گزارش سال 2018 فعالیت های اتحادیۀ انجمن های افغانهای فنلند

اتحاديۀ سراسری انجمن های افغانهای فنلند مطابق به اساسنامه و امکانات موجودش، فعاليت های متنوع و مهم را در سال 2018 داشته است، که مهم ترين آنها بطور فشرده به شرح ذيل مي باشند:

 1. اعضای شورای اجرايي اتحاديه

در جلسه سالانۀ اتحاديه در سال 2018 جمعا” 9 نفر بطور دموکراتيک بعنوان اعضای شورای اجرايي اتحاديه با رای نماينده های رسمي انجمن های افغانها انتخاب شدند و آنها مسئوليت امور اتحاديه را برعهده داشته اند: رئيس (حامد شفايي)، معاون (نفيسه عزيزی)، منشي (تهمينه مهر)، مسئول مالي (سارا حسيني)، مسئول فرهنگي (فقير بری)، مسئول پلان گذاری (عبدالحميد احمدی)، حانيه اميری عضو شورای اجرايي، همراه با دو عضو علي البدل (هما قسيم و ياسين رضايي). تمام اعضای شورای اجرايي، فعالانه در امور اتحاديه اشتراک مساعي و همکاری داشته و تصاميم و فعاليت های اتحاديه را بطور مشترک اتخاذ نموده و انجام داده اند.

 1. جلسات

در طول سال 2018 شورای اجرايي اتحاديه در هر ماه دو بار بطور متوسط جلسه داشته است. اغلب اين جلسه ها از طريق مسنجر فيسبوک بصورت اينترنتي برگزار گرديدند تا تمام اعضای شورای اجرايي بدون در نظرداشت فاصله راه و مکان زندگي شان، به آساني اشتراک بتوانند، که اين جلسه ها بدون مشکلات تکنيکي با حضور تمام اعضای شورای اجرايي با موفقيت کامل داير شدند. از هر جلسه، صورتجلسه وجود داشته و فيصله های آن تعقيب و اجراء گرديدند. در جلسه ها، يا تمام اعضاء و يا اکثريت مطلق اعضاء حضور داشتند و جلسه های اتحاديه از مشروعيت قانوني و صلاحيت تصميم گيری مطابق به اساسنامه اتحاديه برخور دار بوده اند. ضمنا” چندين جلسه حضوری نيز بنا بر ضرورت برگزار گرديدند.

 1. تلاش برای حل مشکلات اقامت پناهجويان و آمدن اعضای فاميل آنها

در سال 2018 مانند سال های قبل، اتحاديه برای حل مشکلات پناهجويان افغان، پناهنده گان و آمدن و الحاق اعضای فاميل های آنها، تلاش های زياد و پيگير را انجام داد، که از آن جمله، ديدارهای منظم با مقامات رسمي فنلندی، نشر اخبار، ارسال گزارشات و بيانيه های رسمي اتحاديه، همکاری با موسسات حقوق بشر در فنلند بوده است؛ بعنوان مثال، به تعقيب ملاقات های سال گذشته، يک جلسه رسمي با نماينده های پارلمان فنلند، که در آن رئيس کل اداره مهاجرت فنلند همراه با چند مقام مسئول آن اداره، نماينده های باصلاحيت وزارت داخله و وزارت خارجه فنلند، نماينده های از کليسای فنلند و مرکز وکيلان فنلندی برای مهاجرين، نماينده های کميسيون حقوق بشر پارلمان فنلند همراه با رئيس گروه حقوق بشر پارلمان فنلند، عده ای از نماينده های پارلمان فنلند از احزاب مختلف حضور داشتند. اين جلسه به تاريخ 20.3.2018 در پارلمان فنلند برگزار شد. از جانب اتحاديه اشخاص ذيل حضور داشتند: حامد شفايي (رئيس)، هماجامي (معاون)، فقير بری (مسئول اداری)، تهمينه مهر (منشي)، فريبا مجيد (عضو شورای اجرايي) اشتراک داشتند. قابل ذکر است، که اعضای هيئت اتحاديه، که در اين جلسه اشتراک داشتند، اعضای شورای اجرايي سال قبل بودند، زيرا جلسه سالانه اتحاديه مطابق به اساسنامه در سال 2018 در ماه اپريل برگزار شد، که در آن اعضای جديد شورای اجرايي برای مدت يک آينده انتخاب گرديدند.

در اين جلسۀ مهم، بحث های مفصل، که زياد تر حول محور دو موضوع اساسي بودند: يکي قبولي پناهجويان و ديگری آمدن اعضای فاميل های آن ها. همچنين تاکيد اتحاديه بر اين بود، که سفارت فنلند در کابل خدمات قنسولي را برای افغان ها در داخل افغانستان ارايه کند تا نيازی نباشد، که افغانها از داخل افغانستان به سفارت فنلند در هندوستان و ايران مراجعه نمايند.

 1. تدوير جلسه سالانه اتحاديه

به تاريخ 14.4.2018 جلسه سالانه اتحاديه در تالار کتابخانه مولوپورو واقع در هلسينکي برگزار شد. در اين جلسه نماينده های رسمي انجمن های عضو اتحاديه اشتراک داشتند. در اين جلسه، ضمن شنيدن گزارش های کاری و مالي اتحاديه در سال اول (2017)، پلان کاری سال آينده و بودجه مالي آن، مطالعه و مورد تائيد و تصويب قرار گرفتند. در اين جلسه، اعضای شورای اجرايي جديد اتحاديه برای مدت يک سال آينده از آپريل 2018 تا اپريل 2019 با رای مستقيم نماينده های رسمي انجمن های عضو اتحاديه، انتخاب گرديدند.

 1. همکاری با کانسرت هنری

اتحاديه با شرکت اويستا که برگزار کننده کانسرت «مله گل سرخ» با هنرمندی دل آقا سرود بود، به تاريخ 31.3.2018 همکاری کرد. اين کانسرت در تالار Kulttuuritalo کلتوری تلو، در هلسينکي برگزار گرديد. قبل از آن، کمپني اويستا از اتحاديه تقاضای همکاری برای اطلاع رساني خبر کانسرت نمود، که اين همکاری را اتحاديه بطور رضاکارانه جهت توسعه فعاليت های فرهنگي انجام داد و همچنين يک تقدير نامه قاب شده از جانب اتحاديه به هنرمند کانسرت آقای دل اقا سرود تقديم گرديد.

 1. جلسه با مقامات وزارت خارجه فنلند

بتاریخ 5.2.2018 مسئول فرهنگي (فقير بری) و منشي اتحاديه ( تهمينه مهر) با دو تن از مسئولين وزارت خارجه فنلند در رابطه با امکان فراهم نمودن تسهيلات خدمات قنسولي فنلند برای افغانها توسط سفارت در کابل و همچنين تسريع بخشيدن در پروسۀ درخواست های آمدن و الحاق اعضای خانواده های افغانها، ديدار و گفتگو نمودند. در اين جلسه به تعقيب تلاش های اتحاديه برای حل مشکلات افغانها صحبت و تبادل نظر انجام شد.

 1. جلسه با شورای رهبری اداره امور جوانان برای پرورگرام اورتي

 

به تاريخ 16.5.2018رئيس اتحاديه (حامد شفايي) با رئيس پروگرام اورتي فنلند برای جوانان، آقای يوککا روتسا لاينن Jukka Ruotsalainen و دو نفر از مسئولان ديگر اورتي در هتل آرتور هلسينکي ديدار نمودند و طرح پروگرام اورتي برای جوانان افغاني مقيم فنلند برای رشد استعدادها و مصروفيت های سالم آنها مورد موافقت و پلان گذاری قرار گرفت. اين يک طرح کاملا” داوطلبانه بوده که چندين راهنما و مشاور بعد از آموزش های لازم بايد بطور منظم و هفته وار بصورت رضاکارانه با جوانان علاقه مند و اشتراک کننده در پروگرام اورتي در تماس و همکاری باشند و آنها را در فعاليت های پروگرام اورتي راهنمايي نمايند؛ لذا يکي از انجمن های عضو اتحاديه (کانون افغانستاني های فنلند) مسئوليت هماهنگي و زحمات همکاری با جوانان را قبول نمود، که مطابق به گزارشات رسيده دهها جوان هموطن ما در اين پروگرام مثبت اشتراک نموده اند. پروگرام اورتي برای جوانان سنين 14 تا 25 ساله بوده و شامل فعاليت های هنری، ورزشي و کار رضاکارانه مي باشد و برای رشد شخصيت جوانان و شکوفايي استعدادهای هنری و ورزشي آنها مفيد و موثر مي باشند.

 1. مظاهره بخاطر صلح در افغانستان

به تاريخ 16.7.2018 که در آن روز ديدار رئيس جمهور امريکا آقای دونالند ترامپ و رئيس جمهور روسيه آقای ولاديمير پوتين در هلسينکي بود، اتحاديه يک مظاهره صلح آميز را با اجازه پوليس هلسينکي، بخاطر صلح و بازگشت امنيت در افغانستان برگزار نمود. در اين گردهم آيي با دادن شعارها و يک قطع نامه به زبان انگليسي از دو رئيس جمهور تقاضا گرديد، که به جنگ و خون ريزی در افغانستان پايان داده و برای بازگشت صلح و امنيت در افغانستان مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان کمک و تلاش نمايند.

اين مظاهره در رسانه های فنلندی و خارجي انعکاس خوب داشت و از جمله در اخبار راديو و تلويزيون شبکه يک فنلند Yle منتشر گرديد و مصاحبه رئيس اتحاديه با عکس مظاهره در وبسايت آن رسانه منتشر گرديد.

 1. تجليل از سال روز استقلال افغانستان و محفل عيد قربان

به تاريخ 19 آگست 2018 محفل عيد اضحي و جشن سالروز استرداد استقلال افغانستان بصورت بسيار باشکوه با حضور مقامات فنلندی و افغاني توسط اتحاديه برگزار گرديد. در اين محفل، که در تالار فرهنگي مرکز کلتوری شرق هلسينکي Stoa kulttuurikeskus برگزار شد، علاوه بر مردم و شخصيت های علمي، فرهنگي، سياسي و هنری افغانهای مقيم فنلند، سفير فنلند در افغانستان آقای هاننو ريپاتتي Hannu Ripatti و معاون سفير افغانستان در سويدن و فنلند آقای حضرت شاه فرخاری و معاون شاروالي هلسينکي خانم نسيمه رزميار نيز اشتراک داشته و در اين مراسم سخنراني نمودند. اين محفل با پروگرام های متنوع مانند سخنراني ها، خوانش مقاله ها، کانسرت موسيقي، نمايش های ورزشي و هنری. همچنين از 8 قهرمان ورزشي افغانهای فنلند که در سطح مسابقات ملي فنلند و مسابقات اروپايي قهرمان شده بودند، از طرف سفارت افغانستان و اتحاديه تقدير گرديدند و سفارت افغانستان به پيشنهاد و معرفي اتحاديه به آنها تقديرنامه دادند.

اين جشن توسط اداره فرهنگي شاروالي هلسينکي اسپانسر مالي شد، که شامل پرداخت کرايه تالار مراسم، هزينۀ پذيرايي، معاش هنرمندان بودند؛ اما بقيۀ کارهای اين محفل بطور رضاکارانه انجام شدند، که شامل ديزاين تالار توسط شرکت آرش احمدی و همکار ايشان در قسمت عکاسي و فيلم پری، نمايشات ورزشي و رقص توسط تيم های ورزشي و هنری جوانان.

 1. ملاقات با معاون شاروال هلسينکي

به تاريخ 18.6.2018 رئيس، معاون و چند تن از اعضای شورای رهبری اتحاديه همراه با عده ای از اعضای افغانها، با معاون شاروال هلسينکي، خانم نسيمه رزم يار و مسئول اداره کلتوری شاروالي ديدار و پيرامون مسايل فرهنگي و خدمات شاروالي صحبت و تبادل نظر نمودند.

در اين جلسه مسئول اداره امور فرهنگي و ورزشي شاروالي هلسينکي برای کمک و همکاری با اتحاديه اعلان آمادگي نمود.

 

 1. اشتراک نماينده های اتحاديه به سمينار وزارت داخله فنلند

 

به تاريخ 14.6.2018 سه تن از اعضای شورای اجرايي اتحاديه هريک نفيسه عزيزی (معاون اتحاديه)، سارا حسيني (مسئول مالي) و حانيه اميری (عضو شورای اجرايي) و عزيزه حسيني يک تن از همکاران اتحاديه، بنا بر دعوت وزارت داخله فنلند از اتحاديه، در آن سمينار برای مهاجرين، اشتراک نمودند.

اين سمينار در رابطه با وفق يابي مهاجرين و خارجي های مقيم فنلند به جامعۀ فنلند و راه های تسهيل و تسريع جذب خارجي ها به جامعه فنلندی و ارايه خدمات بهتر برای آنها برگزار شده و تبادل نظر صورت گرفت.

 1. جلسه امور ديني

به تاريخ 3.11.2018 يک جلسه با اشتراک اعضای شورای رهبری اتحادیه و انجمن های افغان ها با مسولین امور دینی و مساجد در کتابخانه مولوپورو واقع در شرق هلسينکي برگزار شد. اين نشست برای هماهنگي، تسهيلات و خدمات بهتر برای مردم از طرف اتحاديه سازماندهي شده بود، که در آن عده ای از مسئولان مساجد و مراکز ديني اشتراک داشتند. موضوعات مهمي چون فاتحه، قبرستان مسلمانان، تسهيلات در کفن و دفن و تشييع جنازه و ديگر مراسم ديني صحبت و تبادل نظر شد و قرار گرديد، که اين جلسات با هماهنگي اتحاديه ادامه يابند.

 1. همکاری اتحاديه با هيئت قنسولي سفارت افغانستان و کتابخانه اسپو

بخاطر تقاضای اتحاديه و ديدارهای مسئولان اتحاديه با مقامات دولت افغانستان، در سال های گذشته، هيئت قنسولي سفارت افغانستان در استکهلم سال چند بار به فنلند سفر نموده آمده و خدمات قنسولي خود را با هماهنگي وزارت خارجه و وزارت امور داخله فنلند، به افغانها و ساير مراجعين ارايه نموده است. اين خدمات، از سال گذشته تاکنون تقريبا” هر دو يا سه ماه يکبار بوده که تيم سيار سفارت افغانستان به فنلند سفر نموده و در کتابخانه شهر اسپو خدمات قنسولي خود را تقديم نموده است. در اين رابطه بنا بر تقاضای کتابخانه اسپو و سفارت افغانستان، اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند و انجمن های عضو آن، بخصوص کانون افغانستاني های فنلند، همکاری منظم داشته و عده ای از اعضای آنها بطور داوطلبانه در روزهايي، که خدمات قنسولي ارايه مي شوند، همکاری رضاکارانه نموده و برای برقراری نظم و تسريع خدمات قنسولي در خدمات چون خانه پری درخواست ها و آماده ساختن درخواست ها قبل از رجوع مراجعين به نزد کارمندان سفارت و همچنين در برقراری نظم، همکاری و اشتراک مساعي داشته اند. در سال 2018 حد اقل در اين تاريخ ها اتحاديه و انجمن های عضو آن همکاری داشته است: 6 و 7 ماه اپريل 2018، 6 و 7 ماه جولای 2018، 26 و 27 ماه اکتوبر 2018. جا دارد که در اينجا از همکاری اعضای کانون افغانستاني های فنلند، که اکثريت افراد رضاکار را تاکنون تشکيل داده اند، ياد آوری کرده و صميمانه قدرداني نماييم.

 1. جشن استقلال فنلند 8.12.2018 بصورت باشکوه تجليل گرديد

به تاريخ 8.1.2.2018 اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند همراه با انجمن های عضو خود، سالروز استقلال استرداد فنلند را (يکصدو و يکمين سالروز استقلال فنلند) را بصورت باشکوه با سازماندهي پروگرام های متنوع تجليل نمود. در اين محفل سران، مسئولان انجمن ها، شخصيت های فرهنگي، علمي، سياسي و هنری افغاني و فنلندی اشتراک داشتند. پروگرام های متنوع مانند ارايه معلومات از تاريخچه استقلال و پيشرفت های اساسي فنلند در طول يکصد سال گذشته به زبان دری ارايه گرديد، همچنين در بيانيه تبريکي اتحاديه به زبان فنلندی، استقلال فنلند تبريک گفته شد.

همچنين موسيقي توسط هنرمندان فنلندی و افغاني بطور مشترک و تنهايي نواخته شد. به افتخار و مناسبت استقلال فنلند، از تمام انجمن های افغاني در فنلند و از دو کتابخانه شهر اسپو که با افغانها و هيئت قنسولي سفارت افغانستان همکاری داشته اند، همينطور از 10 قهرمان ورزشي افغانها که در سطح عالي مسابقات ملي فنلند و يا مسابقات بالاتر از آن در سطح اروپايي و بين المللي مدال های طلا و دست آوردهای بزرگ در رشته های بوکس، کشتي، ووشو، فوتبال، کيک بوکس و غيره داشتند، تقدير و تمجيد به عمل آمد و به آنها تقديرنامه های زيبا و قاب شده از سوی اتحاديه داده شد.

 1. عضویت اتحاديه در اتحاديه سراسری مونی هلی

اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند بطور رسمي عضو اتحاديه بزرگ موني هلي Moniheli شد. مطابق به فيصله جلسه سالانۀ اتحاديه مبني بر عضو شدن اتحاديه در اتحاديه موني هلي، شورای اجرايي اتحاديه آنرا اجراء نمود و در ماه دسمبر سال 2018 بطور رسمي عضويت سازمان موني هلي را کسب کرد. اتحاديه موني هلي بزرگ ترين اتحاديه انجمن ها و اتحاديه های خارجي های مقيم فنلند مي باشد، که قريب به 130 نهاد عضويت آنرا دارند.

 1. همکاری اتحاديه با پروژه تحقيقات علمي در امور مهاجرين

از طرف انستيتوت تحقيقات فنلند Siirtolaisuusinstituutti از اتحاديه ما تقاضا گرديد، که با پروژه تحقيقي آنها در امور مهاجرين افغاني در فنلند همکاری گردد و اتحاديه بطور رضاکارانه اعلان آمادگي نمود. در حال حاضر علاوه بر همکاری با آن پروژه، يکي از اعضای شورای اجرايي اتحاديه آقای ياسين رضايي و چند نفر محصل افغان با آن موسسه همکاری دارند و نتايج پژوهش های آن پروژه مي توانند در برطرف شدند مشکلات افغانها و ارايۀ خدمات بهتر برای آنها کمک نمايد.

 1. عضويت انجمن های نو

يکي از انجمن های زنان در تامپری (Afganistanilaisten naisyhdistys ry) که اکثريت اعضای آن جوانان هستند به رياست خانم الميرا صادقي بطور رسمي تقاضای عضويت نموده و در خواست آن پذيرفته شد. اعضای شورای اجرايي انجمن مذکور در جلسه قبلي سالانۀ اتحاديه اشتراک داشتند. اين انجمن در خزان 2019 بطور رسمي عضو اتحاديه شد. همچنين دو انجمن ديگر در شهرهای ديگر که تاکنون عضويت اتحاديه را کسب نکرده اند، علاقه مند به عضويت در اتحاديه هستند و مذاکرات پيرامون آن جريان دارد. قابل ذکر است، که يکي از انجمن های عضو اتحاديه در شهر اولو به رياست آقای عبدالخالق نظری به اتحاديه اعلان کرد، که انجمن آنها منحل شده و از خزان سال 2018 به بعد ديگر فعاليت نخواهد داشت.

 1. فعاليت های ارتباطي و نشراتي

در يک سال گذشته صدها ايميل از طريق اتحاديه ارسال و يا دريافت شده اند. آدرس ايميل اتحاديه (afgaaniliitto@gmail.com) بطور بسيار خوب مديريت شده و تقريبا” هر روز ايميل های رسيده فوری پاسخ داده شده اند. اين تنها آدرس ايميل اتحاديه است، که در عين حال يک پلت فرم مشترک و مرکز دست يابي به معلومات برای کل اعضای شورای اجرايي اتحاديه بوده است. ايميل، توسط رئيس و منشي اتحاديه مديريت شده است، ولي رمز ورود آن در اختيار تمام اعضای شورای اجرايي اتحاديه بوده است. تمام امور پست الکترونيکي اتحاديه فقط از آدرس همين ايميل رسمي اتحاديه انجام شده و هيچ ايميل شخصي در کارهای مربوط به اتحاديه مورد استفاده قرار نگرفته است. قابل ذکر است، که در داخل ايميل اتحاديه هزاران پست الکترونيکي وارد شده و ارسال شده بطور کاملا” امن محفوظ نگهداشته شده و يکي از آرشيف های مهم فعاليت های اتحاديه مي باشد، که بايد توسط شورای رهبری آينده بطور درست مديريت و محافظت شود و نبايد چيزی از آن حذف و ديليت شود تا بعنوان ارشيف الکتروني باقي بمانند.

همچنين صفحۀ فيسبوک اتحاديه (www.facebook.com/etihadia) بطور منظم بروز و اپديت شده و مطالب پر محتوا و خوب، بخصوص گزارش های فعاليت اتحاديه به زبان های دری، پشتو، فنلندی و انگليسي در آن منتشر شده اند. از ديگر کارهای تبليغاتي و نشراتي اتحاديه، پخش بروشور اتحاديه است، که در سال گذشته به سه زبان فنلندی، دری و پشتو بطور رنگي با طرح و کيفيت عالي به تعداد 1000 عدد با بودجه پروژه سال 2016 اکادمي فنلند- افغانستان و انجمن ليسه تابستاني فنلند چاپ شد. همينطور شورای اجرايي اتحاديه يک اتاق واتساپ و يک صفحه مسنجر برای جلسات و تبادل معلومات خودشان ايجاد نمودند و جلسات خود را در مسنجر و تبادل معلومات خود را بطور روز مره از طريق واتساپ انجام داده اند، که تاکنون صدها موضوع و پيام از طريق واتساپ تبادل نظر شده اند. همچنين از ديگر امکانات انترنتي مانند کوگل درايف برای تشريک مساعي و همکاری ها بخصوص تهيۀ اين گزارش استفاده گرديده است، که پيشنهاد مي شود، شورای رهبری اتحاديه در آينده نيز از اين تسهيلات و امکانات فني و تکنولوژی موجود استفاده نمايند.

 1. بيانيه اتحاديه در رابطه با پلان دولت برای مهاجرين و اقليت های فنلند

پارلمان فنلند در رابطه با گزارش نهاد برابری فنلند از اتحاديه افغانها خواهان نظرخواهي شد تا پلان دولت فنلند در امور وفق يابي مهاجرين نهايي گردد. در آن رابطه، اتحاديه پلان دولت را بدقت مطالعه نموده و پس از مطالعه آن، ديدگاه خود را بطور کتبي به زبان فنلندی نوشته و آنرا به پارلمان فنلند ارسال نمود و در گزارش پارلمان که از طريق وبسايت پارلمان فنلند در ماه فيبروی 2019 منتشر شده است، اسم اتحاديه افغانها درج شده است، که اين نشان گر فعال بودن اتحاديه را در کارهای مهم نشان مي دهد.

 1. ايجاد پروژه ها

اتحاديه، يک پروژه کوچک را برای اطلاع رساني و تسريع پروسۀ وفق يابي افغانها به زبان های دری و پشتو که در شهرهای پايتخت، تامپری و يواسکولا به همکاری انجمن های افغانها در ماه دسمبر سال 2018 پلانگذاری و تقاضا نمود. امکانات مالي اين پروژه از طرف موسسۀ موني هلي برای سال 2019 منظور گرديده است، که از ماه اپريل سال 2019 بعد از جلسۀ سالانه اتحاديه و انتخاب اعضای شورای اجرايي جديد با همکاری انجمن های عضو اتحاديه به اجراء گذاشته مي شود. از آنجايي، که اجرای آن از ماه اپريل 2019 يعني بعد از جلسه سالانه مي باشد، لذا پول پروژه بطور کامل تحويل شورای رهبری آينده مي شود تا پروژه را با امکانات مالي آن مطابق به پلان پروژه با همکاری موسسه موني هلي و انجمن های عضو اتحاديه در شهرهای مورد نظر آغاز و اجراء نمايد.

همچنين طرح يک پروژه بزرگ که شامل چند نفر کارمند و دفتر و غيره شود، با اشتراک اتحاديۀ افغانها و دو اتحاديه بزرگ فنلندی به منظور وفق يابي بهتر جوانان مهاجر در فنلند، زير پلان و کار است. چنانچه اين پروژه در جلسه سالانۀ اتحاديه به تاريخ 6.4.2019 مورد تصويب قرار بگيرد، پس از آن اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند اشتراک خود را در آن اعلان خواهد کرد و اين پروژه با محوريت اتحاديه ما بعنوان درخواست کننده اصلي پروژه برای درخواست کمک مالي از منبع تمويل کننده مالي آن Stea اقدام خواهد شد.

 1. حفظ اسناد، اموال منقول و غير منقول اتحاديه

شورای اجرايي اتحاديه ضمن مدير درست و شفاف امور مالي، تمام اسناد و اموال مرتبط به اتحاديه را بطور درست و دقيق نگهداری نموده است. همچنين يک دستگاه ذخيره Hard Drive را از بودجه اتحاديه جهت حفظ اسناد کتبي، ديجيتال کردن اسناد و نگهداری آنها، حفظ عکس ها، فيلم ها و غيره خريده و مورد استفاده قرار داده است. اميد است که تمام اسناد، گزارش ها، عکس ها، ويدئوها و غيره که مربوط اتحاديه هستند در اين دستگاه انتقال داده شده  نگهداری و محافظ شوند و از شورای اجرايي به شورای اجرايي آينده با امانت داری و مسئوليت پذيری کامل تحويل داده شود تا اسناد منقول اتحاديه حفظ گردد. حفظ و امنيت اين دستگاه برعهده شورای اجرايي، بخصوص رئيس و منشي اتحاديه است.

همچنين امور مالي اتحاديه بسيار دقيق با تمام رسيدها حفظ شده اند. اتحاديه با کمترين بودجه که مبتني بر حق العضويت های انجمن های خودش (هر انجمن 20 يورو در سال) و دريافت کمک 1500 يورو از مرکز فرهنگي شاروالي هلسينکي برای برگزاری جشن استقلال افغانستان در 19 آگست و جشن استقلال فنلند در 8 ما دسمبر توانست تمام فعاليت های خود را بخوبي انجام دهد و علاوه بر آن يک مقدار پول برای سال آينده 2019 در حساب بانکي اش ذخيره نگهدارد. تمام امور مالي اتحاديه مطابق اساسنامه اش توسط بازرسان مالي و فعاليت اتحاديه بررسي و گزارش دهي شده است و گزارش آنها در جلسه سالانه توسط اشتراک کننده ها مطالعه مي شوند.

 1. ثبت اتحاديه در اداره ماليات فنلند

اتحاديه بخاطر پيش برد گزارش دهي امور مالي اش به اداره ماليات فنلند، اقدام به ثبت اتحاديه در اداره ماليات و گرفتن Y-tunnus نمود تا در صورت ضرورت از آن استفاده نمايد. البته اتحاديه ما يک نهاد عام المنفعه اجتماعي و غير انتفاعي است، که فعاليت های اقتصادی و تجاری ندارد و فقط يک ارگان اجتماعي عام المنفعه و موسسه غير دولتي مي باشد، که تمام فعاليت های آن داوطلبانه بوده و برای خدمت به مردم و جامعه در جغرافيای فنلند مطابق به قوانين فنلند و اساسنامه اش انجام مي دهد.

 1. اشتراک به مجالس و سمينارهای امور مهاجرين

اعضای شورای اجرايي اتحاديه در طول مدت يک سال گذشته در مجالس و سمينارهای متعدد، که از اتحاديه دعوت شده بود به نمايندگي از اتحاديه اشتراک نموده و نظرات و پيشنهادات شان را برای بهبود امور مهاجرين با ساير اشتراک کننده ها درميان گذاشتند.

 1. جلسه سالانه

جلسه سالانه اتحاديه به تاريخ 6.4.2019 در دفتر سازمان فينگو Fingo در هلسينکي برگزار شد، که در آن نماينده های تمام انجمن های افغانهای فنلند دعوت شده و اشتراک نمودند و ضمنا” استماع گزارش کاری و مالي اتحاديه و تصويب پلان کاری و بودجه سال آينده، اعضای شورای اجرايي جديد اتحاديه را انتخاب نمودند.

تهيه اتحاديه گزارش:

شورای اجرايي اتحاديه 31.3.2019

 

Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ETEHADIA ry

Finlands afghanska förbund ETEHADIA

Finnish Afghan Associations’ League ETEHADIA

اتحاديۀ سراسری انجمن های افغانهای فنلند «اتحاديه»

په فینلند کی افغانی  انجمنونو د اتحادیه

Liiton yhteystiedot:

s-posti: afgaaniliitto@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/etehadia

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

 • 25
 • اسد
 • 1399
 • 15
 • August
 • 2020
 • 25
 • ذو الحجة
 • 1441

عضویت در کانون