Muslimit ja me مسلمانان و ما

ديپلمات عالي رتبه فنلندی آقای ميککو پوهه له Suurlähettiläs Mikko Pyhäläبقلم

منتشره مورخ 11.5.2015 در نشريه انترنتي کيسکي سوما لاين KESKISUOMALAINEN

برگردان اززبان فنلندی به دری توسط حامد شفايي

پارلمان جديد فنلند، نسبت به گذشته نمايندگي بهتری از جامعۀ فنلندی مي کند. در انتخابات پارلماني امسال، 2 جوان مسلمان يعني نسيمه رزميار Nasima Razmyar و اوزان يانر Ozan Yanar موفق شدند به پارلمان راه يابند.

ما فنلنديها، مي توانيم از مسلمانان جامعۀ خود راضي و مفتخر باشيم. اشخاصي چون نجمه محمود Najma Mohamud برنده جايزه کارگرداني فيلم، استاد ورزش رزمي ووشو حامد شفايي Hamed Shafae، نويسندۀ خيلي مشهور عربي حسن بلاسيم Hassan Blasim (مجنون ميدان آزادی)، هنرمندان عالي موسيقي از سنيگال مانند ميسا نيانگ Meissa Niang، ماکومبا ديايي Macoumba Ndiaye، برج صدای اخلاق مدني، اوجوني احمد Ujuni Ahmed ، فنلديهای تاتار و غيره نمونه های از شخصيتهای مسلمانان در فنلندهستند. با تاسف که نويسنده اوميه ابوهننا Umayya Abu Hanna از فنلند رفت.

در حلقات گروههای پوپوليستي اروپا مسايل اجتماعي چون رشد جمعيت مسلمانان و مهاجرت آنها به يک پديدۀ نفرت و هراس تبديل شده است. برآورد مي شود، که در سال 2030 حدود يک چهارم 4/1 جمعيت جهان را مسلمانان تشکيل خواهند داد. در سال 1990 يک پنجم 5/1 جمعيت دنيا مسلمان بودند. مشکل عمده اين است، که جمعيت مسلمانان افزايش سريع داشته و ميزان رشد حمعيت آنها تقريبا” دو برابر بوده است.

اگر وضعيت و شرايط زندگي زنان در جوامع اسلامي بهتر گردد، مي توان سرعت افزايش جمعيت را کمتر کرد. اتحاديه اروپا به سياست خود در ممانعت از ورود مهاجرين غير قانوني ادامه دهد، اما در اين کار خود مسايل انساني و اخلاق بشری را در نظر بگيرد.

کشورهای غربي کارتهای خود را ضعيف و بد بازی کردند، اول در جنگهای صليبي، بعد در تقسيم ميراث امپراتوری عثماني، بعد از آن به صفت متحدين ديکتاتوران نفت و از حدود نيم قرن به اين طرف، حمايت بدون قيد و شرط از اسرائيل.

قابل آوری است، که در فرهنگ اسلامي فلسفه يونان تاثير داشته است و تا حد زيادی مسلمانان در پيشرفت رياضيات، نجوم و معماری نقش داشته اند. همچنين سهم و مشارکت مسلمانان در ادبيات جهان قابل توجه و ستايش بوده است.

در حال حاضر جوامع مسلمانان از سوی گروه داعش تهديد مي شود، که به هيچ وجه عملکردهای آن گروه بر اساس ارزشهای اسلامي و قرآن نيست. گروه داعش منعکس کننده افراط گرايي است، که ناشي از نا اميدی و سرخوردگي شديد است. زير بنای اين گونه اقدامات، مسايل چون جنگهای اپرياليستي خاورميانه، فئوداليسمي که از زمان استعماری بجا مانده است، محروميت جوانان در برف کوچ اقتصاد جهاني “گلوباليزشن”، حمايت عربستان سعودی از فرقه مذهبي افراطي وهابي و رنج های فلسطينيان در نتيجۀ اشغال اسرائيل.

گروه داعش موفق شده است، که ده ها هزار جوان را از کشورهای ديگر بسوی خود يعني ” دولت ايده آل”، خدا و خليفۀ متعصب، جلب و جذب کند. اين برای اروپا و کشورهای امريکای شمالي يک زيان و شکست فرهنگي است، که به اندازۀ کافي توجه و تلاش به مسايل  چون رشد مدني، تعليم و تربيت، استخدام به کار و تقويت فرهنگ جوانان مسلمان جوامع خودشان نکرده اند.

داعش را هيچ وقت با زور اسلحه نمي توان از بين برد، بلکه تنها راه مقابله با آن، حمايت و تقويت قوت های خود مسلمانان است، مانند آنچه که اکنون در تونس، کوردستان، لبنان، سوماليا در برابر افراط گرايي مقاومت جريان دارد. مخصوصا” لازم است، که به زنان مسلمان کمک شود. خانم ريتا اوسوکاينن Riitta Uosukainen در سال 1998 ميزبان زنان مسلمان نماينده از پارلمان های کشورهای مختلف اسلامي در فنلند بود.

جهان اسلام، نياز به انقلاب اجتماعي دارد، که منجر به رشد فرهنگي وعلمي، بردباری و ديگر پذيری، تقويت و تثبيت حقوق زنان شود. هر يک از ما سعي کنيم، که دست مسلمانان را در راه پيشرفت و موفقيت شان چه در داخل و يا درخارج از فنلند بگيريم و به اين طريق به هدف داشتن محيط و جهان امن و سالم کمک نمائيم.

برای خوانش متن فنلندی مقاله روی لينک ذيل کليک کنيد:

http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/muslimit-ja-me/2043363

kuva on Suomen ulkomasiainministeriön nettisivulta

نويسنده مقاله: آقای سفير ميککو پوهه له چهل سال کارمند وزارت خارجه فنلند بوده و فعلا” تقاعد نموده است. ايشان در کشورهای مختلف سفير بوده و پست های عالي چون مسئول بخش آسيا و آقيانوسيه وزارت خارجه فنلند را برعهده داشت. سفير پوهله با مسايل افغانستان و کشورهای اسلامي نيز بخوبي آشنا است.

Suurlähettiläs Mikko Pyhälä

منبع نشر مقاله: اکادمي فنلند – افغانستان

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • میزان
  • 1397
  • 18
  • October
  • 2018
  • 7
  • صفر
  • 1440

عضویت در کانون