انتخابات شورای شهر در فنلند 13.06.2021!

در این دوره انتخابات شورای شهر تعداد داوطلب مهاجر تبار به ویژه حضور افغانستانی تبارها چشمگیر می باشد. شایسه خواهد بود که این کاندیدان را با رای خود حمایت کنیم.
کانون افغانستانی های فنلند

 

1 comment