از بیستمین سالگرد شهادت بابه مزاری(ره) در فنلند تجلیل گردید + عکس

به تاریخ ۲۸٫۰۳٫۲۰۱۵ هواداران و ارادتمندان راه استاد مزاری(ره) در گردهمایی باشکوه درشهر هلسنکی پایتخت فنلند بیستمین سالیاد شهادتش را گرامی داشته و از آرمانهای عدالتخواهانه اش تجلیل به عمل آوردند.

این مراسم،که باسازماندهی ستاد مردمی گرامیداشت سالگرد شهادت رهبرشهید بابه مزاری (ره) درفنلند برگزار گردیده بود با اعلام موضوعات مراسم توسط مجری، محترمه خانم عزیزه محمدی آغاز شد.

 

 د. 

محفل با تلاوت قرآن مجید توسط محترم آقای اسدی آغاز گردید. پس از آن سرود ملی افغانستان پخش شد و به احترام آن همگی ایستادند که با طنین و آوای آن به روح و روان شهدای وطن در راس آن شهید وحدت ملی بابه مزاری ادای احترام گذاشته شد.

 

سپس پیام ویدئویی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، که به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت شهید مزاری صادر شده بود به نمایش گذاشته شد.

درقسمت دیگری چنین گفت: «در شرایط جنگ، او جنگ را راه حل نمیدانست. او بدین باور بود، که افغان ها در ساحه نظامی بی نظیر اند، اما در ساحه سیاسی ضعیف. برداشت او از قضایا آن بود، که سیاستی باید مطرح شود، که صلح، ثبات و رفاه پایدار را تأمین کند»

رئیس جمهور افغانستان در ادامه گفت : «او بر وحدت ملی تأکید و باور داشت، که وحدت ملی تهداب و اساس ثبات پایدار در کشور خواهد بود. یکی از خواسته های او نظام مردم سالاری بود که بر اساس سهم گیری گسترده مردم ساخته شده باشد. چنین نظام در واقعیت ضامن عدالت اجتماعی است».

پس از پخش پیام ریاست جمهوری افغانستان، مقالۀ تحت عنوان افراط گرایی در افغانستان توسط محترمه خانم مریم موسی پور به خوانش گرفته شد. دربخشی ازاین مقاله چنین امده است:همانطوریکه میدانید مراسم امروز ما به مناسبت بیستمین سالیاد شهادت اسوه شجاعت و تقوی استاد شهید عبدالعلی مزاری برگزار شده است، که او خود نیز قربانی اندیشه افراط گرایی خشن طالبان گردید و تابه امروز عدالتخواهان کشور عزا دار است.

 

پس از پخش پیام ریاست جمهوری افغانستان، مقالۀ تحت عنوان افراط گرایی در افغانستان توسط محترمه خانم مریم موسی پور به خوانش گرفته شد. دربخشی ازاین مقاله چنین امده است:همانطوریکه میدانید مراسم امروز ما به مناسبت بیستمین سالیاد شهادت اسوه شجاعت و تقوی استاد شهید عبدالعلی مزاری برگزار شده است، که او خود نیز قربانی اندیشه افراط گرایی خشن طالبان گردید و تابه امروز عدالتخواهان کشور عزا دار است.

رهبرشهید بابه مزاری از شخصیتهای بود، که با طرحهای بلند و ملی اش با اندیشه های افراط گرایی مقابله کرد. او که دفاع از حقوق زن، حقوق اقلیتها و انتخابات را تامین کننده ای وحدت ملی میدانست و باور داشت، که اجرا شدن آنها افغانستان را به ثبات می رساند. می بینیم، که عدم اجرا شدن اندیشه های او کشور را بسوی بی ثباتی سوق خواهد داد.

 

 

سپس محترم استاد شاکر معصومی از استادان سابق دانشگاه بلخ طی صحبتی از خاطرات خویش از بابه مزاری یا اوری نموده گفت: شهید بابه مزاری یک رهبر خداپرست ومردم دوست بود. بابه مزاری تنها به مردم هزاره تعلق نداشت، بلکه به همه ملیتهای افغانستان تعلق داشت و می گفت که ما همه باهم برادریم. او به وطن خود عشق می ورزید.

 

استاد مزاری برای مردمش عزت می خواست و در همین راه و آرمان، جانش را فدا نمود.

پس از ایشان جناب آقای پیتیر کری یوکی Peter Kariukiدبیر کل شورای اقوام و ملیتها از وزارت عدلیه فنلند “تحت عنوان بهبود روابط حسنه میان اقوام و ملیتهای ساکن فنلند و حمایت فعالیتهای انجمنها” سخنرانی نمودند، که محترم اقای حامد شفایی از زبان فنلندی به دری برای حاضران ترجمه نمود.

 

آقای کری یوکی در ابتدای صحبتهای خویش چنین گفت: مفتخرم که در چنین مجلس باشکوهی دعوت شده ام و خیلی مهم است که مراسم شخصیت مهمی که در تاریخ افغانستان مطرح بوده و در داخل و خارج از شخصیت او تجلیل میگردد چنین باشکوه برگزار شده است. من از جانب وزارت عدلیه فنلند در این مراسم شرکت کده ام. البته نمایندۀ کل وزارت خانه نیستم و فقط از جانب بخشی از وزارت خانه که شورای اقلیتها و ملیتهای ساکن فنلند در آن بخش است، در اینجا نمایندگی می کنم.

وی در ادامه گفت: شورای اقوام و اقلیتهای فنلند یک شبکه وسیع و متنوع است که از لحاظ اداری زیر نظر وزارت عدلیه است، اما اعضای آن نماینده های وزارتخانه های گوناگون فنلند، نماینده های احزاب سیاسی، نماینده های شاروالیها و سازمانهای بزرگ غیر دولتی می باشند. برای ما جای خوشی است، که یکی از سازمان غیر دولتی عضو ما کانون افغانستانی های فنلند است که یک ارگان خیلی فعال و موثر بوده است.

آقای کری یوکی درقسمت دیگری از سخنان خود چنین گفت: ما از تامین عدالت، برابری و امنیت فرد گرفته تا حفظ ارزشها و هویت، فرهنگ،دین و زبان شخص در سطح وسیعی در فنلند فعالیت می نماییم.

وی در باره چگونگی مشارکت تماس گرفته و گفت: منظور از مشارکت شرکت در فعالیتهای گوناگون جامعه و از جمله شرکت در انتخابات است، که از طریق رای تاثیر بگذارد و درهمکاری انجمن ها این امر بهتر تحقق می یابد. از محافل و مجالس استفاده گردد و در باره مشارکت و حضور در اجتماع صبحت شود. گفتمان مثبت بین اقلیتها با اکثریت جامعه از طریق مختلف انجام گردد. خوشحال هستیم که کانون افغانستانی های فنلند یک نهاد فعال و عضو شورای اقلیتها است. از همین طریق دیدگاه خود به جامعه فنلند برسانید. می دانید که انتخابات پارلمانی در فنلند خیلی نزدیک است و یکی از بحث های کمپاین های انتخاباتی موضوع خارجی ها است. تقاضا می گردد که اقلیتها و خارجی ها در انتخابات فعالانه شرکت کنند و با حضور و استعمال رای خود تاثیر گذار باشند.

در اخر آقای کری یوکی گفت: همانطوریکه عبدالعلی مزاری از اقشار ضعیف جامعه دفاع کرد، از حق و عدالت و برابری گفت و تاثیر گذاشت، چنین مواردی در هرجامعه ای لازم است و از اقشار محروم جامعه باید دفاع شود.

بعد از ختم سخنان آقای کری یوکی، یک کلیب سرودی که در وصف شهید بابه مزاری تدارک دیده شده بود به نمایش گذاشته شد.

پس از پخش سرود، خانم کریستینا ایستین من Kristina Stenman، رئیس کل امور خارجیهای فنلند، از وزارت کار و امور اقتصادی تحتعنوان “وفق یابی مهاجرین در سال۲۰۱۵ “سخنرانی نمودند که محترم اقای حامد شفایی سخنان وی را از فنلندی به دری ترجمه نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درابتدا از کانون افغانستانیهای فنلند به خاطر دعوت شان دراین محفل تشکر کرد. وی گفت: تشکر می کنم و باعث افتخارم است که به این مجلس دعوت شدم. این مهم است که درچنین مجلسی از صلح، عدالت و برابری صحبت میگردد. این موضوعات مهم در فنلند نیز بحث می شود. در اینجا از خطرات جنگ صحبت میگردد و اوضاع اوکراین تاثیرات خود را به گفتمان صلح و جنگ داشته است و خیلی از فنلندیها درباره اوکراین تبادل نظر دارند.

خانم کریستینا استین من، درقسمت دیگری چنین یاد آور گردید: مهم اینست که دریک جامعه همه باهم زندگی کنند و حقوق مساوی داشته باشند و همچنان موضوعات مثل کار و وفق یابی را به خوبی پیش ببرند. محل کار من وزارت کار و امور اقتصادی فنلند است که امور وفق یابی خارجیها را به جامعه فنلند پیش میبرد. وی گفت عوامل تاثیر گذار در موفقیت و وفق یابی خارجیها به جامعه فنلند عبارتند از فعال بودن در جامعه، یادگیری زبان فنلندی، مسلک، اسناد تحصیلی و تجارب کاری. آمار بیکاران خارجی به نسبت بیکاران فنلندی بیشتر است و عوامل مختلف در آن تاثیر دارند. همچنین تعداد بیکاران زنان خارجی به نسبت بیکاران مردان خارجی زیاد تر است. تمام تلاش دولت این است که میزان بیکاران خارجی را کاهش دهد و اوضاع مهاجرین و خارجی ها را بهبود ببخشد. نیاز است که خود خارجی ها به دولت کمک کنند. فعال باشند و زبانهای رسمی رایج را بیاموزند و برای موفقیت خود تلاش نمایند.

سخنران، بعدی مراسم محترم اقای داوود رزمیار آخرین سفیر جمهوری دیموکراتیک افغانستان در مسکو بود. آقای رزمیار در ابتدای صحبت های خود گفت: سالگرد استاد شهید بابه مزاری در داخل و خارج تجلیل میگردد، ولی بهترین تجلیل تحقق آرمانهایش میباشد. وی با استناد از شعارهای که در محفل مزین بودند، به سخنان بابه مزاری اشاره کرد و گفت: مزاری شهید در رابطه با برابری و برادری و یا اینکه گفته بود که طرح شیعه و سنی یک فتنه برای اختلاف در جامعه است توجه حضار را بدان جلب نمود

.

وی در بخشی دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: اگر عدالت و اخلاق در بین همۀ ما حکومت داشته باشد و با آنها مرزها و جدائیها را از بین ببریم، همۀ شخصیت ها ملی و وطن پرست از جمله استاد بابه مزاری به همه ملیتها و اقوام افغانستان تعلق دارند. ما باید این جرئت وشهامت را داشته باشیم که به محافل و مجالسی که در تجلیل از شخصیت های کشور برگزار میگردند، صمیمانه حضور داشته باشیم و سهم فعال بگیریم. من شخصا” متیقین هستم که بابه مزاری متعلق به همۀ مردم افغانستان بوده و تنها به یک قوم خاص تعلق ندارد.

در ادامه در رابطه با حوادث اخیر کشور از جمله به گروگان گرفتن ۳۱ مسافر و شهادت فرخنده یاد اوری نموده و گفت: در کشور ما اخلاق چقدر متضرر شده است، که یک دختر جوان را در کنار مسجد آتش میزنند و موتر رااز بالایش عبود میدهند و متاسفانه مردم نظاره گر است و هیچ کسی برای نجات اش تلاش نمیکند.

 

ادامه برنامه، سخنرانی محترم اقای محمدرفیق رجا بود، که تحت عنوان ” دین و بنیاد گرایی” صحبت نمود. آقای رجا در بخشی از صحبت های خود گفت: افراط گرایی و دین صحبت های مفصلی را ضرورت دارد، زیرا پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان بوده است و تاریخ طولانی دارد. ایشان در ادامه گفت: دین در کل عبارت است از توصیه های اخلاقی، آموزه های ارزشی و هدایت هایی که به انسان و مشکلات او در زندگی کمک می کند. دین جدای از حقیقت اش بعنوان یک واقعیت در زندگی انسانها مطرح بوده است. یعنی ما با اعتقاد و باور خدشه ناپذیر صدها میلیون انسان مواجه ایم. حد اقل به خاطر حرمت به انسان، مسئولیت ما فهم درست از دین و کاربرد درست آن است. دین آموزه های اخلاقی و پیام هایی است، که حداقل به خاطر تلطیف روح و شفافیت روان آدمی است. انسان بالطبع نیازمند آرامش روح و روان است. ولی، افراط گرایی مولد احساسات و برداشت های غیر عاقلانۀ است، که انسان از دین پیدا می کند.

دین برای نظم و سامان دهی بهتر زندگی بشر بوده است، اما افراط گرایی خلاف آن است و جامعه انسانی را دچار مشکلات ساخته و بسوی نابودی سوق می دهد. علم، خرد وعقل وسیله ای فهم دین است. به همین دلیل، دین بیشتر اساسات اخلاقی انسان را سامان دهی می کند. روح وروان انسان را در مسایل چون بشر دوستی و برابری و روابط انسانی تقویت می کند. همچنین به انسان کمک می کند که پای بندی به حقوق اساسی همدیگر باشد. دین انسان را در ساختن زندگی عادلانه ومتمدنانه ومرفه امید وجهت می دهد. دین توانایی های انسان را در سیاست و مدیریت و بطور کل در تمام ابعاد زندگی دنیایی به رسمیت شناخته و انسان را به انحام کارهای نیک و ارزشهای اساسی مثل قسط وعدالت فرا می خواند. در حالی که افراط گرای با برداشت غیر علمی از دین باعث تخریب و ویرانی فرهنگ وتمدن انسان امروزگردیده است. افراط گرایان، اسلام را به سیاست، حکومت ومسایل دنیایی تنزل داده است. در شرایط کنونی بنیادگرایان و عملکردهای آنها وسیله ای مداخلات کشور هایی شده است، که به ویرانی وخرابی کشور های اسلامی می اندیشند.

باید علاوه کرد، که از دین مدیریت اجتماعی، سیستم اقتصادی و چگونگی اداره سیاسی را نباید انتظار داشت، زیرا انسان، جامعه و زندگی اقتصادی اش مدام در حال تغییر است و مدیریت این تغییرات از وظایف خود انسان است.

سخنران بعدی محترم اقای نبی قانع زاده بود که تحت عنوان مزاری قربانی تفکر افراط گرایی سخنرانی نمود.

وی در قسمتی از سخنان خود چنین گفت: بنیاد گرایی و افراط گرایی پدیدۀ است که سالیان متمادی از جامعۀ ما قربانی گرفته و بیشترین قربانیان آن مردم غیر نظامی و بیگناه بوده است. این تفکر که با پوشش دینی و ایده های اسلامی درجامعه عرض اندام نموده است، تاکنون بدترین شرایط و وضعیت را به مسلمانان تحمیل کرده و باعث تلفات و خسارات بی شمار شده است.

دیدگاه شهید مزاری می تواند الگوی در جامعه امروزی ما قرار بگیرد و به تحقق صلح، ثبات، برابری و عدالت در جامعه کمک کند. شهید مزاری در جو پر از اختناق آنروز و جنگها، حرف از مصالحه، حل مسایل از طریق مذاکره و مفاهمه، حرف از مشارکت، انتخابات، عدالت اجتماعی، برابری، حقوق بشر و حقوق زن می زند. او در آن شرایط بحرانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کند و آنرا مهم و با ارزش می داند، شهید مزاری دردهای جامعه اش را با تمام وجود می دانست و برای مشکلات اساسی افغانستان جنگ، تبعیض و زور را ره حل نمی دانست. در نهایت آن رهبر شجاع و عدالت خواه که صادقانه و دلسوزانه به مصالح علیای کشور می اندیشید، قربانی افراط گرایی عوامل بیگانه شد و توسط گروه طالبان بشهادت رسید.

.

سخنران بعدی محترم آقای حامد شفایی بود که سخنانش را در رابطه با اوضاع افغانستان و عوامل دوام جنگها و مشکلات بطور خلاصه بیان داشت. آقای شفایی گفت: مشکلات افغانستان بطور کل در سه دایره شکل می گیرند، که عبارتند از مشکلات و عوامل داخلی و دوم مسایل و نزاعهای منطقه ای و سوم مسایل بین المللی. این سه عامل اساسی مشکلات افغانستان بوده و به این دلیل حل مسایل افغانستان بسیار پیچیده و دشوار بوده است. دلیلی که بحران افغانستان تا هنوز حل نشده است نیز پیچیدگی و گستردگی آن بوده است، که تنها به داخل افغانستان محدود نمی شود، اما مشکلات داخل افغانستان زمینه ساز مداخلات بیرونی و پیچیدگی مسایل شده است. در داخل افغانستان فقر و جهل دو عامل اساسی مشکلات جامعه بوده اند، که این دو عامل صدها مشکل دیگر را چون بی عدالتیهای اجتماعی، تبعیضات، بنیادگرای افراطی، فساد اداری و …، بوجود آورده اند. دایره دوم یعنی مسایل منطقه ای باعث شده اند، که نزاعهای کشورهای منطقه در داخل افغانستان دوام کنند و مردم و جامعۀ افغانستان قربانی مشکلات کشورهای منطقه شوند. عامل سوم یعنی مسایل جهانی بوده است. مشکلات چون تروریزم و افراط گرایی، مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مسایل بین المللی اقتصادی و دیگر مسایل سبب دوام بحران و مشکلات در افغانستان شده اند.

 

در آخر محترم داکترعبدالحسین مهدوی مسئول ستاد مردمی سالگرد شهید بابه مزاری درفنلند سخنرانی نمود. ایشان با خوانش یک قطعه شعر سخنانش را آغاز نمود و ضمن تجلیل از شخصیت استاد شهید عبدالعلی مزاری از تمامی شرکت کنندگان و کسانیکه در تدویر این مجلس سهم و مشارکت داشته اند، اظهار سپاس و قدردانی نمود. مراسم با ذکر دعای خیر به مردم و آرزوی استقرار صلح و امنیت در افغانستان به پایان رسید و شرکت کنندگان برای صرف غذا وارد دهلیز سالون شدند و غذای که از طرف ستاد برگزاری مراسم بابه مزاری تهیه شده بود صرف گردید.

..

 

 

صرف غذا 

 مراسم از آغاز تا آخر بطور منظم و با کيفيت برگزار شد. شعارهای زيبا در سالون نصب شده بودند. بخش خدمات و  انتظامات ستاد بسيار عالي وظايف شان را انجام دادند.

عکس ها: مرتضي حسيني

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 10
  • حمل
  • 1399
  • 29
  • March
  • 2020
  • 4
  • شعبان
  • 1441

عضویت در کانون