اهمیت اشتراک به انتخابات شورای شهر در شهرهای فنلند!

حامد شفایی
اشتراک به انتخابات برای فرد فرد ما یک مسئولیت اخلاقی و یک وجیبه و وظبفه ی شهروندی است. بنا” هر یک از ما که بیش از دو سال در فنلند بطور قانونی زندگی کرده و اقامت ما در اداره ثبت احوال فنلند درج شده باشد، به ما حق رای دهی به انتخابات شورای شهر را می دهد.
در این روزها رای دهی قبل از روز انتخابات بصورت اینترنتی ادامه دارد و بزودی روز انتخابات نیز فرا می رسد که مردم با حضور به مراکز رای دهی رای می دهند.
بعضی ها ممکن است سئوال کنند که به کی و چه حزبی رای دهیم؟
رای دهی به احزاب چپ و یا بطور کل به احزابی که طرفدار و حامی مهاجرین اند رای دهیم و در انتخابات بطور حتمی بعنوان یک مسئولیت اخلاقی و شهروندی شرکت نماییم!
احزاب حامی مهاجرین عبارت اند:
۱. حزب ایتلاف چپ “وسیمیستو لیتو”
۲. حزب سبز
۳. حزب سوسیال دموکرات
۴. حزب سویدی زبان ها
۵. حزب میانه مرکزی (این حزب بین چپ و راست سیاست معتدل میانه دارد و بیشتر حامی کشاورزان فنلندی است و در مورد مهاجرین پالیسی میانه دارد).
به هر کدام ازین احزاب رای دهید خوب است. انتخاب با شما است!

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • اسد
  • 1401
  • 19
  • August
  • 2022
  • 21
  • محرم
  • 1444

عضویت در کانون