سفر پنجم خدمات سيار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

قرار است تیم خدمات سیار قونسلی سفارت افغانستان در استکهلم به روز جمعه ششم و روز شنبه هفتم ماه جولاى ۲۰۱۸ در کتابخانه Entresse شهر Espoo به عرضه خدمات قونسلى بپردازند.

پاسپورت هاى تقاضا شده در سفر قبلى چاپ شده و در همين دو روز توزيع مى شوند.

اخذ تقاضانامه پاسپورت الکترونیک٬ ترتيب فورم تذکره غیابی٬ سند تایید هویت٬ وکالتنامه٬ تایید زوجیت٬ تاييد اسناد تحصيلى و تمام خدمات شامل در www.embassyofafghanistan.se مطابق رهنمود ويب سايت انجام مى يابد.

زمان:
روز جمعه از ساعت ۱۰ تا ٥ عصر
روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ٥ عصر

آدرس:
شهر Espoo کتابخانه Entresse منزل سوم Siltakatu 11

از اين كه تعداد زياد هم ميهنان مراجعه خواهند كرد، لطفاً نوبت را رعايت كرده و هم چنان به خانواده ها و خانم ها حق اوليت داده شود.

وقتى همكاران ما براى سهولت شما، رخصتى خود را صرف خدمتگذارى مى كنند، لطفاً اين بار هم مثل دفعه قبلى، نوبت را خود مراعات كنيد و همان فرهنگ عالى را كه هميش در خاطر ها خواهد ماند، نشان بدهيد. كودكان، خانواده ها و خانم ها را حق اوليت بدهيد.

از هم ميهنان محترم مقيم فنلند تقاضا مى شود كه قبل از مراجعه، اسناد شان را در مطابقت با رهنمود تكميل كنند. در نظر است كه غير از پاسپورت الكترونيك كه چاپ آن مدتى را در بر مى گيرد، ساير خدمات قونسلى در همان روز مراجعه به صورت كامل عرضه گردد و هيچ كارى معطل به ارسال از سويدن نماند. از همين رو اسناد ناقص به هيچ وجه پذيرفته نمى شود. هم چنان احترامانه تقاضا مى شود تا در هنگام مراجعه، نظم در سالون و محل ارايه ى خدمات و هم چنان نوبت را به صورت جدى رعايت كنند.

خدمات ذيل، فقط در صورت تكميل شرايط ياد شده، عرضه مى گردد:

١- پاسپورت الكترونيك:
اسناد مورد ضرورت: اصل تذكره تاييد شده يا قابل اعتماد؛ در صورت كاپى بايد مُهر مراجع مهاجرتى در كاپى موجود باشد. دو قطعه عكس ٥/٥؛ فورم خانه پرى شده ى پاسپورت؛ اسناد عكسدار اقامت در فنلند به شمول كارت موقت يا دايمى؛ فيس پاسپورت ١٢٠ يورو؛

تقاضانامه پاسپورت:
http://embassyofafghanistan.se/wp-co…/uploads/E-Passport.pdf
پس از سپردن اسناد، يگانه راه كسب اطلاع از چاپ پاسپورت، تعقيب كردن لست ها در فيسبوك است و لطفاً حد اقل، ٤٠ روز كارى -نه روز عادى- در نظر باشد.
در صورت نياز به تاييدى برخى تذكره ها، چاپ پاسپورت و توزيع آن تا زمان مواصلت تاييدى تذكره از مركز، معطل مى ماند.

٢- توزيع فورم تذكره ى غيابى:
اسناد مورد ضرورت: يك قطعه عكس ٥/٥؛ كاپى چاپ شده ى تذكره ى اقارب اصولى، پدر، برادر و يا كاكا؛ فورم خانه پرى شده ى تذكره ى غيابى.
براى سن زير سن ١٨ سال در صورتى كه به تعيين سن به اساس چهره ى ظاهرى قناعت نداشته باشند، لطفاً نتيجه ى معاينات طبى تعيين سن را با خود داشته باشند. زيرا درج سن زير ١٨ سالگى در فورمه ها صرفاً به همين اساس صورت گرفته مى تواند.
لينك فورم تذكره ى غيابى:
http://embassyofafghanistan.se/…/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%…

٣- توزيع سند تاييد هويت:
اسناد مورد ضرورت: يك قطعه عكس ٥/٥؛ اصل يا كاپى مُهر شده ى تذكره، اسناد تحصيلى، كارت شناسايى يا هر سندى كه بيانگر شهرت فرد باشد؛ نكاحنامه يا هر گونه سند هويت از مراجع رسمى افغانستان.
الف: كسانى كه اصل يكى از اسناد ياد شده را ارايه كرده بتوانند، مستحق اخذ معتبرترين نوع سند هويت هستند.
ب: كسانى كه كاپى مُهر ناشده يكى از اسناد ياد شده را ارايه دهند، صرفاً سند تاييد تابعيت يا شهروندى را به اساس مصاحبه حضورى دريافت خواهند كرد و توزيع سند معتبر هويت تا مواصلت تاييدى اصليت سند ارايه شده شان، معطل مى ماند.
ج: كسانى كه هيچ نوع سند ارايه كرده نتوانند، صرفاً مستحق تاييدى شهروندى يا تابعيت به اساس مصاحبه حضورى هستند.

٤- تصديق مجردى:
وثیقة مجردی، اساساً در محاکم جمهوری اسلامی افغانستان در داخل کشور ترتیب گردیده و بخش قونسلی سفارت، صرفاً پس از تائید ریاست امور قونسلی وزارت خارجه به تصدیق اصلیت آن اقدام می کند. در صورتی که شخص به سند مجردی ضرورت داشته باشد، می تواند به تعیین وکیل با صلاحیت جهت اخذ سند مجردی از محاکم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کرده و ترجمة انگلیسی تصديق مجردى را که به تائید ریاست محترم امور قونسلی وزارت خارجه رسیده باشد، به بخش قونسلی سفارت جهت تصدیق ارائه کند. به این منظور لطفاً بخش صدور وکالتنامه را مطالعه کنید.

در حالات استثنایی و در صورتی که شخص قبل از سن هژده سالگی از کشور خارج گردیده و اسناد کتبی کامل و قابل اعتبار برای اثبات این امر داشته باشد، می تواند به اخذ سند مجردی اقدام کند.

٥- وكالتنامه:
لطفاً به لينك ذيل مراجعه شود:
www.embassyofafghanistan.se/…/consular-se…/power-of-attorney

٦- براى تمام خدمات ديگر، بخش «خدمات قونسلى» در www.embassyofafghanistan.se ملاحظه و اسناد در مطابقت با رهنمود ها آماده شود.

از آن جا كه جهت ايجاد سهولت بيشتر به هم ميهنان، تمام اسناد مورد ضرورت شان در همان روز مراجعه ترتيب و توزيع مى گردد، لطفاً با اسناد ناقص مراجعه صورت نگيرد. توجه شود كه اصل و كاپى اسناد از قبل آماده گردد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون