گزارش مختصر از کنفرانس افغانستان 2020 -Afghanistan Conference 2020, 23-24 November

(تهيه گزارش: حامد شفايي 24.11.2020)
اين کنفرانس با هماهنگي کشور فنلند و افغانستان و سازمان ملل متحد بصورت حضوری و آنلاين برای دو روز: 23 و 24 نوامبر 2020 در جنيوای سويس برگزار گرديد.
حدود 100 کشور و دهها سازمان بين المللي مهم در آن اشتراک نموده بودند. کنفرانس با اينکه هم حضوری و هم بطوراينترنتي بود، اما بسيار منظم و با کيفيت عالي سازماندهي شده بود؛ در اين رابطه بايد از کشور فنلند و سازمان ملل متحد تشکری گردد که بدون مشکل فني، همه چيز بسيار خوب، تنظيم و ارايه گرديدند.
اکثر صحبت ها وجوه مشترک داشتند، نکات مهم آنها، شامل مسايل چون تاکيد بر حمايت از مردم و دولت افغانستان، حمايت از پروسه صلح بر رهبری خود افغانها، تاکيد بر حفظ ارزش های مهمي چون حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسي، آزاديهای اساسي، برابری، انکشاف متوازن؛ همچنين مبارزه با تروريزم و مواد مخدر و ديگر جرايم سازمان يافته، مبارزه با فساد اداری. همينطور تاکيد جدی برای حکومت داری خوب، حاکميت قانون، تاکيد بر افغانستان مستقل، آزاد و متحد.
در اخير وزير انکشاف و توسعه و تجارت فنلند آقای ويللي ايسکينناری اعلان کرد که کمک های جامعه جهاني برای چهار سال آينده جمعا” 12 ميليارد دالر خواهد بود، که حدود 3 ميليارد دالر آن برای سال اول است و در سال های بعد از آن نيز همان مبلغ کمک برای هر سال ارايه خواهد شد، مشروط به اينکه شرايط اعلان شده را دولت افغانستان بر آورده نمايد.
شرايط اعلان شده برای ادامه کمک ها:
بنا منابع خبری، بنقل از وزارت خارجه افغانستان، جامعه جهاني 10 شرط را برای دوام کمک ها به دولت افغانستان اعلان کرده است، که عبارتند از:
1. حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزده سال گذشته
2. استقرار آتش‌ بس فراگیر
3. تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر
4. تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن
5. مبارزه معنادار و عینی با فساد
6. احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان
7. پیروی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد (انکشاف متوازن و عادلانه و بدون تبعيض)
8. جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه سایر ملل
9. ادامه چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه جهانی
10. تسهیل فعالیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه از جمله رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک‌ رسانی
در ساعت آخر کنفرانس چهار وزير مهم يعني وزير انکشاف- توسعه و تجارت فنلند، آقای ويللي ايسکينناری (بيانيه رسمي دولت فنلند را خواند، که حاوی مطالب بسيار مهم و کليدی بود)؛ همچنين وزير خارجه فنلند، آقای پيککا هاويستو در رابطه به کنفرانس و همچنين روابط دولتش با افغانستان سخنراني نمود. آقای هاويستو گفت، که اين يک کنفرانس بسيار موفق بود، که برای اولين بار جامعه جهاني هماهنگ و يک صدا پشتيباني شان را از افغانستان اعلان کردند. همپنين وزير ماليه افغانستان آقای ارغنديوال بيانيه دولت افغانستان را که شامل تشکری بخاطر سازماندهي اين کنفرانس و تشکری از کمک های جامعه جهاني بود خواند تاکيد نمود که دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری قاطع و متعهد خواهد بود. وزير خارجه افغانستان آقای اتمر نيز سخنراني بسيار عالي داشت. اقای اتمر از جمله گفت، که در اين کنفرانس، جامعه جهاني يکصدا از مردم و دولت افغانستان پشتيباني و حمايت قاطع خود را بيان کردند. ما خود را تنها نمي بينيم، بلکه حمايت قاطع جامعه جهاني را با خود داريم.
قبل از اين دو روز نيز صحبت های حاشيه ای راجع به اوضاع افغانستان و کمک ها، بصورت آنلاين وجود داشتند، که در آن بيشتر، موسسات غير دولتي از جمله نهاد های غير دولتي افغاني اشتراک داشتند.
من که کنفرانس دو روزه را بصورت آنلاين گوش نمودم، اين يک کنفرانس بسيار منظم و موفق بود. بسيار عالي سازماندهي شده بود. صحبت ها بسيار کوتاه، اما خوب بودند. نماينده های دولت افغانستان نيز بسيار خوب صحبت نمودند و مسئوليت هايي را که برای مديريت کنفرانس به آنها داد شده بودند، نيز خوب اداره کردند.
اهميت اين کنفرانس در اين بود، که عليرغم اينکه آقای ترامپ دستور کاهش نيروهايش را صادر کرده است، که بنحوی از انحا موقعيت دولت افغانستان را در مذاکرات صلح تضعيف مي نمايد، اما حمايت (سياسي، مالي، نظامي) قاطع و يکصدای جامعه جهاني (در حدود 100 کشور و سازمان های بزرگ بين المللي) بر تقويت و موضع دولت افغانستان اضافه نمود.
اين يک پيام واضع و قاطع به مخالفان مسلح بود که مردم و دولت افغانستان تنها نيستند. خشونت و جنگ راه حل نمي باشد، بلکه حل مسايل بايد از راه مذاکره و مفاهمه جستجو شوند، نه جنگ و کشتار. آتش بس فوری و دائمي بايد هرچه زودتراعلان گردد و مذاکرات ادامه يابند تا منجر به صلح دائمي شود.
تعهد کمک های مالي جامعه جهاني برای چهار سال آينده ( 12 ميليارد دالر) نيز در اين شرايط بسيار مهم بود. علاوه بر کمک های مالي، حمايت سياسي و نظامي نيز بسيار حائز اهميت مي باشد. اين يک پيام واضح به مخالفان دولت افغانستان و حاميان شان بود که افغانستان تنها نيست؛ بخصوص حمايت سازمان ناتو، اتحاديه اروپا، ساز مان ملل متحد و بانک جهاني و دهها کشور و نهادهای بزرگ بين الملي.

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • سرطان
  • 1401
  • 27
  • June
  • 2022
  • 27
  • ذو القعدة
  • 1443

عضویت در کانون