اولين انجمن ورزشي افغانستانیها در فنلند تاسيس گرديد+ عکس

در ابتداء آقای پيک، به نمايندگي از کانون افغانستانيهای فنلند به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و بطور مختصر در رابطه با ورزش و گردهم آئي اين مجلس صحبت کرد. سپس از حاضران خواسته شد، که رئيس و منشي جلسه را انتخاب نمايند. آقای شفايي بعنوان رئيس جلسه و آقای حبيب الرحمان بعنوان منشي جلسه انتخاب شدند. در آغاز روی آجندای جلسه تبادل نظر شد و توافق گرديد. آجندای جلسه عبارت بود از:

اول) معرفي و آشنايي شرکت کننده ها و تبادل نظر در رابطه با اهميت و ضرورت تشکيل يک نهاد ورزشي افغاني

دوم) اساسنامه انجمن ورزشي

سوم) انتخاب شورای اجرائيه انجمن ورزشي

چهارم) تبادل نظر پيرامون پلان کار انجمن ورزشي در سال 2015

طبق پروگرام جلسه، شرکت کننده ها خود را معرفي کردند و در رابطه با ضرورت و اهميت تشکيل يک نهاد ورزشي ابراز نظر نمودند. هريک از شرکت کننده ها از فعاليتهای ورزشي  و مشکلات موجود خود و ديگر ورزشکاران افغاني به ديگران معلومات داده و تاکيد بر اهميت و ضرورت ايجاد يک نهاد ورزشي نمودند. بعد از تبادل نظرات و معرفي حاضران، رای گيری شد، که آيا ضرورت به تشکيل يک نهاد ورزشي افغاني است و يا نه؟ در رای گيری، يک نفر رای ممتنع و بقيه همه موافقت نمودند که انجمن تاسيس گردد. البته بعد از توضيحات بيشتر رئيس جلسه، آن شخصي که رای خنثي داده بود، نيز موافقت نمود و در حقيقت به اتفاق آراء بدون رای مخالف همگي موافقت کردند که انجمن ورزشي تاسيس گردد.

.

 

:

سپس روی نام و مشخصات نهاد ورزشي و  اساسنامه آن به مدت دو ساعت بطور فشرده کار و تبادل نظر شد. سر انجام اساسنامه آن پس از تسويد و اصلاح به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء مورد قبول حاضران قرار گرفت. نام نهاد ورزشي «انجمن ورزشي ميهن» و فعاليتهاتی آن دربرگيرنده تمام رشته ها و سبکهای ورزشي خواهد بود. مرکز آن در هلسينکي و ساحه فعاليت آن در سراسر فنلند مي باشد. انجمن ورزشي ميهن عضو دائم و همکار کانون افغانستانيهای فنلند خواهد بود.

بعد از تصويب اساسنامه، اعضای شورای اجرائيه ای انجمن ورزشي ميهن از طريق رای گيری و بصورت دموکراتيک به مدت يکسال انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کننده ها در تيم های کوچک بين خود تبادل نظر نمودند و نماينده های خود را برای کانديد شدن به حاضران معرفي نمودند و بعد از آن هريک از کانديدان خود را به تفصيل معرفي نمودند و سر انجام از طريق رای عمومي اعضای شورای اجرائيه انجمن ورزشي ميهن بشرح ذيل انتخاب شدند:

 

حبيب الرحمان رئيس (رئيس) انجمن ذبيح الله ياوری، عباس امين، حيدر يعقوبي، حميد صادقي و دو نفر خانم که از طرف خانم ها در جلسه آتي زنان انتخاب و به شورای اجرائيه ورزشي ميهن معرفي مي گردند. در جلسه عمومي فيصله شد که بعد از انتخاب دو نفر خانم عضو شورای اجرائيه، يکي از دو نفر خانم معاون انجمن ميهن باشد. مطابق اساسنامه انجمن، اعضای شورای اجرائيه بين خود در اولين نشست اعضايش، تقسيم وظايف نمايد و مسئوليت هريک از اعضايش را تعيين نمايد.

در اخير، شرکت کننده ها در رابطه با فعاليتهای يکسال آينده انجمن تبادل نظر نمودند و طرح ها و پيش نهادهای خود را  به شورای اجرائيه ارائه نمودند.

جلسه از ساعت دو تا پنج و نيم بعد از ظهر ادامه داشت و با موفقيت و رضايت شرکت کنندگان، انجمن ورزشي ميهن تاسيس گرديد.

تهيه گزارش توسط کميته فرهنگي کانون

  

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • حوت
  • 1398
  • 25
  • February
  • 2020
  • 1
  • رجب
  • 1441

عضویت در کانون