ایستادگی دربرابرداعش را همگانی وملی بسازیم

محمد رفیق رجا

شبیه سازی افغانستان به سوریه , عراق و نیزقتل عام هزاره ها درست, مانند فرقه ایزدیهای عراق وسوریه را جدی بگیریم. در افغانستان هم در حکومت وهم خارج از حکومت هستند؛ کسانی که این ارزو را دارند. حد اقل برای  انحراف تفکر حق تعیین سرنوشت ملیتها, نسل کشی را برای خود توجیه می نماید. داعش تا هنوز از تمام اقوام ومردم افغانستان قربانی گرفته است. حد اقل به شکل رسمی, چند سال قبل این گونه کشتار دسته جمعی را از جلال اباد شروع کرد. اما اینکه در یک سال اخیراین “طاعون قرن ما”رو بسوی جامعه شیعه نموده است جای بسی تامل است. داعش زمنیه های فرهنگی به قدر کافی در افغانستان دارد. جامعه که طالبان محصول آن است داعش را نیز می تواند زایش نماید. چند کشور همسایه نیز منتظر خرابی اوضاع کنونی افغانستان است .دولت بی صلاحیت, ناکاره , فاشیست وفریبکاری سرنوشت مردم مارا به گروگان گرفته است. در چنین شرایط چند راهکار عملی می تواند مارا کمک نماید

اول. هزاره ها خود بیش از همه جدیت اوضاع کنونی را  درگ نماید. منتظر مرگ پسر واعضای فامیل اش برای اقدام به کوچ از افغانستان ننشیند. افغانستان خانه ای ماست ملک وطلق ما است. هیچ جای برای ما خانه نمی شوند. در افغانستان میانیم, زندگی می نماییم وهم در ان جا ارام درزیر خاک پاکش می میریم.

دوم. هزاره ها منتظر رهبران سیاسی , مذهبی ویا حکومت نباشد اگر انها می توانستند کاری بکنند ,تا هنوز حد اقل با انهمه امکانات جهانی صلح در افغانستان می امد وجنگ تمام می شد. بنائا انها بی چاره تر از این است که از شما دفاع نمایند.

سوم. داعش مربوط قوم ومذهب خاصی نیست که ما بر ضد ان بسیج شویم. “داعش طاعون قرن” ما است که کشور های بزرگ به خاطرمنافع شان آن را ایجاد و از ان سود می برد.

چهارم. تمام اقوام افغانستان, بدون هیچ استثنای با داعش مخالف است. این نعمت وفرصت را با نادانی وناتوانی های سیاسی از دست ندهیم.

پنجم. دولت را تحت فشار قرار دهیم که مردم را درامر مسایل امنیتی شریک نماید. چگونگی شرکت نمودن مردم در امنیت, در شهر های افغانستان به تناسب توانای مردم وامکانات دولت قابل حل وفصل است.

ششم. اگر دولت مردم را در امر مسایل امنیتی سهم ندهد رسما دولت را نشانه ای فشار قراردهیم وتبعات دیگرش را رسما به دولت حوالت نماییم. به دلیل اینکه هزاره ها با جنگ ودفاع به قدر کافی آشنای دارند ومی توانند از خود دفاع نمایند. اگر مورد فشار بیشترقرار می گیرد دولت مسئول مستقیم این فاجعه ها باشد.

هفتم. علمای شیعه وسنی با فرهنگیان ورسانه های عمومی وملی ذهنیت مردم را متحد نگهداراند وبسیج ملی در برابرداعش ایجاد شوند. فتوا ومساجد ومراکز دینی بعنوان  حاکمان بر ذهن واعتقادات مردم ,مسئولیت پذیر شوند ودولت این مسئولیت را  قانونی بسازند انهای که سر باز می زنند بشکل قانونی مواخذه شوند.

هشتم. نیروهای امنیتی بشکل رسمی  وقانونی با مردم محل ومراکزمورد توجه داعش, مسایل امنیتی را تقسیم نموده ومردم را سهیم نماید. در غیر ان صورت دولت مسئولیت هر گونه عواقب کشتاررا بعهده گیرند ومردم مثل گذشته به ایجاد کمیسون ووعده های دولت بها ندهند بلکه بشکل مستقیم وبدون هیچ بهانه ای برای امنیت وجلوگیری از کشتار هدف مند امادگی بگیرند.

????????????????

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • سرطان
  • 1399
  • 5
  • July
  • 2020
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون