شعر: گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.

 
 مصطفی وهریز

 

مصطفی وهریز

 دلتنگی

تو تنهایی و دلتنگی،
و این گیتار هم بد آهنگ هست،
و یا آهنگ حزن دارد.
و در بیرون هیاهو است،
گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.
و باد صبحگاهی:
چنان با ظلم کوبید سیلی ی برروخ گل،
و گل هم اشگ در چشمان،
و دل خون و لباس سرخ رنگ برتن دارد.
و تو دلتنگی و تنهایی
این گیتار هم بد آهنگ هست!

 

نخواهید کمک!

به در و دروازه نکوبید،
و نخواهید کمک!
همه کس در محل ما،

گنگ و کر اند سال ها!

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سنبله
  • 1398
  • 19
  • September
  • 2019
  • 19
  • محرم
  • 1441

عضویت در کانون