جمع آوری امضاء برای جلو گيری از بازگردانيدن افغانستانیهای پناهجو!

سازمان عفو بين الملل، شعبه فنلند با يک اقدام شايسته و انسان دوسانه، در وبسايت خود برای دفاع از حقوق پناهجويان افغانستانی اقدام نموده و يک صفحه مشخص را برای جمع آوری امضاء آماده نموده است. اين کار تاثير مثبت در قبولي و عدم اخراج اجباری پناهجويان هموطن ما دارد و به اين خاطر از تمام هموطنان عزيز تقاضا مي شود که به اين وبسايت رفته و با خانه پری فورمه امضاء، از طرح عدم اخراج هموطنان ما و قبولي آنها در فنلند، حمايت کنيد.
امضای شما دفاع از حقوق بشر و کمک بزرگ به هزاران هموطن مظلوم ما است، که در کمپ های پناهجويان با اضطراب و نگراني به اميد قبولي درخواست های پناهندگي شان هستند.
https://www.amnesty.fi/…/palautukset-afganistaniin-keskeyt

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون