طرح جديد راهنمايي و وفق يابي برای خارجيها

در مراسم افتتاح اين طرح،  رئیس دفتر امور اقتصادی وکار یابی  منطقۀ اوسیما، خانم “یانا سوکو ناوتیو”  سخن ران اصلی برنامه گفت: بسیاری از مراجعین پروسۀ وفق یابی با مشکل خواندن ونوشتن مواجه هستند و اين طرح صورتي تصويری بخاطر  حل اين مشکل و تسريع پروسۀ وفق يابي آنها ايجاد شده است. سپس خانم بهاره مظفری، راهنمای دفتر کار “اسپو” از تجارب و دیدگاههای خود در رابطه با وفق یابی و موفقیت هایش مطالبی ارزنده ی را بيان داشت.

بعد از آن هماهنگ کنندۀ پروژه توليد کنندۀ اين طرح، خانم” ایلونا کورهونن”  از دفترکار و اموراقتصادی  از اين پروگرام جديد و ضرورت آن سخن گفت. وی از آغاز اين طرح و مدت زماني که انجام آن طول کشيد و اينکه چه نهادها و اشخاصي در توليد آن نقش داشته اند معلومات داد و سپس بعنوان نمونه ويدئوی اين پروگرام به دو زبان چينائي و دری به نمايش گذاشته شد و با استقبال گرم شرکت کننده گان مواجه شد.

در پایان مراسم، هماهنگ کنندۀ پروژه از همکاری اداره ها و انجمن هايي که در توليد و تکميل اين طرح کمک نمودند، اظهار قدردانی  نمود. اسامی درپردۀ سمينار به نمایش گذاشته شد و در جمع نهادهای کمک کننده  نام کانون افغانستانی های فنلند در صدر لیست قرار داشت.

تهيۀ گزارش توسط

کانون افغانستانيهای فنلند

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 27
  • دلو
  • 1397
  • 16
  • February
  • 2019
  • 10
  • جُمادى الآخرة
  • 1440

عضویت در کانون