بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت قتل وکشتار مردم غزنی!

طالبان با حمله ، قتل ، کشتار و تخریب شهرغزنی طرح صلح و آتش بس که دولت اشرف غنی از آن به عنوان موفقیت یاد می کند را به مسخره گرفتند و گروه های دهشت آفرین زیرپوشش نام طالب و…. طی چند روز گذشته نشان دادند که پایبند هیچ اصول اخلاقی وانسانی نمی باشند.

طالبان و فاجعه آفرینان غزنی طی چند روز گذشته ،  نماد های جنایات جنگی را شکل دادند و گزارش ها حاکی ازآنست که نزدیک به ششصد نفر جانهای شانرا از دست داده اند ارسال تابوت ها از کابل به غزنی بیانگر عمق فاجعه میباشد.

تعلل و بی تفاوتی دولت در جلوگیری از این فاجعه ، در آستانه مذاکرات پشت پرده طالبان و امتیاز دهی به این گروه تروریست ، این گمانه ها را تقویت می کند که این فاجعه در یک تبانی پشت پرده صورت گرفته است که متاسفانه قربانی آن شهروندان غزنی گردید.

با این حال در حادثه خونبار غزنی ، تیم طالب پرور و قبیله گرای اشرف غنی با تعلل و تاخیر از عمق فاجعه بطور جدی جلوگیری نکردند و حرکات مشکوک دولت سطح انتظار را پایین آورده بود.

اما جای سوال اینجاست؛ چرا جامعه مدنی ، مدافعان حقوق بشر ، شورای علما از این فاجعه با سکوت بدرقه نمودند که گویا آب از آب تکان نخورده است؟ !

و چرا مواجب بگیران که برای قدس  و روز قدس در جمعه آخر ماه رمضان در سرکهای کابل سینه چاک می نمایند اما در ارتباط با فجایع غزنی و دیگر حوادث ناگوار مانند :  قندوز ، فاریاب ، میرزاولنگ ، کشتار میدان دهمزنگ و……..با بی تفاوتی عبور می نمایند؟

سکوت و بی توجهی نهادهای مدنی و حقوق بشری در ارتباط با نقص حقوق بشر که با پوشش های متفاوت در افغانستان صورت می گیرد قابل توجیه نمیباشد!

بی تفاوتی رهبران قومی ، مفتیان مذهبی و روشنفکران منتقد را در این فاجعه بطور آشکارا دیدیم که این  چشم پوشی و بی تفاوتی را نمی توان پذیرفت.

با چنین شرایط کشنده و آزاردهنده هر روز به پیچیدگی اوضاع افزوده میگردد مردم بی پناه ما بی پناه تر میگردند و حس بی اعتمادی در کشور نسبت به گذشته بیشتر می گردد.

کانون افغانستانی های فنلند ؛ از این وضعیت در افغانستان اظهار نگرانی می نماید و از بقیه ارگانهای همسو که در راستای حقوق بشر و استقرار عدالت تلاش دارند ، می خواهند تا با جدیت در مقابله با نقض حقوق بشر و بی عدالتی های که در اثر خصلت قبیلوی و فاشیستی دولت غنی اکثر شهروندان را هدف قرار داده است ، بایستند.

کانون از نهاد های مدافع حقوق بشردر اروپا به وِیژه ارگانهای حقوق بشری فنلندی می خواهد تا وضعیت افغانستان را با جدیت زیر نظرداشته باشند و این وضعیت را باملاکهای حقوقی و انسانی بررسی نموده و صدای مظومیت انسان افغانستانی را بشنوند و اقدامات انسان دوستانه خودرا انجام دهند. و همچنین کانون از نهادهای مربوطه در فنلند خواستار اینست تا پناهجویان افغانستانی که هنوز کیسهایشان با مشکل مواجه است با توجه به وضعیت ناگوار افغانستان به وِیژه اقلیتها که شدیدا اسیب پذیرند از اخراج و دیپورت انها صرف نظر نمایند. و توجه داشته باشند که وضعیت افغانستان بدتر از انست که در رسانه ها منتشر می گردد.

به امید برقراری صلح و ثبات در افغانستان عزیز

کانون افغانستانی های فنلند

15.08.2018

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون