افغانستان سقوط نمی‌کند …

افغانستان سقوط نمی‌کند …
و ناتو و امریکا شکست نخورده‌اند، جز صلح با جمهوری راهی برای طالبان نماندند!
رئیس آی اس آی واقع‌بینانه گفت که حالا سقوط افغانستان آسان نیست. چون اسلام‌آباد می‌داند که «جهاد افغانستان‌/دفاع پاکستان» قاعدۀ وسیع ملی داشت، اما جهاد طالب منحصر به یک گروه فقهی از یک قوم است. در جهاد ملی با شوروی تمام منطقه و جهان با پاکستان بودند، اما پس از صلح پاکستان با امریکا در قطر، حالا گروه طالبان با پاکستان نیز طرف است که امارت نمی‌خواهد. اگر رهبران سیاسی طالب در محاسبۀ جنگ آیندۀ خود رفتن پاکستان به لست سیاه بانکداری کاپیتالیزم جهانی چین و ماچین را از نظر بیندازند، اسلام‌آباد مهره‌های نفوذی دیگر خود را در نظام جمهوری فعال می‌کند. اسلام‌آباد پیش از صلح قطر نام بیش از صد رهبر طالب را در لست سیاه خود جا داد تا پاکستان به لست سیاه اقتصاد جهان نرود. به این دلیل، پاکستان در اعلامیۀ نشست مسکو با روسیه و چین و امریکا یکجا شد و به طالبان گفت که از جنگ بگذریم که امارت واقعیت بد برای منطقه و جهان است. و هند و ایران نیز به نوبۀ خود به پاکستان گفتند که در افغانستان امارت فقهی نمی‌خواهند.
گیریم که جناب غنی لج کرد و برای وحدت ملی ارگ، دید قومی به قدرت ملی را اصلاح نکرد و بعد از رفتن ناتو و امریکا کابل باز با سنگر بندی قومی، میدان جنگ نیابتی منطقه و جهان شد. اما یک فرق جنگ دهۀ هفتاد و حالا این است که اقتصاد ورشکستۀ پاکستان طاقت مقابله با اقتصاد کشور‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان و اقتصاد قوی هند و ترکیه و روسیه و ایران را در منطقه ندارد. اما اگر در ارگ و سپیدار عقل و خرد ملی باشد، نه تنها کابل سقوط نمی‌کند، بلکه اردوی ملی علاوه بر حمایت ناتو و امریکا، حمایت هند و روسیه و چین و ایران را نیز حاصل خواهد کرد. به این دلیل، اتحاد سیاسی و وحدت ملی ارگ چالش جنگ را به فرصتِ حمایت ملی، منطقه‌ای و جهانی از افغانستان تبدیل می‌کند.
ادامۀ جنگ نیابتی در افغانستان پاکستان را از لحاظ سیاسی و اقتصادی به انزوای کامل منطقه‌ای و جهانی می‌کشاند. به این دلیل، امریکا با «توافقنامۀ آوردن صلح به افغانستان» طالبان را در جنگ شکست داد. در میدان جنگ، واقعیت این است که حالا ناتو و امریکا به حضور نظامی در افغانستان نیاز ندارند، چون در چوکات اردوی ملی و پولیس و استخبارات ملی صدها هزار نیروی دفاعی رزمیده به افغانستان دادند. به طور مثال، امریکا شش هزار اسیر جنگی طالب را رها کرد، اما چرا طالبان در جنگ سال گذشته یک ولسوالی مهم را نیز برای دایم اشغال نتوانستند؟ جناب غنی راست گفت که طالبان تنها با نیروهای ملی رو به رو نیستند، با قیام مردم نیز مقابل خواهند شد. طالبان در محاسبۀ جنگ آینده خود خطا نکنند که به حیث یک گروه فقهی نه تنها برای قوم بزرگ پشتون‌، بلکه برای اقوام بزرگ تاجیک و هزاره و اوزبیک نیز قابل قبول نیستند که از طرف ناتو و امریکا و روسیه و ترکیه و ایران و هند تا دندان مسلح خواهند شد. یعنی این بار جنگ پاکستان برای اشغال افغانستان منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی خود پاکستان خواهد شد.
و افغانستان سقوط نمی‌کند، چون حالا افغانستان نسل جوان و دگراندیش دارد. بد است که نسل جوان تشکل سیاسیِ ملی‌/دموکراتیک ندارد، اما اردوی ملی مال نسل جوان است. تلویزیون‌ها و فضای مجازی از نسل جوان اند. و اگر نسل جوان نتواند با حمایت ملی و حمایت کشورهای منطقه و جهان از فکر و موجودیت خود و وطن دفاع کند، لایقِ اسارت است!
دای فولادی

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • قوس
  • 1400
  • 3
  • December
  • 2021
  • 27
  • ربیع الثانی
  • 1443

عضویت در کانون