گردهم آئي مردم در فنلند در اعتراض به کشتار هزاره ها در کويته پاکستان + عکس

ابتدا، مراسم توسط مجری برنامه آقای ياسين رضايي محصل دانشگاه شهر ميکللي و از فعالين حقوق بشر آغاز شد. سپس يک دقيقه سکوت به احترام شهدای مظلوم کويته اجرا شد. مردم در حاليکه شمع های رنگ سرخ را در پيش پارلمان گذاشته بودند، يک دقيقه سکوت نمودند.

اولين سخنران، آقای سرور طوفان از فعالين سياسي و اجتماعي مقيم فنلند در رابطه با تاريخچه کشتار هزاره ها و ادامه اين قتل عامها در پاکستان سخنراني نمود. آقای طوفان گفت: ” هزاره ها از چندين قرن به اين سو بارها قتل عام شده اند، گاهي اين کشتارهای هدفمند و سازمان يافته به رهبری عبدالرحمان خان، گاهي به رهبری ملاعمر و گاهي از سوی لشکر جنگوی تکرار شده و هربار فاجعه بشری و ضد انساني را در پي داشته است. در حال حاضر اين روند خطرناک و فاجعه آميز در کويته پاکستان ادامه دارد و هر بار جان صدها انسان مظلوم و بيگناه را مي گيرد و از کودکان شير دوش تا مادران حامله و پير و جوان همه را بطور سيستماتيک قتل عام مي کنند. “

در ادامه آقای طوفان گفت: ” هزاره ها در برابر اين جنايتهای ضد انساني، رفتار انساني نموده و دست به اعتراضهای مدني  و انساني زده اند، خون را با خون جواب نداده و از انسان کشي و خشونت بيزار اند. هزاره ها توان مقابله و جنگ و هرگونه عمل بالمثل را داشته و دارند، اما از خشونت و کشتن انسان تنفر دارند و اين کار را نمي کنند. کشتار و قتل عام و انتحار را جنايت مي شمارند و در اين مسير گام نمي گذارند. ما از دولت پاکستان و مجامع بين المللي مي خواهيم که امنيت اقليت هزاره و ديگر اقليتها و شهروندان  ملکي پاکستان را تامين کنند و جلو گروههای تروريستي را بگيرند.”

در ادامه پروگرام، خانم مهناز حيدری از فعالين اجتماعي شهر تورکو، شعری را برای مظلوم کويته پاکستان بخوانش گرفت.

سپس خانم آدا ايکو از محصلين مقيم شهر يواسکوله به زبان فنلندی ايراد سخن نمود و کشتار هزاره را در پاکستان محکوم کرد. سپس  آقای توماس رئيس اتحاديه گشت و زندگي ازاد، به زبان فنلندی سخنراني نمود و از دولت فنلند، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر و دولت پاکستان خواستار تامين امنيت هزاره ها و جلوگيری از عتل عام آنها شد. سخنراني بعدی نماينده حزب سبز فنلند از پارلمان فنلند بود که کشتار هزاره ها و شيعه ها را در پاکستان محکوم کرد و خواستار تامين امنيت آنها گرديد.

بعد از آن، اقای حسن بهادری کار شناس امور سياسي و از فعالين فرهنگي، سرودی را به لهجه ای هزاره گي خواند. سپس اقای ياسين رضايي، مقاله اش را که به زبان فنلندی در رابطه با چگونگي کشتارهای هزاره ها در کويته پاکستان و تاثيرات آن بر زندگي روز مره مردم اختصاص داشت، قرائت نمود.

آقای انور ايثار از روشنفکران و شخصيتهای محترم افغانهای فنلند به زبان پشتو سخنراني نمود و کشتار هزاره ها و شيعه ها و ديگر انسانهای مظلوم و بيگناه را در پاکستان بشدت محکوم کرد و خواهان اتحاد و همبستگي افغانها برای صلح، تامين امنيت و مقابله با کشتار و خشونتها و تهديدهای بيروني شد. ايشان دولت پاکستان را مسئول ادامه خشونتها و نا امني ها و کوتاهي در تامين امنيت هزاره ها دانست.

قطعنامه اين گردهم آئي به زبان انگليسي توسط آقای حامد شفايي عضو هيئت حقوق بشر پارلمان فنلند و معاون اجرايي شورای اقليتها خوانده شد. در قطعنامه بطور مشروح تاريخچه و چگونگي کشتارهای مردم هزاره در کويته پاکستان توضيح داده شده بود. در قطعنامه ازدولت فنلند، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواسته شده است که برای تامين امنيت اقليت هزاره و ديگر اقليتها و مردم ملکي در پاکستان اقدام فوری نموده و جلو فعاليتهای گروههای تروريستي گرفته شود.

 

خواسته های ذکر شده در قطعنامه بترتيب ذيل بودند:

 

جامعه جهانی وتمام دولت های عضو سازمان ملل وسازمان های حقوق بشر، حق حیات، حق آزادی، حق امنيت و زندگی را برای تمام انسانها به رسمیت شناخته و قانون رفع خشونت، منع و جلوگیری از تبعیض و نسل کشی را در معاهدات بین المللی امضاء نموده اند. جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر، مطابق به معاهدات وکنوانسیون های بین المللی موظف اند تا از نسل کشي و کشتار مردم ملکي جلوگیری نمایند.  بنا بر اين خواسته های ما به قرار ذیل است:

1. فشار بر دولت پاکستان برای تامين امنيت هزاره ها و ديگر اقليتهای آن کشور که معرض خطر جدی کشتار جمعي و نابودی قرار دارند.

2) طرح حمايت از اقليت هزاره ای  پاکستان و بررسي راههای جلوگيری از کشتار آنها.

3) قرار دادن سازمان تروريستي لشکر جنگوی در ليست بين المللي گروههای تروريستي که تاکنون مسئوليت کشتارهای سيستماتيک هزاره ها را برعهده گرفته و همکار با ديگر سازمانهای تروريستي چون القاعده و طالبان است.

4) تعیین هئیت حقیقت یاب برای ارزیابی تخطی های دولت پاکستان از معاهدات و میثاق های بین المللی حقوق بشر در جلوگیری از نسل کشی و کشتار اطفال و زنان و غير نظاميان در پاکستان، بخصوص در کشتار سيستماتيک هزاره ها در آن کشور.

5. فشار بر دولت پاکستان برای مبارزه با گروههای مسلح افراطي اسلامي و تروريستي.

6. فشار بر دولت پاکستان برای دست گیری و محاکمه عاملان کشتارهای هزاره ها.

7. پیشنهاد انسجام وهماهنگی جهانی در دفاع از حق حیات و حق زندگی و حق شهروندی  هزاره های پاکستان در سازمان ملل و درسازمان های مدافع حقوق بشر و عکس العمل بین المللی بر ضد سازمان های مسلح افراطي و تروريستي در پاکستان.

پس از خوانش قطعنامه به زبان انگليسي، متن فارسي قطعنامه توسط آقای ذاکر حسين دانش از فعالين اجتماعي خوانده شد.

در پايان، قطعنامۀ اين گردهم آئي به دبيرخانه پارلمان فنلند تحويل داده شد و همچنين به دفتر رياست جمهوری، وزارت امور خارجه فنلند، سازمان ملل، سازمانهای بين المللي حقوق بشر، اتحاديه اروپا و نهادهای بين المللي حمايت از اقليتها ارسال گرديد.

مراسم به آرامي و آرزوی صلح و امنيت برای مردم افغانستان و پاکستان در ساعت 4 عصر به پايان رسيد.

تهيه گزارش توسط ستاد برگزاری گردهم آئي

عکس از:  علی محمدی 

  

 

عکس ها : علی محمیدی  

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون