مژده به اشخاص کتاب خوان!

به تازگي يک کتاب خوب از فنلند در کابل به زبان های فارسي دری و پشتو چاپ شده است. علاقه مندان مي توانند متن پي. دی.اف

با ایمیل کانون در تماس شوند کتاب برای شان ارسال خواهد شد.

kanun244@gmail.com

توضيحات:

نام کتاب: يکصد نو آوری اجتماعي از فنلند 100

Innovations from Finland

گرد آورنده: دکتور ايلککا تايپلي

Ilkka Tapele

استاد دانشگاه در رشته صحت رواني، و سابق نماينده پارلمان

 

مترجم کتاب دری کتاب: حامد شفايي

مترجم کتاب پشتو: داکتر غلام احمد  واک

هماهنگي چاپ و نشر کتاب در افغانستان: شورای تجاران فنلند- افغانستان

Finnish- Afghan Business Council

چاپخانه: واژه در کابل

اين کتاب به مناسبت يکصد سالگلي استقلال فنلند از مجموع صدها ابتکارات و نو آوری های فنلند در يکصد سال استقلال، 104 عدد آن گلچين شد و به نشر رسيده است. هر موضوع کتاب توسط شخصيت های سياسي، علمي، فرهنگي، هنری، اجتماعي فنلند بطور خلاصه در 2 تا 4 صفحه نوشته شده و از اين جهت هم کتاب متنوع است و هم خسته کننده نمي باشد. کتاب متن فنلندی آن 333 صفحه بود و اين کتاب با ترجمه عالي به دری و پشتو چاپ شده است. متن کاغذی کتاب در کابل توسط شورای تجاران فنلند- افغانستان در اختيار ارگان ها و موسسات دولتي و غير دولتي بطور رايگان قرار داده مي شود.

 

 

 

1 comment