فعالیتهای اتحادیه انجمنهای افغانستانی در رابطه با مشکلات پناهجویان

مطرح شدن مشکلات افغانها با مقامات عالي رتبه فنلند

در طي تماس های مکرر و ملاقات های حضوری شورای رهبری اتحاديه با مقامات فنلندی، مسايل و مشکلات اساسي افغانها در عالي ترين سطح توسط مقامات فنلند بررسي مي شوند. در سال 2016 هفده انجمن افغاني در فنلند، که اتحاديه مشترک شان را در طي چندين نشست، موفقانه تاسيس کردند، همزمان بحث هايي را در رابطه با مشکلات پناهجويان داشتند که در نتيجه تصميم گرفته شد که يک مکتوب مشترک توسط اين انجمن ها تهيه و به مقامات عالي رتبۀ فنلند ارسال گردد. اين کار مهم در ماه نوامبر 2016 انجام شد.
پس از آنکه اتحاديه سراسری انجمن های افغانهای فنلند تشکيل شد، هيئت رهبری اتحاديه بعد از صحبت های طولاني و کسب معلومات از مشکلات افغانها، تصميم گرفت که روی دو محور اساسي اقدام نمايد. قبولي افغانهای پناهجو و قبولي و آمدن اعضای خانواده های آنها به فنلند. يکي از مشکلات عمده برسر راه الحاق اعضای فاميل های افغانها اين بوده است که سفارت فنلند در کابل خدمات قنسولي ندارد و برای درخواست ويزا و اقامت، افغانها بايد به هندوستان و ايران بروند، که اين کار ضمن اينکه پروسه را آهسته مي کند بسيار پر خرج بوده و خيلي ها بخاطر اين مشکلات از درخواست اقامت برای اعضای خانواده های شان منصرف شده اند. بنا” اتحاديه با جديت تمام تلاش نموده است که مسايل با مقامات فنلند مطرح شوند. از خواست های مهم اتحاديه اين بوده است، که اين خدمات از سوی سفارت فنلند در کابل ارايه شود.

به تاريخ 17.11.2017 شورای رهبری اتحاديه با نماينده های پارلمان فنلند که در مسايل حقوق بشر فعال اند، ديدار نموده و در رابطه با مشکلات افغانهای فنلند صحبت کردند. علاوه بر صحبت، يک نامه که در آن مشکلات افغانها به تفصيل نوشته شده بود نيز تحويل رئيس کميته حقوق بشر پارلمان شد.

در تاريخ 5.1.2018 يک هيئت مشترک متشکل از نماينده های اتحاديه همراه با نماينده های چند موسسه اجتماعي فنلند برای حل مشکلات افغانها بطور مشترک با مقامات وزارت خارجه فنلند ملاقات نمودند و درخواستيه مشترک اتحاديه را با آن نهادها بطور کتبي به وزارت خارجه تحويل دادند. در اين نامه، تاکيد عمده روی ارايه خدمات قنسولي از سوی سفارت فنلند در کابل شده است.

همچنين قرار است که شورای رهبری اتحاديه دو باره با نماينده های پارلمان فنلند و ديگر مقامات فنلندی ملاقات داشته باشند. ضمنا” مرکز حقوق بشر فنلند و سازمان بين المللي عفو بين الملل، شعبه فنلند، با جديت مسايل مهاجرين و پناهجويان را دنبال مي کنند که شامل پناهجويان افغان نيز مي شوند.

مشکلات پناهجويان و آمدن اعضای فاميل آنها دو موضوع مهمي هستند، که شورای رهبری اتحاديه بطوری جدی آنها را پي گيری نموده و به اين تلاش هايش ادامه مي دهد.

ضمنا” رئيس حقوق بشر در پارلمان فنلند خانم يوا بياوديت و وزير خارجه فنلند آقای تيمو سويني به درخواست شورای رهبری اتحاديه انجمن های افغانهای فنلند پاسخ های کتبي داده اند. اکنون مسايل اساسي افغانها در زمينه های که ذکر شد، در عالي ترين سطح از سوی مقامات فنلند در پارلمان، وزارت خارجه و وزارت داخله بررسي و رسيدگي مي شود.

اتحاديه انجمن های افغانهای فنلند

Comment is not allowed

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون