برخورد دو گانه تیم اشرف غنی احمدزی !

نبی قانع زاده

برخورد دوگانه حاکمیت قومی اشرف غنی احمدزی سالهاست که مردم ما را مورد تبعیض، در زیر نام و پوشش دموکراسی قرار داده است و با تفکر غیر ملی و برتری خواهانه خود کشور را به سوی بحران سوق داده، و هر روز فاجعه خلق کرده اند.
گاهی تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز مردم ما را با انتحار و انفجار متوقف کرده اند ، طفل نوزاد را در زایشگاه به رگبار بسته اند، مراسم های ملی، مذهبی به خاک و خون کشیده اند مسافران را در جاده ها اسیر و به گروگان گرفته و سر بریده اند. سالهاست که طالب مزدور تحت عنوان کوچی مردم هزارجات را به خاک خون کشیده اند و هر روز که می گذرد نقاب تبعیض و تعصب از صورت این فاشیستان عقب زده می شود متاسفانه اعتماد نسبی که در حال شکل گیری بود در حال از هم پاشیدن است!
مردم که از قانون اساسی و حکومت حمایت کردند حتا در این دو دهه یک سرباز دولتی و خارجی در هزارجات کشته نشده است دولت های کرزی و غنی به طور علنی و غیرعلنی هزارجات و مردم آن را مورد ستم، تبعیض و انزوا قرار داد.
امنیت که حق اولیه یک شهروند است امنیت شان را نگرفتند و مردم ناگزیر شدند هسته های دفاعی در مقابل طالبان وحشت و کوچیان طالب تشکیل بدهند که خودشان از خود دفاع کنند که باید اینها از طرف دولت مورد حمایت قرار می گرفتند که متاسفانه چنین نکردند.
برعکس دولت تبعیض گرا بیش از 5000 هزار طالب جنایتکار که قاتلان هزاران نفر، اعم از طفل، زن، مرد این مرز و بوم بودند، آزاد کردند.
اکنون که بخش های زیادی از کشور بدست طالب است و هر روز در هر نقطه ای کشور به ویژه شهرکابل انتحار و انفجار صورت می گیرد هیچگونه اقدام جدی صورت نمی گیرد و به دنبال امنیت در شهر کابل نیستند حالا از زمین هوا بالای مردم بهسود حمله ای بزرگ را تدارک دیده اند که چهره پنهانی تبعیض پرور خودرا آشکار ساختند.
رهبران دلسوز، جامعه مدنی، فرهگیان، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر، دست به کار شوند و هرچه زودتر جلو این فجایع را بگیرند که فردا دیر خواهد بود و به قول آن پیرپشمینه پوش: در افغانستان جنگ راه حـل قضـایا نیست.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • قوس
  • 1400
  • 3
  • December
  • 2021
  • 27
  • ربیع الثانی
  • 1443

عضویت در کانون