وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

آنها به افغان ها گفته اند در وضیعتی قرار ندارند که پناهجویان را بپذیرند و یا هم برای آنها مصونیت بدهند. آنها در عین حال می گویند ممکن نیست پناهجویان را دوباره به کشور شان باز گردند زیرا به باور آنها افغانستان خطرناک است؟!بنابراین در حال حاضر آنها به همین شکل باقی خواهند ماند، یعنی در سرک ها! یک قاضی فیدرال بلجیم روز پنجشنبه دستور داد تا این ساختمان را که در آن مهاجرین افغان برای ماهها زندگی می کردند بسته شود. سپس شهرداری بروکسل این حکم را به اجرا گذاشته و گروه 80 نفری مهاجرین را از این ساختمان بیرون کرد. این ساختمان در یکی از محلات مرکزی پایتخت بلجیم و در نزدیکی دفاتر مرکزی اتحادیه اروپا موقیعت دارد.

در حال حاضر مردم منطقه برای این افغانها آب و غذا می دهند. اما واقعیت زندگی این افغان ها خیلی بدتر از آن است که در گزارش گفته شود. آنها نه کدام وسیله برای گرمی خود دارند، نه تشک برای خوابیدن و زندگی آنها به آب و غذای باشندگان همین محل وابسته است. در حال حاضر 4 تن از این پناهجویان افغان بخاطر بیماری در شفاخانه بستر شده اند.

حمید یکی از افغانهاییست که از سال 2007 میلادی در انتظار است تا از سوی حکومت بلجیم پذیرفته شود. او که در همین گروه 80 نفری شامل بود، وضیعت را چنین بیان می کند؛ آنها فقط تلاش کردند تا ما را به سرک ها بیاندازند و به ما نگفتند که جایی برویم بخاطراینکه ما آدرسی نداریم، خانه ای نداریم. ما هیچ جایی نداریم که به آن برویم. آنها فقط به ما گفتند که از این خانه بیرون شوید و هیچ توجهی ندارند که ما کجا برویم فقط ما را در سرک ها انداختند.

وکیل رسمی این پناهجویان می گوید دولت بلجیم باور ندارد که آنها مستقیماً از افغانستان آمده باشند و شاید که در ایران و پاکستان مستقر بودند.به گفته او در صورتی که کشور اصلی آنها معلوم نباشد، حکومت بلجیم نمی توانند آنها را دوباره به جایی بفرستند و به این ترتیب دست مقامات هم در بسیاری موارد، برای فرستادن دوباره افغانهایی که در سرک ها بسر می برند، بسته به نظر می رسد!

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون