موفقیت و چالشهای تحصیلی جوانان افغانستانی در فنلند

محمد رفیق رجا

به همت و ابتکار کانون افغانستانی های فنلند ونیز به دعوت دانشجویان ,محصلین وجوانان , به تاریخ 17.2.2018 گفتمان مفصلی داشتیم درتالار دانشگاه هلسینکی. موضوع صحبت به انتخاب جوانان؛ شرایط موفقیت و موانع تحصیل در اروپا بود. درین موضوع کسانی که موفق بوده یا نبوده اند می توانند نظر بدهند وتجربه خود را به دیگران منتقل نماید.

در دنیای امروزموفقیت ها به خصوص تحصیلات عالی وادامه آن, مربوط به شرایط است که اگر کسی ان شرایط را توجه نه نمایند, نه می توانند موفق شوند.زندگی عادی یک امر همیشه میسر است در اروپا. ارزوی بیشتر مهاجران این است که از شرایط وامکانات تحصیلی و زندگی در اروپا , بدون هیج غفلتی استفاده نموده وبه موفقیت های مهم در امر تحصیلات عالی دست یابند.

واقعیت این است که ؛ عزم واراده انسان ونیز توانای صحی وروحی او؛ هرگونه شرایط مشکل را به نفع اراده انسان تغییر می دهند.اما نادیده گرفتن شرایط زندگی در اروپای معاصر, سرانجام وممکن اراده وعزم شکست ناپذیر یک انسان تلاش گر را, به گونه های متفاوت وباور نکردنی ,به ستوه اورده ونه تواند به آرزوها وخواست های خود, حتی به تناسب توانای های خود, دست یابند.

شرایط موفقیت ها وموانع تحصیل یک بحث بسیارگسترده وموضاعت متنوع را شامل می گردد.به همین دلیل در فرصت که ما داشتیم, فقط روی عمده ترین عناصرشرایط موفقیت وموانع تحصیل  بگونه ای شفاهی بطور مختصرصحبت نمودیم.این موضاعت بدون تفصیل نوشتاری خدمت شما عرضه می گردد.

الف: شرایط موفقیت تحصیل دراروپا

درک شرایط ,اقدام وتداوم  به تناسب شرایط تحصیل

1.مراقبت از سلامتی ؛ سلامت جسمی مثل ورزش. سلامتی روحی, از طریق ایجاد روابط اجتماعی وشخصی بگونه ای سالم .

2.کشف خود وتوانای های استعداد وسلیقه, بگونه ای صادقانه و اراده تحصیل بگونه ی هدفمندانه

3.تشخیص استعداد وواقع بینی واسیر نشدن به دام ایده ال های دست نیافتنی ویا اسیرشدن به محدودیت های فرسایشی.

4.انتخاب زندگی ,کار وتحصیل در شهرهای بزرگ به عنوان گزینه اول . به دلیل امکانات فراوان تحصیلی وگوناگونی فرهنگی.

 1. تلاش وپشت کاروارزیابی مشکلات واشتباهات بگونه واقعی ,تحلیلی وعلمی نه خیالی.

6.اهمیت به مشوره ومنتظر نماندن به چانس واهمیت ندادن به نظرات غیرعلمی ونماندن بر گذشته وعبرت از اشتباها ت شخصی وطبیعی.

7.درک مراحل سنی ودرک زمان.

8.انتخاب رشته ی مناسب به هدف, بازارکار,تولید کننده ومورد نیاز جهان امروز وتوانای ها ی شخصی, بگونه علمی,دقیق و نه دنباله روانه

9.مطالعه جنبی وکمکی ,درک واستفاده منطقی از رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک وانترنیت.

 1. درک فرهنگ, دانش معاصر, شرایط زندگی ومحیط

10.حمل نکردن عوارض منفی فرهنگ کشور سابق و بر خورد عقلانی با مصلحت های اجتماعی ومذهبی جامعه افغانستانی ومهاجر.

11.وفق یابی مثبت از طریق ورود به احزاب سیاسی,سازمان های اجتماعی ومدنی, گروهای اقتصادی, کار وزندگی در فنلاند واروپا.

 1. ایجاد ظرفیت های فرهنگی واخلاقی در کانون خانه و خوانواده به سمت برابری وتامین حقوق انسانی, زن ومرد , دختر وپسر وپر هیز از خشونت وافراطی گری مذهبی وکلتوری.

 

ب.درک رفع موانع تحصیل وموفقیت

یک.موانع مادی

1.ایجاد نکردن تناسب درامد ومصرف

2.قناعت  نکردن به زندگی دانشجوی واهمیت ندادن به تحصیل به عنوان در آمد پایه ای ودایمی

3.حل نکردن مشکلات اقتصادی فامیل بگونه معقول

 1. ایجاد نکردن تناسب کار وتحصیل

دوم: موانع روحی

1.عدم تطابق با محیط وتلاش غیر منطقی وغیر علمی  برای تغییر محیط بر محور ذهنیت خود ویا فرهنگ خاص.

 1. عدم درک نیازمندی به روابط مفید؛ از جمله دوستان شخصی وجمعی.
 2. عدم درک وپذیریش حق انسان دیگربه عنوان پایه ای روابط اجتماعی . یکی از اساسات رشد افراطی گری وایجاد نفرت علیه مسلمان ها, نه پذیرفتن وبها ندادن برخی مسلمانان به حق انسان های دیگراست.انسان های که بطور طبیعی دارای دین, فرهنگ, کلتوروزندگی متفاوت است.

این واقعیت دارد که ؛ افراطی گری بر ضد فرهنگ وعقاید دیگران مربوط تنها مسلمان ها نیست اما مسلمان ها می توانند در داخل جامعه خود در قدم نخست وبعد در سطح فرهنگ جهانی بر ضد افراطی گری با عقلانیت, تسامح ومدارا بر اساس” پذیریش حق انسان دیگر” به عنوان اساس روابط اجتماعی با افراطی گری از نام “مسلمانی” مبارزه نمایند.حد اقل کاری نکند که عکس العملی خلق نماید ویا بهانه ی بدست افراطیون جامعه ای اروپای بدهند.

4.عدم تحمل ومدارا وایجاد نکردن ظرفیت روابط با فرهنگ ونظرات غیر خودی است.

 1. عدم کنترول روابط با کشور سابق وجدید بر معیارهای عقلی وتحلیلی ویااسیر شدن به دام نگاه سیا وسفید.

6. مرحله بندی نکردن تلاش های موثر برای پیش رفت وایجاد توانای های علمی وتحصیلی است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

 • 23
 • قوس
 • 1397
 • 14
 • December
 • 2018
 • 5
 • ربیع الثانی
 • 1440

عضویت در کانون