افغانستانی های فنلند از عید باستانی نوروز تجلیل به عمل آوردند + عکس

انگاه محترم اقای نصرالله پیک مسئول کانون افغانستانی های فنلند ضمن تبریکی سا ل نو به  حضار وآرزوی بهترین نوروزبه هموطنان عزیز پیام فارسی نوروزرا به خوانش گرفت که هر دو پیام در اخیر این گزارش به نشر می رسد . پس از ایشان یما جان روستا شاعر جوان مقیم فنلند یکی از سروده هایش را که به مناسبت نوروز سروده بود ،  تقدیم حضار نمود.

هدیه ای  نوروزی کانون افغانیستانی های فنلند به عنوان ” پیام وحدت ملی” رباب پشتو ودمبوره هزارگی  ( مخلوط آهنگ ، موسیقی و شعر پشتو وهزارگی) ” که به قول داوران موسیقی کشور” اولین ابتکار موسیقی در تاریخ موسیقی افغانستان است ” توسط, آواز خوان سال افغانستان رضا رضایی  خوانده شده بود در محفل پیش کش گردید.

درادامه هنرمند جوان آقای حنیف رضایی دوپارچه دمبوره ای زیبای هزارگی را اجرا نمود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

پس از وی محترم اقای ولی مهشید با تکیه بر عصا ومحاسن سفید، پشت تریبون قرار قرارگرفتن و سال نورا تبریک گفت آنگاه پارچه شعر بهای خودرا تقدیم حضار نمود که به محفل هوای نورزی  بخشید بعد از ایشان آقای علی احمدی چند فکاهی و چند پارچه شعری طنز امیزی با لهجه هزارگی پیشکش حضار نمود.

آنگاه هنرمندان موسیقی این جشنواره آقایان حامد پاینده ، وحید رحیمی و سمیر وهاب زاده با اجرای پارچه های زیبا واصیل افغانی شور وحال  نوروزی به محفل دادند وجوانان به رقص پایکوبی پرداختند.

.

 

 

گردانندگی واجرای محفل را محترمه عزیزه محمدی و برشنا ایثار قاضی به عهده داشتند که با قرائت اشعار دری وپشتو به زیبایی این گردهمایی بزرگ فرهنگی می افزودند .آنها برنامه های این محفل با شکونه  را به خوبی و شادابی اجرانمودند.

در پایان از تمام افرادیکه دراین جشنواره نقش ایفا نموده بودند توسط مسئول هردوانجمن با اهدایی شاخه های گل تقدیر وتشکر به عمل آمد محفل با خوشی ولبخند های بهاری پایان یافت .

در اخیر دست اندر کا ران محفل نوروزی از تمامی شرکت کنندگان در این جشن با شکوه وباستانی به ویژه ا زمسول واراکین انجمن ها که از شهر های  یوسکوله  هوینکه و تورکو وسایر جا های دور ونزیدک آمده بودن وبا حضور گرم شان به محلف شکوه نوروزی بخشید ه بود  اظهار تقدیر و تشکر نمودند

انتظامات محفل درنظم دادن مجلس سنگ تمام همت و فدا کاری گذاشتند ، گره سرود با نمایش لباس پرشکوه نوروز, رنگ دیگر بخشیدند؛ محفل با آرامی ،نظم عالی، خاطره نیک، هم دلی ویک پارچگی  بر گزار شد وبه پایان رسید.

گزارش از: ن .ق

عکس از: بشیر پیک ، علی محمدی

پیام ها :

قابل یاد اوری انیکه تا کنون پیام نوروزی به زبان  پشتو، بدلیل مشکلات تخنیکی دردست رس قرارنگرفته است. به محض آماده شدن نشر می گردد.

***

به نام خدا

خدای نوروز, آزادی و آگاهی

ای خدای تغییر دهنده !

تغییر دهنده حالت ها , حالت آدم ها ,زمین وآسمان ها, سبزه ها,  دشت ودمن و زیبایی ها وهر آنچه در طبیعت,  مظهر قدرت , خلقت, پاکی وصداقت  وآیه ای حضور زنده ای سبز نوازش رحمت ومحبت بی پایان تواست ؛ حالت ما را به خوبی ها وروشنایی ها دگرگون کن!

خدایا ! ای خدای زیبای, خدای عشق ومحبت , خدای شگوفه وشکوفایی , خدای کمال وروشنایی, خدای ازادی وازاده گی ؛ دست مارا بگیر وما را از اسارت وپلیشتی های زندگی وذلت روز مرگی ها, برهان .

 .

 

ای خدای روشنایی !

دست مارا بگیر واز تاریکی ها , گمراهی ها , بد فرجامی ها ولغزش های زندگی؛ به سوی  آگاهی وعزت, به سوی راستی  ودرستکاری ؛ بسوی صداقت وجوانمردی ؛ ؛ بسوی رشد وشکوفایی ؛ هدایت کن!

دوستان عزیز هم وطنان گرامی  خواهران وبرادران!

نو روز ولحظه های سال نو را, برای شما صمیمانه از ته دل تبریک می گویم.  آرزو دارم سال نو, لحظه پایان مشکلات, ختم اندوه وحسرت های زندگی وآغازی موفقیت ها ورشد و شکوفای ما باشد. زندگی ,شادابی وبالندگی  بر روی همه  ای ماه لبخند بزند. وسال که در پیش رو است دریای محبت , صداقت وصمیمیت ها در زندگی ماجاری ، ولحظه های خوشی وخنده های گرم زندگی همراه مان باشد.

هم وطنان عزیز!

لحظه های نوروز, لحظه ای تحول طبیعت  از سردی  به گرمی از خموشی  به رویش از تاریکی به روشنای است  دراین روزها,هلهله وشادی جشن نوروزی و میله گل سرخ درفضای وطن طنین انداز است. بر اساس ائین نیک نوروز, غم ها , کدورت ها وکینه ها در روابط انسان ها پایان می یابد، همه لباس نو در بروهمدیگر را در آغوش می گیرد واز ته دل به دوستی ها , دست محبت می فشارد، و به صمیمیت ها تازه گی می بخشد.

هم وطنان عزیز!

نسیم نوروز مرز نمی شناسد هر جا طبیعت است نسیم نوروز می وزد، اینجا نیز طبیعت ونوروز است باد بهار دردل زمین  وسینه ای  طبیعت می وزد،  بیاید بر اساس ائین نوروزوطبیعت خدا ,ما نسیم نوروزی وطن خود باشیم . به هر سو، به خصوص بردوستان وعزیزان خود در دیار مهاجرت به وزیم . وبر محبت ها وصمیمیت ها،  بی افزاییم. کینه ها وکدورت را در تاریکی های زمستان سرد رها نموده و درپرتوی بالندگی بهار؛ صداقت, عشق، انسان دوستی را ، در روابط خویش جاری سازیم.

هم وطنان عزیز وحضارگرامی  !

اراده ازاد انسان , عشق ومحبت, تمام انسانیت آدمی است. بیائید  با اراده وعزم, آنچه بدی ها وجراحت ها ی روان آدمی است در زمستان سرد  و کهن سال, مدفون سازیم . صمیمیت ها ، عشق به انسان وبه خصوص عشق به میهن وهم وطنان خودرا، در دل ها ودر ریشه ها جاری سازیم ، وخود را به خنده ها ی بی ریا , ومستی های جنده سخی و میله ای  گل سرخ ؛ وگل های رنگین  وآبی فنلند  پیوند زنیم.

هم وطنان عزیز خواهران وبرادران !

مدت ها است انسان قرن ما در زمستان سرد وبی روح ” سود وسرمایه” گیر افتاده اند وسالها است سر زمین , عشق  وعرفان مولانا ی بلخ ؛ در زیر چرخ خشونت وبی رحمی های آن , از صفا , صمیمیت , دوستی ,محبت و عشق به ارزشهای والای انسانی , فاصله گرفته اند.

بیایید صمیمانه آ رزو نماییم فصل طولانی و زمستان سیاه جنگ ، هیولای فقر،  خشونت ها ، بی رحمی ها ، قصاوت ها وآوارگی ها در وطن  پایان یابد. مردم افغانستان از سایه ای سیاه سالها استبداد حکومت ها ی قبیلوی،  به آزادی وآگاهی  راه خود را بسوی زندگی،  سعادت, عدالت , برادری وبرابری بگشاید.

صادقانه دعا نماییم که : خدایا برادری ,برابری , صفا وصمیمیت , گذشت ومردانگی را ,  ازدل لعل بدخشان ولاله های سرخ مزار جاری و شرشر نیلگون بند امیر را درنوردد  ودر سینه ای فراخ وپر درد ، دشت های بکواه و قندهار،جلال آباد و پکتیکا ساری گردد ؛نفرت وخشونت را ، بسوی دشمنان ما بر گرداند.

کانون افغانستانیهای فنلند وانجمن افغانها درهلسینکی امید وار است, سال نوبرای شما بهاری باشد وسال پر از موفقیت ها وشادابی ها را برای شما ارزو می نماییم.

هرروز تان نوروز   و     نوروز تان پیروز

 

 

 

  

  

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 28
  • سرطان
  • 1398
  • 19
  • July
  • 2019
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون