دیدار جمعی از افغانها با خانم نسیمه رزمیار نماینده جدید مردم هلسینکی در پارلمان فنلند

آقای نبي قانع زاده که از جانب کانون هماهنگ کننده اين ملاقات بود، ضمن خير مقدم به خانم رزم يار، پيشنهاد کرد که با توجه به اينکه وقت خانم رزم يار کم است، ما صحبت های ايشان را بشنويم و بعد اگر وقت بود به سئوال ها پاسخ داده شود.

بعد از آن،  حاضران هر يک بطور مختصر خود را معرفي کردند و بنوبه خود پيروزی خانم نسيمه رزم يار را تبريک گفتند.

 

سپس خانم رزمیار در ابتدای صحبت های خود از حمایت های مردمی در انتخابات  سپاس گزاری و قدرداني کرد. وی در ادامه صحبت های خود در مورد برنامه های حزب سوسیال دموکرات که فعلا در اپوزسیون قرار داد معلومات داد. همچنین وی از تغییرات به وجود آمده و طرح های اصلاحاتي کابينه دولت که متشکل از سه حزب ميانه و راستگرا، هريک حزب مرکزی، حزب کنسرواتيف کوکوموس و حزب فنلنديهای اصيل معلومات داد. خانم رزمیار از جمله برنامه های اعلان شدۀ این احزاب تشکيل دهنده کابينه را کاهش چهار میلیارد يورو بودجه دولت و صرفجوی اين مبلغ از طريق کاهش خدمات در عرصه های مختلف چون امور اجتماعي و صحي، تعليم و تربيت، خدمات برای پيران، اطفال، محصلين، کاهش کمکهای فنلند برای کشورهای خارجي، بيان کرد و چهار سال آينده را برای افراد کم در آمد سالهای دشوار خواند

 

همچنین وی در ادامۀ صحبت هايش گفت، که تعداد پذیرش پناهندگان سهمیه ای فینلند از سطح موجود کاهش خواهد يافت. اين در حاليست که فنلند نسبت به ديگر کشورهای اسکانديناوی بسيار کمتر مهاجر مي پذيرد. وی ادامه داد که احزاب خارج از دولت کمتر از يک سوم نمايندگان پارلمان را تشکيل مي دهند و نياز است که اين احزاب باهم کار کنند و اپوزيسيون قوی تری را تشکيل دهند. وی به  تبدیل شدن رئيس حزب سوسیال دموکرات فنلند در سالهای گذشته و تاثيرات آن به اين حزب اشاره داشت و گفت که رئيس قبلي توانسته بود که دل مردم را بخود بگيرد و اما در درون حزب زياد توجه نکند و اما رئيس فعلي تا کنون برعکس عمل کرده است که هر کدام آنها خوبي ها و نقص های خود را داشته است.

در ادامه، بعضي از حاضران سئوال اظهار نظر نمودند.

در ختم جلسه خانم رزمیار از کانون افغانستانی های فنلند بخاطر سازماندهي اين جلسه تشکری کرد و وعده داد تا درجلسات آینده هم شرکت کند.

در اخير،از طرف کانون افغانستانی های فنلند به خانم رزمیار يک دسته گل تقديم شد و جلسه با خوشي و رضايت شرکت کنندگان در ساعت چهار و سی دقیقه به پايان رسيد.

 

تهيه گزارش توسط علي آخوند زاده

عکس از بصیر پیک

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 10
  • حمل
  • 1399
  • 29
  • March
  • 2020
  • 4
  • شعبان
  • 1441

عضویت در کانون