انتخابات شورای شهر در فنلند13.06.2021

اطلاعیه!
کانون افغانستانی های فنلند از تمامی کاندیدان افغانستانی تبار از همه ای احزاب از سراسر فنلند تقاضا می نماید در صورت تمایل عکس ها و پوستر های تبلیغاتی خود را، برای ما تا تاریخ 21.05.2021 به ایمیل کانون ارسال نمایید تا ما در صفحات مجازی کانون شما را معرفی نماییم.

kanun244@gmmail.com
www.afghanistan.fi
https://www.facebook.com/Kanunry
Suomen Afganistanilaisten järjestö KANUN ry

1 comment