازمندی ها)

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • سرطان
  • 1401
  • 27
  • June
  • 2022
  • 27
  • ذو القعدة
  • 1443

عضویت در کانون