خانم دکتور جوادی الگوی خوب برای نسل تحصیل کرده ای ما

1- خانم جوادی یک ساله بوده وبه ایران مهاجر گشته ودر اصفهان پناه برده ودرمدارس ان با نمره ای ممتاز دپلم گرفته است
2 – دردانشگاه تهران مدرک لیسانس فوق لیسانس ودکترای خودرا دررشته ای مهندسی سیول با نمرات عالی بدست اورده است
3 وی دارای چندین مقالات علمی در کنفرانسها ودرسطح بین الملل بوده است
4 – ازطرف دانشگاه ووزارت تحصیلات عالی ایران ورئیس جمهور وقت اقای احمدی نژاد تقدیر شده وبعنوان دانشجوی نخبه ای غیر ایرانی معرفی شده است
5 – تیزس دکترای وی ازموضوعات جنجالی بوده ومنبع بسیاری از مقالات در دانشگاهای ایران امریکا وکانادا وفرانسه بوده ودردانشگاهای پنسلوانیا وچند کشور دیگر اجرا شده است
6 – اساتید ایرانی تلاش کرده اند که درایران بماند ومشغول کار شود وی قبول نکرده به افغانستان برمیگردد
7 – بعنوان استاد دردانشگاه کابل،دانشگاه ازاد اسلامی ودر ابن سینا رئیس دانشکده ای انجنیری واستاد مشغول بوده است
8 – دراکادمی علوم امریکا وشماری از شرکت های پژو هشی کار نموده است
9 -رئیس جمهور ازوی خواسته تادربخش معاونت زیر بنایی اداره امور در امرزیر بنایی مانند پروژه های برق،لین برق،خطوط ریلی،وساختمان همکاری نماید
10 – در مسائل مهندسی ومنابع طبیعی وطراحی پروژه های گروپسی امریکا فعالیت داشته است
11 – درپروژه ای تحقیقی اکادمی که ازسوی ناسا درامریکا حمایت می شود در موضوع ارزیابی خشکسالی دراب ریز های امودریا از 900 مقاله دربخش اسیا خانم جوادی مقام دوم را بدست می اورد
12 – از تمامی وزارت خانه ها ازوی درخواست همکاری شود
13 – یکی از مدیران ارشد افغانستان می باشد
14 – اکنون معاون تخنیکی وزارت معادن بوده ومشغول کار می باشد
15 – تنها محمد همایون قیومی رئیس دانشگاه سن خوزی امریکا هم مسلک وی بوده ومشاور رئیس جمهور دربخش زیر بنا ومنابع بشری وتکنولوژی می باشد
اززبان خودش که همه باور نمی کرده اند یک زن دارای تحصیلات بالا وتجربه های موفق در ارک حضور داشته باشد
بروجود افراد اینچنین افتخار امید که الگوی خوب برای نسل تحصیل کرده ای ما شود.
نویسنده: اقبال صادقی

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • سرطان
  • 1401
  • 27
  • June
  • 2022
  • 27
  • ذو القعدة
  • 1443

عضویت در کانون