فاجعه نسل کشی در میرزاولنگ طی گردهمایی در فنلند تقبیح گردید!

 

این مراسم بتاریخ 12.08.2017 طی گردهمایی در سالن اجتماعات کتابخانه مولوپورو هلسینکی برگزار گردید یاد و خاطره شهدای این فاجعه گرامی داشته شد میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل میباشد که بتاریخ 05.08.2017 توسط گروه های افراطی طالب و داعش سقوط نمود بیش از 50 نفر شهید و چندین نفر زخمی و صدها نفر اسیر و آواره شدند.
واین محفل با تلاوت ایات قران کریم توسط آقای امین سخی آغاز یافت وبرنامه ها با گرداننده گی اقا ی منیرعطایی ادامه پیدا نمود.
ابتدا اقای سرور جوادی نماینده سابق پارلمان افغانستان از طریق اسکایب از اوضاع داخل ودلایل سقوط میرزاولنگ را از طریق اسکایپ بازگو نمود.
بعد ایشان اقای محمد رفیق رجآء به تحلیل اوضاع داخل افغانستان وارزیابی توانای ها ومسئولیت مهاجرین در خارج از افغانستان سخن گفت. گزیده های صحبت ایشان چنین است. نسل کشی در میرزا الونگ تحت حاکمیت دولت صورت گرفته است. پیش از سقوط آن دها بار مسئولین ومردم که در برابر طالبان مقاومت می کردند از دولت کمک خواستند اما دولت صبر کردند تا فاجعه رخ داد. پس از انکه قتل عام صورت گرفت, نیروی برای ازاد سازی آن منطقه ارسال شد. در نبود دولت این مردم در گذشته به خوبی از خود دفاع می کردند.اما اکنون رسما مسئولیت امنیتی را دولت اشرف غنی به عهده گرفته است. وطبعا هر گونه رخ داد از این دست را نیز مسئول است.
استراتژی طالبان در شمال: تهاجم , سقوط ,ویرانی واکمال مهمات وتخلیه منطقه وسنگر گیری در کوها ودره های اطراف منطقه است. استراتژی دولت: صبر, شکیبای,وسوسه های شیطانی و قبیلوی, نظارت بر قتل عام ,کشتار وتخلیه ی مناطق توسط طالبان وپس از رفع موانع برای بازدید از خاک وخاکستر وحساب افراد مقتول در منطقه می روند. نوع عملیات هردو نیروی به ظاهر متخاصم را, به این خاطر استراتژی نامیدم که اکثریت جنگ ها در شمال به این شکل بوده است.

ما در برابرواقعیت قرار داریم که با بر خورداحساسی, ناله ,التماس وحسرت به این فرصت ویا آن فرصت از دست رفته کار ی نمی توان کرد. واقعیت این است که حکومت های قبیلوی به هیچ دلیلی استعداد ایجاد حاکمیت ملی را ندارد. پول, کمک واراده تمام جهان وتابعیت بی چون وچرای مردم افغانستان برای رفتن به سمت صلح واینده روشن, توسط فرمان روایان قبیله به خاک وخاکستر نشست. کرزی واشرف غنی ودارودسته های فاشیست انها در ارگ, تمام کمک های جهان واز خود کذری اقوام افغانستان را, برای صلح وایجاد دموکراسی وحاکمیت ملی مدیریت نه کردند, بلکه همه را برای زنده کردن طالبان ومحو فزیکی اقوام وملیت های دیگرمدیریت نمودند. مختصر اینکه برای جلو گیری ازفاجعه نسل کشی, باید چند مورد جدی را درمسایل نظامی وسیاسی مورد توجه قرار دهند:
اول: در هماهنگی نظامیان کنونی مردم شمال ومرکزافغانستان بشکل مستقل عمل نماید. منتظرفرمان مرکزوحکومت طالبانی نباشد. از خود دفاع نموده و امکانات دولتی را برای جلو گیری از قتل عام خود مدیریت نماید.
دوم: ایجاد حکومت غیر متمرکز: مشکل اصلی این است که تمام تصمیم گیریها وسرنوشت مردم به مرکز وانهم در ارگ (طالبان+ گلبدین) تعلق یافته است. ارگ هم به شکل کامل در اختیارامریکای ها است. خارجی ها وهم عوامل آن با توجیه به قوانین حکومت مرکزی سرنوشت مردم را رقم می زند. مردم جریانات سیاسی درون اجتماعی اقوام وملیتها , فرصت کنونی را بدرستی درک ودریابند. قتل عام قومی در راه است. برای جلوگیری از ان به اشرف غنی پناه نبرند, بلکه به اراده وتوان خود متحد گردند.جنجال های درون قومی واجتماعی,راهی برای رسیدن به دموکراسی وایجاد جامعه مدرن ومدنی نیست. برای ایجاد جامعه مدنی وملی موانع اصلی را باید شناخت وبرای رفع آن بایدمتحدشد. جنجال های داخل قومی واجتماعی جامعه هزاره وتاجیک, نمونه های روشن آن است. تجربه جنبش روشنایی ورهبران سنتی در میان تاجیکها وهزاره ها به قدر کافی آموزنده بود. با وجود حکومت قبیلوی با تیشه وساطورش بر سرنوشت افغانستان جنجال نسل نو وکهنه به نتیجه ای مثبت نمی انجامد. بلکه راه را برای قتل عام ها ونسل کشی های قومی بیشتری فراهم می سازد.
سوم: برای اینکه یک بار دیگرسرنوشت سیاسی مردم مورد معامله قرار نگیرند بررهبران سنتی نباید اعتماد کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با ر دیگر در فردای پیروزی انها, به خیمه قبیله پناه نبرد وسرنوشت مردم را به قبیله نفروشند. نسل موجود تنها سربازجنگ نباشد بلکه مدیریت ان را نیز فراهم نماید. تا زمانکه نسل کنونی برای مدیریت کار وزار سیات وجنگ, چاره را نه سنجد, نه حکومت غیر متمرکز ایجاد خواهد شد ونه حق تعیین سرنوشت ملیتها فراهم می گردد. بدون مدیریت سالم, تمام فداکاری ها بر باد می گردد. دران صورت مثل وضعیت موجود هیچ کاری در سیاست وجنگ به ثمر نمی نشیند.
پس از آن اقا ی نبی قانع زاده صحبتهای خویش را یک پاور پاینت ارایه نمود و عنوان صحبت ایشان این بود:
آیا در میرزا ولنگ نسل کشی اتفاق افتاده است؟
مصداق نسل کشی و جنایت بشری چیست؟
آیا حادثه میرزاولنگ جنایت بشری ونسل کشی است؟
معاهدات وکنوانسیونها علیه جنایت بشری و نسل کشی چیست؟
آیا در گذشته ها جنایات که نسبت به هزاره ها اتفاق افتاده است جنایت بشری و نسل کشی بوده؟
وظیفه مردم ، نهاد های مدنی ، احزاب و در نهایت مهاجرین خارج از کشور چیست؟
مصداق نسل کشی و جنایت بشری و از دید مجامع حقوقی وکنوانسیون های بین المللی چگونه تعریف میگردد ؟

نسل‌کُشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذفِ فیزیکیِ بخش یا کلیتِ گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. نخستین تعریفِ قانونیِ این کردار در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامونِ «جلوگیری و مجازاتِ جُرم نسل‌کُشی» شکل گرفت.
جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل به اعمال قساوت باری اطلاق می‌شود که بر ضد انسان‌ها انجام می‌گردد که این اعمال در قوانین بین‌الملل بالاترین جنایت قانونی در حق بشریت تلقی می‌شوند. معاهده رم توضیح می‌دهد، جنایات علیه بشریت شامل جنایاتی می‌شود که شأن انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال گردد.
آیا حادثه میرزاولنگ جنایت بشری ونسل کشی است؟
“نسل‌کُشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذفِ فیزیکیِ بخش یا کلیتِ گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است” که در میرزا ولنگ حذف فیزیکی با انگیزه قومی و مذهبی شکل گرفت جای تردید باقی نمی ماند.
“جنایات علیه بشریت در حقوق بین‌الملل به اعمال قساوت باری اطلاق می‌شود که بر ضد انسان‌ها انجام می‌گردد”؛ که در میرزاولنگ برعلیه انسان اعم از زن ، مرد و کودک اتفاق افتاد.
معاهدات وکنوانسیونها علیه جنایت بشری و نسل کشی چیست؟
سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود،قطعنامه 196 را در دسمبر1946 به تصویب و به موجب آن صراحتا تایید کرد که نسل کشی جرم است و جهان متمدن انرا تقبیح می کند.
در 9 دسمبر 1948 به موجب قطعنامه شماره 260 (مجازات و جرم نسل کشی) را درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید.
کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن:
طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد بوسیله قطعنامه شماره (1)86 مورخ 11 دسمبر 1946 خود اعلام داشته که نسل‌کشی جنایتی است و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اطمینان باینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد.
طرف‌های متعاهد تصدیق و تأیید می‌کنند که نسل‌کشی اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
کسانیکه یکی از این پنج مورد ذیل را مرتکب شوند:
1.کشتار جمعی
2.تبانی به منظور ارتکاب نسل‌کشی.
.3.تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل‌کشی
.4.شروع به ارتکاب به نسل‌کشی
.5.شرکت در جرم نسل‌کشی
اشخاص و گروه های متهم به ارتکاب نسل‌کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه درپنج ماده بالا را انجام داده باشند به دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه های کیفری بین‌المللی جلب و محاکمه شوند.

نسل‌کشی‌های معاصر:
اکثر موارد زیر تحت عنوان نسل کشی در تاریخ نسل کشی ها به ثبت رسیده اند:
نسل‌کشی یونانیان:(در طی جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی گردید)
نسل‌کشی ارمنی ها:(بزرگ‌ترین رویداد مصیبت‌بار در تاریخ ارمنیان با آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۵ میلادی رخ داده است.)
نسل‌کشی آشوری‌ها:(متهم عثمانی ها قبل از جنگ جهانی اول)
نسل‌کشی رواندا:(در جریان نسل‌کشی سال 1994، علاوه بر کشته‌شدن 800 هزار مرد، زن و کودک، به 200 تا 500 هزار زن تجاوز جنسی شد.)
نسل‌کشی یهودیان:(هولوکاست)
نسل‌کشی بوسنی:(توسط نیروهای صرب در طول جنگ 1995-1992 انجام گرفته‌است)
نسل‌کشی هزاره‌ها:(از زمان عبدالرحمن شروع و تابه امروز ادامه دارد که این جنایات خیلی سنگین است و این نسل کشی آنطوریکه باید و شاید مستند سازی شده باشد متاسفانه در اثر عوامل متعدد مستند سازی نشده است تا این جنایتها در دادگاهی ثبت شده باشد و علیه انها شکایت گردد).
وظیفه مردم ، نهاد های مدنی ، احزاب و مهاجرین درقبال نسل کشی که ادامه دارد ؛ چیست؟
مهم ترین نکات که در شرایط سخت امروزی که با فاجعه نسل کشی مواجه هستیم تا جلو فجایع را از این جنس را گرفته بتوانیم رعایت این نکات لازم و ضروری به نظر میرسد:
.1.ایجاد هماهنگی واتحاد درشرایط که ما تهدید به نا بودی میشویم
.2.به وجود آمدن تشکل که بتواند جلو فجایع را بگیرد و بحران ها را مدیریت کند
3.از حرکات که برخواسته از احساسات است جلوگیری گردد.
4.هرچند خود قربانی هستیم ولی از اعمال که تفرقه و نفرت را دامن میزند جدا خود داری گردد.
5.بوجود امدن گروپهای تحقیقاتی که توانایی علمی داشته باشند تا ما را به عنوان قربانیان نسل کشی در محافل حقوقی بین المللی معرفی نمایند.
.6.نسل مهاجر که در غرب امده از فرصتها استفاده نموده ، درس بخوانند تا با سلاح علم و دانش از موجودیت خود دفاع نمایند
.7.توانایی گفتگو و چانه زنی را در سطح کشور با تمام جناحها را داشته باشیم
8.و……و…….
در پایان حاظران طی نشستی راههای کمک به چنین حوادث که اتفاق می افتد به گفتگو گرفتند.
در اخر با صرف نذری که تهیه شده بود مراسم خاتمه یافت و حاضران مجلس از بارگاه الهی مسئلت نمودند که صلح و امنیت درکشور برگردد تا دیگر مردم ما شاهد چنین فجایع نباشند.
تهیه گزارش توسط بخش فرهنگی کانون

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون