تسهیلات اداره مهاجرین در مورد الحاق خانواده

روزنامه ای هلسینکی سانومات.

تسهیالت اداره مهاجرین در مورد الحاق خانواده
تصمیم محکمه ی اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان زیر سن تغییر کرده است.
اتحادیه ای اروپا برای به وجود آوردن تسهیالت الحاق خانواده ی پناهجویان زیر سن راه حل
را پیشنهاد نموده است که بنا بر آن از نظر حقوق دانان فنلندی باید در قانون پناهندگان فنلند
تغییراتی آورده شود. مدیر عمومی بخش مهاجرین وزارت داخله فنلند )یورما ووریو( نیز با
این طرح موافق است.
محکمه اتحادیه ی اروپا به روز پنجشنبه راه حل را در مورد الحاق خانواده های پناهجویان
زیر هژده سال ارایه کرد که باالی کاربرد قانون خارجی فنلند نیز تاثیر گذار است.
این راه حل امکانات زیادی را جهت الحاق خانواده های پناهجویان زیر هژده سال فراهم می
نماید. محکمه ی هالندی تاکید بر ادامه حکم اولیه ای محکمه ی اروپا مبنی بر پروسه الحاق
خانواده های پناهجویان زیر هژده سال در مدت زمان بررسی درخواست پناهندگی ایشان دارد.
درشرایطی که پناهنده قبولی دریافت می کند. خانواده او نیز از شرایط پناهندگی مستفید می
گردد.
این برنامه بر اساس اسناد اولیه اجرا می گردد یعنی اینکه آیا پناهنده در زمان درخواست
پناهندگی زیر سن هژده بوده و یا باالی سن هژده.
قاضی القضات )بازرس کل( اداره مهاجرین رایسا برناردس می گوید کاربرد کنونی قانون
خارجی به تصمیم محکمه ی اتحادیه اروپا پاسخی نمی دهد. اما عمل پروسه ی الحاق خانواده
به زودی تغییر خواهد کرد با آنکه قانون تغییر نکرده است.
سال گذشته ۳۲ پناهنده ی زیر ۱۸ سال به فنلند آمدند. مطابق به قانون مهاجرت فنلند
پناهجویانی که اقامت دریافت می کنند همزمان می توانند پروسه الحاق خانواده را پیش ببرند

منبع : اتحادیه.
Helsingin Sanomat 16.4.2018

Maahanmuuttovirasto helpottaa perheenyhdistämistä: EU-tuomioistuimen päätös muuttaa tulkintaa turvapaikanhakijoiden alaikäisyydestä

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun, jonka takia Suomen ulkomaalaislakia pitäisi oikeustieteilijöiden mielestä muuttaa. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio on samaa mieltä.

Ratkaisu laajentaa alaikäisenä turvapaikkaa hakeneen mahdollisuutta saada perheensä Suomeen.

Lisää:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005643951.html

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون