آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار با حضور کارشناسان

آینده اطفال ، نو جوانان و جوانان ما در فنلند !

در طی سه سمینار

10.02.2019

23.04.2019

14.04.2019

در هلسینکی

خانواده های گرامی و جوانانان و نوجوانان با حضور دراین سیمنارهابا حضور کار شناسان از این فرصتها استفاده نمایند.

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 13
  • قوس
  • 1399
  • 3
  • December
  • 2020
  • 17
  • ربیع الثانی
  • 1442

عضویت در کانون