شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

محمد رفیق رجا
هدا خموش نماینده زنان افغانستان در حاشیه «جلسه اسلو»با خبرنگاران گفت:
«به رسمیت شناختن تا لبان بزرگترین جنایت بشری است». این سخن تمام مردم افغانستان است که هدا خموش به درستی ان را در جلسه اسلو بیان کرد. در باره جلسه اسلو به ترتیب نکات چند قابل تامل است:
یک: بدون شک امریکای ها سالها پیش، پروسه تحویل حکومت افغانستان به تالب ان را آغاز نموده بود. جلسه صلح اسلو، ادامه همان پروسه است که با خطر، افکار عمومی جهان مواجه شده است.
دو: کشورهای اروپایی ودولت ناروی از اوضاع افغانستان خبر دارند.می دانند که افغانستان اکنون به یکی از بد ترین زندان های جهان تبدیل شده است. ازادی های انسانی، بستن مکتب ها ونقض بدیهیات اصول حقوق بشرو کشتارهدف مند کادرهای ملی به کنار؛ اکنون گرسنگی وفرار از کشور، به تهدید جدی اکثریت مردم تبدیل شده است. اما بررغم این آگاهی،ناروی با توصیه امریکایی ها در صدد ارزیابی افکارداخل وجهان در برابر تالب ان است.
سه: نشست وبرخواست با تالب ان توسط اروپای ها وکشور های همسایه؛ متاسفانه حکایت از یک کشوربه صاحب می نمایند که جهان بدون توجه به غم ورنج مردم این کشور ، در پی؛ کم کردن خطر برای منافع خود می باشند.
چهار: هدف اصلی نشست اسلو؛ توجیه ت البان وارزیابی افکارعمومی در برابرانها بود که با شکست کامل مواجه شد. دلایل شکست نشست اسلو:
1: جدای از ترکیب دروغین همه شمول هئیت طا لبان؛ انس حقانی یکی از مشهورترین تروریست ها وطراح صدها فاجعه انتحاری قتل عام مردم افغانستان ، اگاهانه به این نشست دعوت شده بود. نفس ترکیب هیئت طا لبان، عکس العمل مردم افغانستان در داخل وخارج؛ توجه افکارجهان را به این نشست معطوف کرد.
2: تال بان تا هنوز هیچ نرمش درداخل نسبت به سرنوشت مردم نداشته است. انها قبلااز طریق ترور وانفجار ادم می کشتند اما حالا کل مردم را امریکای ها به طا لبان بخشیده است. خشونت واعمال تبعیض طا لبان بر مردم کشور؛ با دروغ طا لبان وسکوت امریکای ها وهمسایه ها نمی تواند ؛ پنهان بماند.
3: هدا خموش نماینده زنان افغانستان، درین نشست، وزیر خارجه طا لبان را چنان در مخمصه انداخت که نا خواسته اعتراف کرد؛ به ربودن زنان وجنایت های دیگر ضد انسانی در افغانستان . اما بلا فاصله ان را به گردن افراد ناباب انداخت.افراد ناباب در جریان طا لب ان کیست؟ انس حقانی ؟ سراج الدین حقانی وزیر داخله؟ اکثریت مطلق این گروه؟ افراد واعضاء طا لبان اکثرا نظامی وافراد جنگی است. امکان یافتن افراد با آب وبی گناه در میان انها وجود ندارد. گروه که فقط از طریق قتل وکشتار مردم به قدرت رسیده است ایا می شود ان را به رسمیت شناخت؟
4. دولت ناروی ومشاورین این کشور؛ در باره طا لبان فکر می کنند که الترناتیف برای طا لبان وجود ندارد. عکس العمل مردم نشان داد که تال بان خود الترناتیف نیستند. ت ال بان گروه تروریستی است که مردم افغانستان را ، امریکای ها وعوامل داخلی ان، به طا لبان در شکست جنگ با انها، باج داده است. اینها حد اقل دلایل شکست «نشست اسلو»است که جهان نمی توانند از ان اغماض نمایند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • جوزا
  • 1402
  • 5
  • June
  • 2023
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1444

عضویت در کانون