افغانستانیهای مقیم فنلند فریاد عدالت و برابری سرخواهند داد!

به نام خدای دادگر!

عدالت و روشنایی!

افغانستانیهای مقیم فنلند فریاد عدالت و برابری سرخواهند داد!

سیاستهای حاکمیت غنی و عبدالله نسبت به شهروندان افغانستان, تبعیض آمیز وناقض حقوق بشرمی باشد.

این حکومت باحذف مناطق مرکزی از پلان انکشاف وتوسعه؛ اکنون با تقلب ودروغ” مسیرلین برق” را, از مسیر بامیان انحراف داده و ساکنان این مناطق را , از ابتدای ترین حقوق شان محروم نموده اند.

به همین خاطر ما افغانستانیهای فنلند با اعتراض بر نقض حقوق انسانی شهروندان افغانستان در مرکز شهر هلسینکی جوار پارلمان تجمع نموده و خواستار اجرای عدالت و برابری در کشور خواهیم شد.

دراین تجمع وجدانهای بیدار را, به قضاوت دعوت نموده واز “جنبش روشنایی” نیز حمایت خویش را اعلام میداریم.

عزیزان هموطن ! منتظر حضور سبز شما هستیم.

زمان: روز دوشنبه 23.05.2016 از ساعت 14:30 تا 16:00

Paasikivenaukio, 00100 Helsinki

کانون افغانستانی های فنلند – هلسینکی

!Kutsu

!Suomen Afganistanilaiset haluavat oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa

Ghanin ja Abdullahin hallitus ei halua kehittää Afganistanin infrastruktuuria tasapuolisesti, joka on Afganistanin perustuslakia ja perusihmisoikeuksia vastaan. Tämä korruptoitunut hallitus on viimeaikoina vaihtanut sähkölinja hankkeen suunnitelman valheilla ja huijauksilla, jonka seurauksena Keski-Afganistanin asukkaat jäävät paitsi niinkin yksinkertaisesta oikeudestaan kuin sähköstä

Tästä syystä Suomen afganistanilaiset ja syrjinnän vastaiset ihmiset osoittavat mieltään Helsingin keskustassa. Vaadimme tasapuolista kehitystä ja oikeudenmukaisuutta Afganistaniin. Pyydetään teitä rasismin vastaisia ihmisiä osallistumaan tähän mielenosoitukseen

..Nähdään 23.05.2016 Paasikivenaukiolla, 00100 Helsinki kello 14:30 – 16:00

Suomen afgaanijärjestö ry

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 10
  • حمل
  • 1399
  • 29
  • March
  • 2020
  • 4
  • شعبان
  • 1441

عضویت در کانون