بیائیم درمانده ها و بی بضاعت های مردم خود را یاری کنیم!

نبی قانع زاده

تروریست های بی وجدان زمانیکه شفاخانه برچی را مورد حمله قرار دادند و داکتران بدون سرحد تصمیم به ترک غرب کابل گرفتند تلاشهای زیادی صورت گرفت تا آنها از این تصمیم منصرف شوند، متاسفانه نتیجه نداد.
خیّرین و خیراندیشان درداخل و خارج همیشه تلاش کرده اند تا در قبال افراد در مانده وظیفه انسانی و اخلاقی خود را انجام دهند؛ سازمان دریچه صحت به ویژه داکتر شعیب شعبان از داکتران با انگیزه ای مردم ماست که چندین سال است کارهای رضاکارانه برای افراد مریض بی پناه انجام داده است.
پر کردن خلا سازمان داکتران بدون سر حد در برچی شاید کمی دشوار به نظر میرسید، اما با همّت عالی خیّرین ما در کانادا با تلاشهای حاجی عباس رمضانی و داکتر ابراهیم محبی توسط موسسه بشر دوستانه و مردمی که دارند با هماهنگی های که بین سازمان دریچه صحت و این موسسه شکل گرفت خوشبختانه یک کلینیک خیریه به تاریخ 25.12.20 در کابل فعال شد.
اکنون این مرکز درمانی خیریه در برچی گامهای اولیه اش را برداشته است و اکنون نیاز به کمکهای سایر خیّرین دارد، و بیاییم با کمک های خود این مرکز را حمایت کنیم دوستان که با موسسات خیریه ارتباط دارند توجه انها را جلب کنند و این مرکز را سرپا نگهدارند.
جا دارد از دوستان که در فنلند در گذشته و حال در کمک های خیرخواهانه و در این مرکز سهم گرفته اند اظهار سپاس و قدردانی نماییم.
دراین شماره حساب ها نیز می توانید در صورت تمایل کمک های تان را واریز نمایید:
.
Afghanistan- Kabul
Name: HEALTH GATE CHARITY ORGANIZATION
USD A/C No: ES3102198601010096601182
EUR A/C No: ES0402198601050096601181
Account No: 00502100000600
BANK SWIFT CODE: BMCEESMM
IBA SWIFT CODE: IBAFAFKA
.
CHHS BANK ACC – (TD CANADA TRUST)
TRANSIT BRANEH: 10332
FINANCIAL INST.: 004
DESIGNATION: 0663
ACCOUNT: 5285786

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • قوس
  • 1400
  • 3
  • December
  • 2021
  • 27
  • ربیع الثانی
  • 1443

عضویت در کانون