پایان کلاسهای زبان مادری فارسی دری کانون درسال تحصیلی 2020-2021 !

کانون افغانستانی های فنلند چندین سال است که کلاسهای زبان مادری فارسی دری را برای اطفال و نوجوانان برگزار می کند در سال تحصیلی 2020-2021 به خاطر محدودیتهای شرایط کرونا کلاسها در گروه های کوچک برگزار شد.
این کلاس به تاریخ06.06.2021 همزمان با ختم سال تحصیلی به پایان رسید، وکارنامه های دانش آموزان طی محفل محدود بتاریخ 13.06.2021 به دانش اموزان توسط خانم معصومه حیدری معلم کلاسها اهدا گردید.
آقای نبی قانع زاده مسئول کانون افغانستانی های فنلند از خانم حیدری که داوطلبانه این کلاسها را مدیریت و تدریس نموده بودند با اهدای یک دسته گل و گواهی نامه یکسال تدریس، از ایشان صمیمانه قدردانی نموده و برای ایشان آروزی موفقیت نمودند.
در این محفل که والدین شاگردان نیز حضور داشتند از کانون به خاطر برگزاری این کلاسها تشکری نمودند و خواستار ادامه این کلاسها برای آینده شدند و خانم معصومه حیدری نیز برای ادامه کار اعلام آمادگی نمودند.

 

1 comment