گزارش سمینار وفق یابی و زندگي افغانستانیها در فنلند

کانون افغانستانی های فنلند از سال 2003 به مدت 13 سال است که در بخشهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی فعالیت گسترده و خستگي ناپذير داشته است و توانسته است جلسات، سمينارها، کورسها، گردهم آئي ها و مظاهرات مختلف را برگزار نمايد.

 

يکي از اين فعاليت های کانون، سمینار وفق یابی و بررسي زندگي افغانها در فنلند بود که در تاريخ 8.12.2016 از ساعت 12.30 تا ساعت 16.00 در سالن مرکز بين المللي فرهنگي کايسه واقع در مرکز هلسينکي برگزار شد.

هدف از اين سمينار تبادل نظر صاحب نظران افغاني و فنلندی در امور وفق يابي افغانها بود که بصورت موفق و کيفيت عالي داير گرديد و با استقبال گرم مواجه شد. زيادتر از يکصد تن از کارمندان و مسئولان ادارات دولتي و شاروالي ها و نهادها و موسسات غير دولتي فنلندی و دهها تن از فعالين فرهنگي و اجتماعي افغاني اشتراک نموده بودند.

قبل از شروع برنامه، مهمانان  به سمینار نام نويسي کرده بودند. در آغاز از اشتراک کننده ها با غذای افغانی که توسط اعضای کانون آماده شده بود، پذیرایی شد.

برنامه ها با گردانندگی خانم مايیا کوککوله رییس اجرايي انجمن لیسۀ تابستانی فنلند شروع و ادامه یافت. ايشان با دادن معلومات مختصر از پروگرام سمينار از اقای نبی قانع زاده مسوول کانون افغانستانی های فنلند دعوت نمود تا ضمن خوش آمد گويي از طرف کانون به اشتراک کننده ها بطور فشرده در مورد کانون بعنوان يک ارگان فعال افغاني و برگزار کننده سمينار معلومات بدهد.

آقای قانع زاده، ضمن خوش آمد گويي به اشتراک کننده گان سمينار بطور مختصر با ارايه پاورپوينت بصورت نوشتاری و تصويری فعاليتهای عمده کانون را در سال 2016 بيان داشت.

در بخش دیگر سخنرانی از خانم نسیمه رزمیار نمايندۀ پارلمان فنلند دعوت به عمل آمد که در مورد وضعیت مهاجرت و پناهجویان در فنلند و نحوه ای وقف یابی آنها صحبت کند. خانم رزميار از فعاليت فرهنگي و اجتماعي که در امور وفق يابي به مهاجرين به جامعۀ فنلند کمک کنند استقبال کرد و سمينار وفق يابي افغانها را يک اقدام با اهميت دانست. وی همچنين به اوضاع مهاجرين و پناهجويان اشاره داشت.

سپس اقای حامد شفایی کار شناس امور وفق يابي و مشاور شاروالي هلسينکي دعوت بعمل آمد تا در مورد تاريخچه چهار دهۀ افغانستان و زندگي و وفق يابي مهاجرين افغاستاني در فنلند معلومات بدهد. آقای شفايي از طريق پاورپوينت تاريخ و اوضاع چهار دهه در افغانستان را ارايه نمود و دليل اينکه چرا مسايل و مشکلات افغانستان دوام کرده و افغانها مجبور به ترک وطن شان و مهاجرت به کشورهای ديگر مي شوند را پاسخ داد و سپس آمارهای دقيق را از شروع مهاجرت افغانها به فنلند و تعداد آنها را در طي 25 سال گذشته به فنلند به اطلاع اشتراک کننده گان رساند.

وی گفت که در سال 1993 حدود 13 نفر شهروند افغانستان در فنلند زندگي مي کردند و به تدريج اين جمعيت رو افزايش نهاد. تا سال 2000 ميلادی تعداد افغانهای فنلند کمتر از يکهزار نفر بود و بعد از آن هم از طريق سازمان ملل متحد و هم از طريق پروسه درخواست پناهنده گي هر ساله حدود 100 تا 500 مهاجر افغانستاني به فنلند آمدند و اين رقم ادامه داشت تا سال 2015 ميلادی که يکباره حدود 5214 نفر پناهجوی افغاني وارد فنلند شده و درخواست پناهندگي کردند. در سال 2016 زياد تر از 600 نفر پناهجو افغاني آمدند. بطور کل تمام افغانهای فنلند چه آنهايي که قبول شده و يا نشده اند جمعا” حدود 12200 نفر مي شوند که از اين جمع قريب به 2500 نفر شان تابعيت فنلند را کسب کرده اند و دارای دو تابعيت افغاني و فنلندی مي باشند. بعد از آن دو مورد تحقيق خود را در مورد زندگي و وفق يابي افغانها در فنلند بود و يکي در سال 2015 و ديگری در سال 2016 انجام شده بود، بطور مختصر ارايه کرد که بطور کل موفقيت افغانها را در امور تحصيلي، يادگيری زبان فنلندی، کار، ايجاد مشاغل خصوصي، داشتن فعاليت های فرهنگي و اجتماعي نشان مي داد. اين تحقيقات گوای آن بودند که اکثر افغانهای فنلند خواهان زندگي دائم در فنلند هستند، اميد وارند که کار داشته باشند و همچنين خانه شخصي بخرند و در امور تحصيلي و اقتصادی پيشرفت کنند. ميزان طلاق در ميان افغانها کمتر از %7 بوده و ايجاد مشاغل خصوصي مانند شرکت های شخصي از شهری به به شهری ديگر متفاوت است، اما در کل کمتر از %5 را نشان مي دهد. همچنين تاکنون عده ای افغانها سری کار هستند خانۀ شخصي خريده اند و تخمين مي شود که بين 200 تا 300 خانۀ شخصي خريده شده باشد. جوانان افغانستاني علاقمند به تحصيل و ورزش هستند. ورزش مورد علاقۀ شان زيادتر فوتبال و ورزشهای رزمي مي باشند.

سپس خانم آننا بورون مشاور عالي وزارت کار و امور اقتصادی فنلند در امور وفق يابي، از طريق پاورپونت، در رابطه با مهاجرت و  پناهجویان از کشورهای مختلف به فنلند معلومات داد و در مورد پناهچويان افغاني و بخصوص اطفال زير سن افغاني صحبت نمود. وی توضیحات مفصلی را در بخش های وفق یابی، از جمله یادگیری زبان و پیدا کردن کار و غيره سخن گفت. وی همچنين در خصوص انتقال اطفال زير سن افغاني به فاميل هايي که سرپرستي موقت آنها را تا سن 18 سالگي برعهده بگيرند و پروسه و امکانات مالي آن توضيحات داد و حاضران از ايشان سئوال نمودند.

سخنران بعدی دو کارمند اداره سوسيال از بخش اداره مهاجرين شهرداری هلسينکي بودند. خانم سووی هینونن و خانم کاتری ایندرين. آنها در رابطه با نحوه ی کار ادارات سوسیال در بخش مهاجرين و وفق يابي اطفال بدون زير مهاجر افغانستاني که بدون خانواده به فنلند مهاجرت کرده و قبول شده اند، معلومات دادند و کارهای علمي شهرداری هلسينکي را در زمينه بطور مفصل تشريح نمودند و به سئوالهای حاضران پاسخ دادند. همچنين خانم اييا پيپونن رئيس کارمندان سوسيال اداره مهاجرين شهرداری هلسينکي نيز سمينار حاضر بود و به سئوالهای دشوار حاضرين پاسخ داد.

دو نفر از اداره پولیس شهر هلسینکی نیز در این سمینار سخنراني کردند. آقای سامپو و ياری کورهونن با لباسهای رسمي پوليسي از فعاليت ها و خدمات اداره پوليس هلسينکي برای مهاجرين معلومات دادند. آنها گفتند که پوليس در فنلند وظيفه اش اجرای قانون و خدمات به مردم است. آنها گفتند که تلاش مي کنند که پيش از رخداد جرم در رابطه با قانون فنلند به مهاجرين معلومات بدهند از جمله اينکه پوليس به کمپ های مهاجرين رفته و از قانون و سيستم خدمات و عدلي و حقوقي فنلند به مهاجرين معلومات داده اند.

خانم كريستيينا ماتتينين رئيس بخش اجرايي جنوب فنلند در سازمان حمایت از اطفال سخنران بعدی بود. وی در رابطه با سازمان نجات اطفال که يک نهاد بين المللي است و در افغانستان نيز فعاليت دارد معلومات داد و سپس در خصوص پروژه ای انتقال اطفال بدون سرپرست افغاني در فنلند به خانواده های فنلندی و افغاني که حاضر باشند سرپرستي موقت آنها را تا سن 18 سالگي برعهده بگيرند توضيح داد و به سئوال های حاضران پاسخ داد. وی گفت که در آغاز سال آينده خانواده هايي که علاقمند باشند سرپرستي اطفال را برعهده بگيرند برای آنها 27 ساعت کورس معلوماتي و آموزشي برگزار مي شود و سپس آنها مي توانند که تصميم بگيرند که ايا سرپرستي و انتقال طفل مهاجر را به خانۀ شان طي قرارداد با آن سازمان قبول مي کنند و يا نه ؟

آموزش برای آنها رايگان است. اين امکان وجود دارد که علاوه بر خرج اطفال، برای خانواده های که سرپرستي اطفال بدون سرپرست را در خانۀ شان قبول کنند، معاش ماهوار نيز داده شود، اما مبلغ و چگونگي آنرا دولت تصميم مي گيرد و در سال آينده مشخص خواهد شد.

آقای نصرالله پيك یکی از موسسان کانون و کارشناس امور رسانه ای يک فلم مستند ساختۀ خودش را از سمينار وفق يابي جوانان افغاني و خانواده های آنها که با اشتراک حدود 200 نفر از 6 شهر بزرگ فنلند توسط کانون افغانستاني های فنلند درهمکاری شهرداری همين ليننا در تاريخ 28.5.2011 برگزار شده بود، تهيه نموده اشتراک کننده گان آنرا تماشا نمودند.

در پایان سمینار میز مدوربود که گردانندگی آن را خانم کاتری اولي ويکاری رئيس سابق انجمن ليسه تابستاني برعهده داشت. در میز چهار چهره موفق که توانسته بودند پروسه وفق یابی خود شانرا بطور موفقيت آميز سپری کنند، اشتراک داشتند و عبارت بودند از:

آقای داکتر صمد علي مردادی پزشک متخصص قلب که از شهر پوری در این محفل شرکت کرده بود. خانم تهمینه مهر دانشجوی رشته اقتصاد از هلسینکی و سهیلا خاوری که بعد از دو سال توانسته است زبان فنلندی را خوب بياموزد و موفقانه وارد لیسه شود. همچنین ورزشکار نامدار مشتاق یعقوبی از فوتبالیستهای موفق جامعه افغانی در فنلند از اشتراک کنندگان میز مدور بودند که در آغاز هر يک از این چهار نفر توضيحات مختصر از وفق يابي خودشان دادند و باعث تعجب حاضران شد که چگونه آنها از راههای مختلف خيلي زود موفق به يادگيری زبان و تحصيل و کار و در نهايت جذب جامعۀ فنلند شوند.

سمینار با اظهار تشکری از شرکت کنندگان توسط خانم مايیا که با اظهار رضایت از موفقیت این محفل خاتمه یافت  مجری برنامه از استقبال گرم و مشارکت حاضران را دراین سیمینار ستودند وی همچنين از کانون افغانستانی های فنلند بعنوان برگزار کنندۀ سمينار و همکاری شهرداری هلسینکی و ایتنو و انجمن لیسه تابستانی قدرداني نمود.

در خاتمه یکی از مسئولان کانون از تمامی اشتراک کننده ها، سخنرانان، انتظامات و کساني که در تهيه پذيرايي همکاری داشتند، تشکری نمود.

کانون از خانواده های خاوری، رسولی و حیدری که در تهیه غذا زحمت فراوان کشیده بودند قدر دانی نمود.

همچنین از آقایان محمد ترکمنی، عیسی رضایی، صادق، الیاس ترکمنی، یاسر و خانمها زهرا رسولی، زهرا خاوری، سهیلا خاوری، خانواده قانع زاده و ساير اعضای کانون که در قسمت پذیرایی این محفل زحمت کشیده بودند، صمیمانه تشکری گردید.

تهیه گزارش توسط: زهرا رسولی و زهرا خاوری

ویرایش توسط : بخش فرهنگی کانون

عکسها توسط : کریم رجب زاده و محمد ترکمنی

 

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 27
  • دلو
  • 1397
  • 16
  • February
  • 2019
  • 10
  • جُمادى الآخرة
  • 1440

عضویت در کانون