چرا دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میشود؟ و ما برای مظلومیت خود داد خواهی کرده نمی توانیم؟

نبی قانع زاده
روز چهارشنبه 03.06.2020 در هلسینکی هزاران تن از مدافعان حقوق بشر و هواداران احزاب ضد نژاد پرستی علیه راسیسم به دفاع از حق پایمال شده جورج فلوید در تجمع بزرگی این قتل را محکوم کردند اینگونه تجمعات و تظاهرات در سراسرجهان و خود امریکا علیه نژاد پرستی انجام میگردد تا صدای مظلومیت جورج فلوید و جورج فلویدها را به جهان انعکاس بدهند. و این صدا مورد توجه محافل جهانی قرار گرفت و تاثیرات خود را خواهد داشت.
چرا و چگونه دادخواهی برای جورج فلوید جهانی میگردد؟ اما صدای مظلومیت مردم ما که قربانی خشونت ، افراطیت ، تبعیض و زیاده خواهی هستند به این پیمانه مورد توجه محافل جهانی قرار نمی گیرد؟ آیا قتل نوزاد تازه متولد شده ، مادر درحال زایمان و جسد های انسان های بی گناه را به آتش کشیدن کمتر از قتل جورج فلوید است؟
هزاران انسان بی گناه در افغانستان در آتش خشم و نفرت طالب و داعش و….. می سوزند به پیمانه قتل جورج فلوید مورد دادخواهی قرار نمی گیرند؟
مهاجرین ما در مرزهای کشور های همسایه به آتش کشیده می شوند و ده ها نفر شان به رودخانه انداخته میشوند با سهل انگاری و مسامحه کاری سیاسی مواجه می شویم.
ضعف ها در کجاست؟
چرا ما نتوانسته ایم پیام مظلومیت خود را به دادگاه های حقوقی و جهانی برسانیم؟
اگر امروز برای جورج فلوید و جورج فلویدها در سطح جهان دادخواهی میشود تاثیرات کار عمیقی که علیه اپارتاید صورت گرفته است و نقش بر جسته نلسون ماندلا درجنش ضد نژاد پرستی را نباید منکر شد.
امروز اکثر کارها و دادخواهی که ما انجام داده ایم در سطح زبان خود ما در محافل شخصی خودی و فضای مجازی که فقط خود ما حضور داریم انجام داده ایم تمام عملکردهای ما مقطعی بوده است و برای یک کار عمیق و زیربنایی هیچگاه بطور جدی اقدام نکرده ایم.
گهگاهی اگر کار های اساسی که بحث اش پیش آمده است با احساسات و جدی نگرفتن به باد فراموشی سپرده شده است.
اگر یک بحث عمیق سیاسی ، حقوقی ، جامعه شناسی ، روان شناسی و…… پیش بیاید همه صاحب نظر اند هیچکس حاضر نیست که کار به اهل کار داده شود.
ضرورت ایجاب می کند با الگو قرار دادن مبارزات ضد اپارتاید و سایر الگوهای داد خواهی ، حقوقی و …… دریچه ای برای رساندن صدای مظلومیت نوزادن ، زنان و سایر بی گناهان باشیم!
فراموش نباید کرد دادخواهی های جهانی علیه تبعیض تاثیرگذار در دادخواهی داد خواهان اقلیتهای کشورهای جهان سوم خواهد بود.
😔😞

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • قوس
  • 1400
  • 3
  • December
  • 2021
  • 27
  • ربیع الثانی
  • 1443

عضویت در کانون