خروج غیر مسوولانه یا عدم توجه به مال و جان مردم افغانستان؟

نویسنده:عارف نظری

آمدن نیرو های خارجی به افغانستان به رهبری ایالات متحده آمریکا ظاهراْ در سال ۲۰۰۱ به منظور نابودی رژیم طالبان و نابودی تروریزم بویژه گروه القاعده بود. اما تا کنون که از حضور نیرو های خارجی در افغانستان ۱۹ سال میگذرد کماکان بحث های مطرح میشود که آیا نیرو های خارجی به اهداف خود در افغانستان دست یافته اند یا خیر ؟

آیا دقیقاً این زمان آن است که نیرو های خارجی از افغانستان بیرون شوند یا خیر و اگر بیرون میشوند باید به چه تدبیر از این کشور خارج شوند؟

در این نوشتار تلاش میشود تا به سوال های فوق پاسخ ارایه گردد.

ایالات متحده آمریکا ظاهراْ به منظور نابودی تروریزم به افغانستان آمد ، آن زمان شبکه القاعده در راس شبکه های تروریستی قرار داشت امروز شاید شبکه القاعده دیگر آن تحرکات جدی را در افغانستان نداشته باشد و شاید نتواند منافع ایالات متحده آ‌مریکا را تهدید کند اما این نکته نباید فراموش شود که تروریزم فقط لباس تغییر میدهد ولی هدف تمام این شبکه ها نابودی حکومت های مردم سالار و تهدید امنیت جهانی است.

امروز اگر گروه داعش به عنوان گروه قدرتمند تروریستی عمل میکند این بدین معنی است که تروریزم تا هنوز در افغانستان نابود نگردیده و منافع ایالات متحده آمریکا، افغانستان و امنیت جهانی را تهدید میکند،همین طور در کنار گروه داعش ده ها گروهک های کوچک و بزرگ دیگر هم در افغانستان و منطقه وجود دارند که تهدید بزرگ برای جهانیان می باشند. شبکه حقانی ، لشکر طیبه ، جیش محمد در جنوب آسیا ، ابونصر، بوکوحرام در خاور میانه و آفریقا از گروه های تروریستی با تحرکات بزرگ اند که تهدید برای جهانیان میباشند. اما اهمیت افغانستان از آن جهت است که این گروه ها بخصوص گروه داعش در افغانستان در حال گسترش و تقویت است، بناءً اگر نظری به هدف حضور نیرو های خارجی در افغانستان انداخته شود و از طرف دیگر به رشد روز افزون تروریسم در افغانستان دیده شود در خواهیم یافت که ایالات متحده آمریکا به هدف که ظاهراً در افغانستان آمده بود تا هنوز نایل نگردیده و دشمنان خیلی زیاد در انتظار تهدید امنیت آنان قرار دارند.

آنچه امروز به عنوان توافق صلح با گروه طالبان دیده میشود فقط بخشی از رفع چالش های فراروی ایالات متحده آمریکا ، افغانستان و کشور های منطقه است آن هم بدون هیچ تضمین ، اما تروریزم یک مسئله جدی و عملی است که همه روزه به آن مواجه هستیم و هیچ نوع راه حلی تا کنون برای آن در نظر گرفته نشده است بناءً گفته میتوانیم که اهداف حضور نیرو های خارجی از افغانستان تا کنون بطور کامل عملی نشده است در کنار این که بر آورده شدن اهداف نیرو های خارجی یک بخش از بحث است که ممکن برای خروج آن توجیه های زیادی وجود داشته باشد ولی آیا این زمان دقیق و درست برای خروج نیرو های خارجی از افغانستان میباشد یا خیر در این مورد باید گفت که اگر اراده جهانیان به نابودی تروریزم ، ایجاد حکومت مردم سالار توام با صلح و آرامش و ایجاد اقتصاد پویا برای مردم افغانستان باشد باید گفت که زمان دقیق برای خروج نیرو های خارجی نمی باشد و اگر به فرض چنین پنداشته میشود باید گفت که خیلی از موارد است که ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که در راس نیرو ها ی خارجی قرار دارد آنرا مدنظر داشته باشد در غیر آن خروج این نیرو ها اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران خواهد بود.

تعهد برای نابودی تروریزم یکی از موارد مهم است که ایالات متحده آمریکا نباید از آن به سادگی بگذرد و تنها با تعهدات که از گروه طالبان گرفته است اکتفا کند زیرا طالبان ممکن روابط با گروه های تروریستی داشته باشند ولی نفوذ قابل ملاحظه ای برای مانع شدن آنها در اختیار ندارند. بناءً ایالات متحده آمریکا از یک طرف که از گروه طالبان تضمین قطع روابط و جنگیدن علیه تروریزم را میگیرد باید حکومت افغانستان را در امر مبارزه  علیه تروریزم کمک های عملی نماید و نباید مواد پیمان امنیتی ، معاهده استراتیژیک کابل واشنگتن و اعلامیه مشترک کابل واشنگتن را نادیده گرفته یکطرفه عمل نماید.

به فرض اگر ایالات متحده آمریکا با عدم سنجش درست افغانستان را ترک کند نه تنها این که پای خود را از منجلاب تروریسم بیرون نکشیده بلکه خود را در آن کاملاً غرق کرده است زیرا تقویت تروریزم به معنی نابودی سلطه و هژمونی قدرت ایالات متحده ‌آمریکا در سطح جهانی خواهد بود و از طرف امنیت داخلی و منافع سیاسی و اقتصادی این کشور را در سراسر جهان دچار مشکلات جدی خواهد نمود خواه این تروریزم در افغانستان وجود داشته و تقویت شده باشد،خواه در کدام کشور دیگر ولی آنچه مهم است تهدید از این تروریزم میباشد که همه را شامل میشود وباید دست محکم برای یکدیگر به منظور نابودی آن داده شود نه برای فرار از آن .

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • سرطان
  • 1399
  • 5
  • July
  • 2020
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون