نامه انجمنهای افغانستانی درفنلند به مقامات فنلندی در ارتباط حل مشکل پناهجویان

نامه ای مشترک تمام انجمن های افغانستانی مقيم فنلند به مقامات بلند پايه ای فنلند در رابطه به قبولي پناهجويان افغانستان و تسهيلات در پذيرش اعضای فاميل آنها.

اين نامه پس از ترجمه دقيق به زبان فنلندی و امضای آن توسط سران و نماينده گان انجمن های افغانها، در دسمبر سال 2016 به وزارت خانه های مربوطه، پارلمان، محاکم اداری که مسئوليت بررسي شکايت ها را برعهده دارند و ديگر ادارات و مقامات مهم فنلند ارسال گرديد.

پس از تشکيل اتحاديۀ سراسری انجمن های افغانی فنلند در 7.2.2017 مسئوليت پي گيری مکتوب ها را اتحاديه برعهده داشته است و اتحاديه در هماهنگي و همکاری با انجمن ها، مکتوب هايي را به پارلمان افغانستان، وزارت امور خارجه ای افغانستان و سفارت خانه های افغانستان که امور افغانها را در کشورهای شمال اروپا برعهده دارند، ارسال داشته است. همچنين بطور شفاهي و حضوری با هيات های افغاني مشکلات افغانها را با جديت مطرح نموده و از حقوق هم وطنان عزيز دفاع نموده است.

—————————————-
نامۀ مشترک انجمن های افغانی فنلند به مقامات فنلند در امور مهاجرت
اين نامه بخاطر مشکلات اساسي پناهجويان افغاني و الحاق اعضای خانواده های افغانها نگاشته شده است

انجمن های افغانستانی به نماينده گي از جامعۀ افغانستاني فنلند از مقامات و ادارات فنلند در امور مهاجرين، بخاطر کمک به مهاجرين و پناهجويان و وفق يابي آنها به جامعه فنلندی، قدرداني و سپاسگزاری مي نمايند.
ما خوشحاليم، که در جامعۀ فنلند زندگي مي کنيم. ما اينجا را بعنوان وطن خود مي دانيم. از عدالت، برابری، قانون مداری، حقوق بشر و همچنين هوا و محيط زيست پاک، طبيعت زيبای فنلند، لذت مي بريم و اين کشور زيبا را دوست داريم و تلاش مي نمائيم که در اينجا به قانون احترام بگذاريم، فعال باشيم و شهروندان خوب اين کشور باشيم. اين ديد مثبت بخاطر سياست درست و بدون تبعيض جامعۀ فنلند است که همه را يکسان مي دانند و قانون در برابر همه يکسان تطبيق مي شود.

در فنلند بيشتر از ده هزار نفر افغاني زندگي مي کنند. حدود 6000 هزار نفر در سال 2015 و در 2016 آمده و درخواست پناهندگي کرده اند. اکثر پناهجويان جديد افغاني، جوان هستند و اينها اگر قبول شوند زود به جامعۀ فنلند وفق مي يابند و به کار استخدام مي شوند. با دادن اقامت هم زندگي آنها در جامعۀ فنلند تضمين مي شود و نجات مي يابند و هم کمک مي شوند که بخشي از کمبود نيروی کار جامعۀ فنلندی برطرف شود.
افغانستان کشوری است، که از سال 1978 تا بحال در آن جنگ و نقض حقوق بشر جريان داشته است. قريب به 40 سال است که جنگها بدون وقفه در آنکشور ادامه داشته اند. افغانها در شرايط و اوضاع بسيار دشوار زندگي کرده اند، که در هر لحظه ای آن نقض حقوق بشر رخداده است. بطور عموم تمام مردم و بخصوص اطفال فرصت و امکان اين را نداشته اند، که در محيط امن زندگي کنند و رشد و پيشرفت داشته باشند. در افغانستان تمام شهروندان آن از اثر جنگ ها و بي عدالتي ها رنج برده اند، اما زيادترين مشکلات و رنج ها را اقشار آسيب پذير جامعه مانند مردم غير نظامي، بخصوص اطفال، زنان و اقليتها تجربه کرده اند.

افغانستان امن نيست
– هیچ جای افغانستان امن نیست. جنگ های داخلی علت عمده واساسي پناهنده گی افغانها را تشکیل می دهند. در نقاط مختلف افغانستان جنگ به شدت ادامه دارد. بعنوان مثال در حال حاضر در ولايت های قندز، بغلان، هلمند، غزني، فارياب، غور، جوزجان، نگرهار، پکتيا، تخار، ارزگان، فراه، بدخشان، سر پل، ميدان وردک، لغمان، لوگر و نورستان جنگ ها ادامه دارند. نا امني ها تقريبا” در تمام ولايتهای افغانستان وجود دارد. حتي شهر کابل پايتخت افغانستان امن نيست. انفجارهای انتحاری و حملات تروريستي در پايتخت و مراکز ولايت ها که تدابير امنيتي شديد است، نيز انجام مي شود.
– دولت افغانستان بر حدود دو سوم افغانستان تسلط دارد. حدود يک سوم آن در کنترول گروه طالبان و گروههای تروريستي است. نقاط که در کنترول دولت است بخشهای زياد آن توسط زورمندان، مافيای مواد مخدر و قاچاقچيان معادن و يا سران قومي و يا جنگ سالاران اد اره مي شود که قانون خود را اجراء مي کنند و دولت افغانستان تسلط کامل روی آنها ندارد.
– نا امني هايي چون اختطاف، گروگان گيری، ترور و انواع خشونت در تمام نقاط افغانستان وجود دارد.
– زنان و اطفال و ساير اقشار ضعيف جامعه و بطور کل مردم ملکي قربانيان اصلي خشونت ها و نا امني ها مي باشند.
– ولايت های نسبتا” امن، مسير راههای رفت و آمد آنها کاملا” نا امن هستند، بعنوان مثال راههای ورود به ولايت های ميدان وردک، باميان، غزني، غور، مسيرهای شمال افغانستان، ولايت سر پل، همچنين هلمند و ساير ولايت های جنوبي و شرقي کاملا” نا امن مي باشد. مسايلي چون کشتن، گروگانگيری، اختطاف، ضرب و شتم مسافران و افراد ملکي در اين مسيرها وجود دارد. در بعضي ولايت ها بعنوان مثال در ولايت غزني و ميدان وردک مسافرين مناطق مرکزی بخصوص هزار ه ها در مسير راهها مورد اختطاف، قتل و اذيت و آزار قرار مي گيرند.
– در افغانستان حقوق بشر نقض مي شود.
– فساد گسترده اداری، بي قانوني، بي کاری و مشکلات متعدد اجتماعي در سراسر افغانستان وجود دارند.
– دليل اينکه افغانستان با داشتن بيشتر از 300 هزار قوای مسلح و دهها هزار نيروی بين المللي آيساف نتوانسته است، امنيت را در افغانستان تامين کند، خود دليلي واضح بر وجود نا امني زياد در افغانستان است. چنانچه ادعا شود که افغانستان کشور امن است، دليل اينکه قوای آيساف در افغانستان است، چه است؟
– علاوه بر امنيت فيزيکي، در افغانستان هيچ کس امنيت روحي و رواني ندارد. اولين خواست هر شهروند افغانستان تامين امنيت است. از هر شهروند افغانستان وقتي سئوال مي شود، که چه مي خواهد، پاسخ مي دهند که تامين امنيت. درافغانستان يک دولت فاسد، ناشايسته، ضعيف و بي مسئوليت روی کار است که گفته مي شود که گروههای زورمند، مافيا و طالبان در آن نفوذ دارند و مردم افغانستان اعتماد شان را به دولت از دست داده اند.
– شدت جنگ ها از ولايتي به ولايت ديگر در حال تغيير است، طوری که اگر در حال حاضر يک ولايت امن تر باشد، همان ولايت ممکن است که در آينده نا امن گردد، چون جنگ ها در نقاط مشخصي ثابت نيستند و از منطقه ای به منطقۀ ديگر در حال تغيير هستند.
– در افغانستان صد ها هزار نفر بيجا شده ای داخلي وجود دارند که بخاطر جنگ ها و ديگر مشکلات آواره شده اند. دولت افغانستان نمي تواند حتي اساسي ترين خدمات اوليه را به آنها ارائه کند. هر روز در خبر ها بيجا شده گان داخلي شکايت مي کنند که غذا، لباس، مسکن و امنيت ندارند و دولت افغانستان به آنها کمک نمي کند.
– فعاليت های گروه نو ظهور داعش در افغانستان رو به گسترش است. همچنين اين خطر وجود دارد که شکست داعش در خاور ميانه آنها را بطرف افغانستان سوق دهد.

– سيگار (SIGAR REPORT O CONGRESS) به کنگره امريکا گزارش داده است که طالبان حدود %30 خاک افغانستان را کنترول مي کند ( 30.1.2016 صدای دری امريکا) همچنين (30.1.2016 طلوع نيوز).
– همچنين همسايه های افغانستان مهاجرين افغانستان را در جنگ ها مي فرستد. بطور مثال دولت ايران افغانهای مهاجر را به جنگ سوريه مي فرستد. صدای دری امريکا در 29.1.2016 گزارش داد که سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش داده است که دولت ايران برخي از افغانهای مهاجر را بر خلاف ميل شان به جنگ سوريه فرستاده است. دولت افغانستان گفته است، که ما از اين خبر اطلاع داريم و تحقيقات ما در اين زمينه ادامه دارد. ما به سفارت خانه های خود در کشورهای عربي نيز خبر داده ايم که در رابطه تحقيق کنند. (صدای امريکا 30.1.2016)

اخبار صدای دری امريکا 5.4.2016
– جنرال نيکولسون John William Nicholson فرمانده ناتو به خبرگزاری رويترز گفت که 5500 نفر در سال 2015 سرباز افغانستان کشته شدند و 14000 هزار نفر سرباز زخمي شدند. او گفت که القاعده و داعش و طالبان هنوز هم تهديد برای افغانستان است. جنگجويان القاعده در افغانستان حدود صدها نفر هستند. طالبان هم تهديد جدی مي باشند. (صدای دری امريکا 5.4.2016)

– پژوهش تازه طلوع نیوز نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامیان در کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ نسبت به ماه نوامبر این سال ۵۷ درصد افزایش یافته است. در کل در ماه دسمبر ۱۸۷۰ تن کشته شده اند که ازاین میان ۱۵۰۹ تن مخالفان مسلح ، ۲۰۶ نیروی امنیتی ، ۱۳۵ غیرنظامی و هشت خارجی که دو تن آنان غیر نظامی بوده اند. (8.1.2016 طلوع نيوز افغانستان).

طلوع نيوز 8.10.2016 :
در ماه سپتمبر تحقيقات طلوع نيوز تلفات را چنين نشان مي دهد:
کشته های افراد مسلح مخالف دولت در ماه سپتمبر 2016 2029 نفر
تلفات نيروهای مسلح دولت افغانستان در ماه سپتمبر 321 نفر
تلفات غير نظاميان در ماه سپتمبر 125 نفذ
تلفات خيزش های مردمی 11 نفر

مشکلات الحاق اعضای فاميل افغانهای قبول شده
الحاق خانواده:
قانون جديدی که در 1.7.2016 نافذ شده است، شرايط بي نهايت سختي را برای آمدن اعضای مهاجرين ايجاد کرده است، طوری که ممکن است اکثريت آنها از حق الحاق خانواده هايشان محروم شوند و خانواده هايشان نتوانند به فنلند مهاجرت کنند. اين از لحاظ روحي، رواني، اجتماعي و اقتصادی تاثيرات زياد منفي را به مهاجرين خواهد داشت.
در سال 2015 حدود 2000 پناهجوی افغاني زير سن 18 ساله به فنلند آمده اند. شرايط سخت الحاق اعضای خانواده، چنين نشان مي دهد که خانواده های اين اطفال و نوجوانان هرگز نتوانند به فنلند مهاجرت کنند و با فرزندانشان يکجا زندگي کنند. اين کار تاثيرات روحي و رواني زياد به سلامتي و رفاه اطفال مهاجر مي گذارد و ما انجمن ها بشدت نگران سلامتي اطفال افغانها هستيم.
علاوه بر مسايل فوق الذکر ديگر مشکلات نيز وجود دارند که برای درخواست اقامت خانواده های مهاجرين افغاني وحود دارند. مطابق به قانون، اعضای خانواده که خواهان درخواست اجازۀ اقامت کنند، بايد شخصا” به نماينده گي فنلند مراجعه کنند. از آنجايي که سفارت فنلند در کابل درخواست های اقامت را نمي گيرند، بنا” اين کار مشکلاتي را برای متقاضيان افغاني دارند. خانواده های بعضي از پناهنده های افغانها نمي توانند به هندوستان بروند تا از سفارت فنلند در دهلي درخواست اقامت کنند، لذا حق آنها پايمال مي شود. زيرا گرفتن ويزای هندوستان وقت گير و دشوار است. سفر تمام اعضای خانواده به هندوستان پر خرج است و بعضي ها اين پول را ندارند. همچنين در شرايط بحراني و جنگي رفتن و آمدن تمام اعضای خانواده از منطقه ای به منطقه ای ديگر در افغانستان خطرناک است. مشکل زبان و ترجمه نيز است. ديگر اينکه حتي بعضي وقت ها باعث شده است، که دوبار برای مصاحبه و تکميل درخواست خواسته شده اند. خواهش ما اين است که اين کار توسط سفارت فنلند در کابل انجام شود.

ما انجمن های افغانها تقاضا داريم که سفارت فنلند در کابل درخواست های اقامت افغانها را تحويل بگيرد. اگر سفارت فنلند بدليل نداشتن امکانات و يا ملاحظات امنيتي قادر به اين کار نيست، کدام سفارت ديگری عضو کشورهای اسکانديناوی که امکانات لازم را داشته باشد، بجای سفارت فنلند درخواست های افغانها را در کابل تحويل بگيرد. اين کار بخشي از مشکلات افغانها را حل خواهد کرد.
همچنين تقاضا داريم که در رابطه با آمدن خانواده های افغانها و بخصوص اطفال زير سن شرايط آسانتر فراهم شود تا امکان آمدن خانواده های آنها وجود داشته باشد.
ما تقاضا داريم که به افغانهای پناهجو اقامت داده شود و افغانهای پناهجو به هيچ وجهي به افغانستان اخراج نشوند.

28.10.2016 هلسينکي
اسامي انجمن های افغانستانی فنلند

اسامي امضاء کننده ها از طرف انجمن های افغانستانی در فنلند:

1. اکادمي فنلند- افغانستان «افا»
2. کانون افغانستاني های فنلند
3. انجمن افغانها در هلسينکي
4. انجمن افغانها در شهر تورکو
5. انجمن جوانان افغان در تورکو
6. انجمن کلتوری زنان آريانا
7. انجمن چند فرهنگي لوتوس
8. انجمن فرهنگي ميثاق
9. انجمن همبستگي «اسپو»
10. انجمن افغانهای تامپری «آريانا»
11. انجمن افغانهای نوکيا
12. انجمن فرهنگي ساحل (شهر پيرکلا)
13. انجمن فرهنگي «ني»
14. انجمن زنان افغاني (تامپری)
15. انجمن افغانهای شهر يواسکوله
16. کانون افغانستاني های مقيم يواسکوله
17. انجمن افغانها در شهر واسا
18. انجمن افغانها در شهر اولو
19. فرهنگي ميثاق

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون