قطعنامۀ گردهم آيي مردم در هلسينکي- فنلند به تاريخ 29 جولای 2016

افغانستان در سالهای جنگ، که متاسفانه هنوز هم بشدت جريان دارد، آسيب های بي شماری ديده است. پس از سقوط رژيم طالبان در سال 2001 انتظار مي رفت که اوضاع بهبود يابد و صلح و ثبات در کشور برقرار شود؛ اما عليرغم حضور چشم گير جامعۀ جهاني اوضاع امنيتي هر روز رو به وخامت رفته و مردم غير نظامي مثل سابق قربانيان اصلي خشونت ها و جنگ ها هستند.

اکنون در حضور قوای آيساف و جامعه ای جهاني، متاسفانه گروههای مسلح افراطي و تروريستي هر روز دست به حملات و کشتار مردم غير نظامي مي زنند. يکي از خون بار ترين اين حملات در سالهای اخير، حملۀ تروريستي بر تظاهرات بزرگ جنبش روشنايي بود، که در روز دوم ماه اسد 1395 برابر با 23.7.2016  در چوک دهمزنگ شهر کابل رخداد، که هزاران تن در يک اجتماع اعتراضي بخاطر تصميم تبعيض آميز دولت در رابطه با تغيير مسير لين برق پروژه معروف به توتاپ جمع شده بودند و بطور مسالمت آميز و دموکراتيک خواهان لغو تصميم دولت بودند. در آن حادثۀ المناک بيشتر از 80 نفر شهيد و زيادتر از 230 نفر غير نظامي زخمي شدند. اين حمله که بطور پلان شده و هدفمندانه به مردم غير نظامي و در يک گردم آيي قانوني و مسالمت آميز صورت گرفت، حمله بر مردم سالاری و آزادی بود. از لحاظ قوانين بين المللي اين حمله جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي محسوب مي شود.

هدف عاملان اين جنايت، کشتن مردم و ايجاد نفاق و نزاعهای قومي و مذهبي در افغانستان بوده است. تاهنوز معلوم نيست که عاملان اصلي اين جنايت ضد بشری در حقيقت چه گروه بوده است.

ما امروز در اين جا جمع شديم، تا اين جنايت را بشدت تقبيح کنيم و خواستار شناسايي و به محاکمه کشاندن عاملان آن شويم. ما به مردم افغانستان و بخصوص خانواده های شهدای اين رخداد المناک ابراز تسليت، همدردی و غم شريکي مي نمائيم.

ما از دولت افغانستان  تقاضا داريم که بعنوان مهم ترين وظيفه و مسئوليتش، امنيت مردم غير نظامي را تامين نمايد و با گروههای دهشت افگن بطور جدی و مسئولانه برخورد نمايد. متاسفانه حکومت افغانستان نتوانست که امنيت اجتماع صلح آميز جنبش روشنايي را تامين کند و همچنين حکومت در وظيفۀ اساسي اش که اجرای قانون اساسي و تامين حقوق شهروندی است، ناکام بوده است. فساد اداری، تبعيض، نقض قانون، ضعف های فراوان در حکومت افغانستان وجود دارند، که دوام اين مشکلات اساسي، باعث فاصله گرفتن مردم از حکومت و در نهايت اوضاع افغانستان بدتر خواهد شد.

ما از دولت افغانستان، جامعۀ جهاني و بخصوص قوای بين المللي ايساف تقاضامنديم، که امنيت مردم افغانستان را تامين کنند. از مردم در برابر تهديدات امنيتي دفاع کنند. برای رعايت حقوق بشر، صلح، دموکراسي، آزاديهای اساسي، عدالت اجتماعي، مبارزه با تبعيضات نژادی و انکشاف متوازن و روابط حسنه و خوب بين تمام اقوام افغانستان تلاشهای صادقانه و جدی را انجام دهند.

ما، جنبش روشنايي را بعنوان يک جنبش مردمي که در آن زنان و مردان دوشادوش هم و بخصوص دختران و پسران تحصيل کرده و جوان بر اساس قانون، اعتراضات مدني خود را بطور مسالمت آميز بيان نموده و شعارهای چون عدالت، برابری، محو تبعيض، انکشاف متوازن، حقوق بشر و دموکراسي و آزادی سر داده و مي دهند، حمايت مي نماييم و اين روش مسالمت آميز را راه درست برای تغيير و تحول در افغانستان در برابر بي عدالتيها، تبعيضات، استبداد و خشونت مي دانيم.

ما از دولت افغانستان مي خواهيم، که به صداهای مردم گوش داده و خواسته های ملت را بپذيرند و حکومت بيش از اين در برابر مردم قرار نگيرد.

ما از جامعۀ مدني، روشنفکران، دانشمندان، فرهنگيان، سياستمداران، فعالين اجتماعي، علمای ديني و رسانه ها و ديگر اقشار تاثير گذار جامعه مي خواهيم، که با حمايت از جنبش روشنايي و مطالبات بحق مردم، اين جنبش را که يک حرکت مردمي نوپا و دموکراتيک است به يک جنبش سرتاسری ملي برای آوردن تغييرات اساسي و حل مشکلات و مسايل ملي افغانستان مبدل کند.

تنها راه نجات افغانستان، اتحاد و همبستگي مردم، رعايت حقوق بشر، تامين عدالت اجتماعي و حقوق شهروندی بدون تبعيض و محروميت است.

با اميد برقراری صلح، امنيت، عدالت اجتماعي، برابری، دموکراسي و محو تبعيض در افغانستان و سراسر جهان.

 

گردم هم آيي مردمي، هلسينکي- فنلند مورخ 29 جولای 2016 برابر با هشتم اسد 1395 هجری خورشيدی

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 10
  • حمل
  • 1399
  • 29
  • March
  • 2020
  • 4
  • شعبان
  • 1441

عضویت در کانون