اولين سمينار بزرگ افغانهای مقيم فنلند در رابطه با مسايل تحصيلي و کار جوانان + عکس

 

سمينار به دو زبان دری و فنلندی بود و خانم حماسه فقيری و آقای ايوب منحيث مترجمان سمينار بودند. در سمينار عده ای از مقامها و کارمندان دولتي و شاروالي که در امور وفق يابي، آموزشي و ارائه خدمات به مهاجرين فعاليت دارند، حضور داشتند.  برای رفت و آمد اشتراکت کننده ها از شهرهای مختلف فنلند موتر سرويس سازماندهي شده بود که شرکت کننده ها را بطور رايگان به مکان سمينار برده و در ختم سمينار پس به شهرهای شان انتقال دادند.

سازماندهي و هماهنگي سمينار را موسسۀ آموزشي تاواستيا، شاروالي همين ليننا، کانون افغانستانيهای فنلند با همکاری انجمنهای افغانها در شهرهای هلسينکي، تورکو، نوکيا، يواسکوله و همين ليننا بر عهده داشتند. مصارف مالي سمينار را دو  پروژۀ ذيل پرداختند:

راهنمايي تحصيلي مرکز آموزشي تاوستيا ESR-hanke ohjausta ammattiin –koulutuskeskus Tavastia  Hämeenlinnan kaupungin maahanmuuttoinfo>ESR-hanke و پروژۀ مرکز راهنمايي مهاجرين شاروالي همين ليننا.

ضمنا” %30 هزينۀ غذای شرکت کنندگان را کانون افغانستانيهای فنلند پرداخت نمود.قبل از شروع سمينار موترهای سرويس شرکت کنندگان در پارک قصر تاريخي همينليننا توقف کرده و افغانهای شهرهای مختلف همديگر را در آنجا ملاقات نمودند.

پس از آن سرويس ها از نقاط تاريخي و ديدني شهر به مقصد مکان سمينار عبور کرده و همزمان جوانان افغاني مقيم شهر همين ليننا در رابطه با اماکن تاريخي آن شهر به ديگر افغانها معلومات دادند. حدود ساعت 12 ظهر موترهای تمام شرکت کنندگان به مکان سمينار رسيدند و ابتدا به سالن غذا خوری رفته و غذايي که با هزينۀ سمينار آماده شده بود، صرف نمودند. پس از صرف غذا، خبرنگار و عکاس روزنامۀ همينليننا به مکان سمينار آمده با حدود 10 تن از فرهنگيان شرکت کننده در سمينار مصاحبه نمودند.

 

  

 

ساعت يک بعد از ظهر، شرکت کننده ها به سالن سمينار رفته و گرانندۀ سمينار آقای حامد شفايي به شرکت کنندگان خوش آمد گفته و در رابطه با پروگرام و اهداف سمينار، همچنين معرفي پرسنل سمينار مانند اعضای هئيت مديرۀ سمينار، فيلمبرداران، ترجمانها، انتظامات، نگهداری اطفال در مکان مخصوص توسط کارمندان مسلکي فنلندی، معلومات ارائه نمود. پس ازآن، خانم تاريا فلاتوف نمايندۀ پارلمان و سابق وزير کار فنلند سمينار را با سخنراني اش افتتاح نمود.

 

 

خانم فلاتوف در رابطه با اوضاع مهاجرين در فنلند، خطرات افزايش افکار ضد خارجي و تقويت گروههای راستگرا، اهميت مسايل وفق يابي و قانون جديد وفق يابي، اهميت مشارکت مهاجرين در فعاليتهای اجتماعي و فرهنگي و امور تحصيلي و کار جوانان خارجي سخنراني نمود. وی بر موضوع وفق يابي دوجانبه که آشنايي خارجي ها و فنلنديها با فرهنگهای يکديگر بخشي از آن است تاکيد نمود.

.

 

 

 

پس از ختم سخنان خانم فلاتوف، ميز مدوری با شرکت کارشناسان و فعالان اجتماعي ذيل آغاز شد:آقای يری کيککي از مرکز دولتي ادارۀ کار، حمل و نقل و محيط زيست، خانم ساتو نولاندر کار شناس مسايل اموزشي از مرکز آموزشي تاوستيا؛ خانم بهاره مظفری از ادارۀ کار اسپو، آقای عبدالرقيب وهابزاده معلم مسلکي و کارمند سازمان بين المللي مهاجرت (آی. او. ام)؛ خانم ترهي هيلدن نمايندۀ اتحاديه حقوق بشر فنلند.

ابتدا هريک خود را معرفي کردند و سپس سئوالات مربوط به تحصيل و کار جوانان و مسايل وفق يابي مهاجرين توسط گردانندۀ سمينار و همچنين شرکت کنندگان مطرح گرديد و اعضای ميز مدور با علاقمندی به آنها پاسخ دادند.
پس از آن شرکت کنندگان به ورکشاپهای 30 تا 40 نفری تقسيم شدند و در اتاقهای جداگانه پيرامون تحصيل و کار جوانان، نقش خانواده، جامعه و محيط و مکتب در اين رابطه بحث و تبادل نظر نمودند. هر ورکشاپ توسط يک نفر مسئول و يک منشي به انتخاب خود گروه اداره گرديد. پس از يک ساعت بحث و تبادل نظر، طبق پروگرام سمينار، تفريح اعلان شد و شرکت کنندگان برای صرف عصريه و چای و قهوه و ميوه وارد سالن غذا خوری شدند.

پس از آن حدود ساعت چهار بعد از ظهر، موسيقي زيبای افغاني توسط استاد حسين بخش پسر استاد مرحوم رحيم بخش، آقای نسيمي و ارشاد بخش اجرا شد و با استقبال بي نظير شرکت کنندگان مواجه گرديد. موسيقي زيبای افغاني تفريح بسيار خوب برای شرکت کنندگان بود.  بعد از صدای دلنواز موسيقي، ميز مدور مسئولان انجمنهای افغاني داير شد.

.

 

آقای نصر الله پيک مسئول کانون افغانستانيهای فنلند، آقای غلام محمد سخي مسئول انجمن افغانها در هلسينکي، آقای احمد شاه سلطان مسئول انجمن فرهنگي ملي، آقای وحيد الکوزی مسئول انجمن افغانها در تورکو، آقای حميد احمدی معاون انجمن افغانها در شهر نوکيا، آقای داکتر محمد هاشم فقيری از انجمن فرهنگي ني و مدير مسئول جريدۀ ني؛ آقای ذکريا قيام مسئول انجمن افغانها در شهر يواسکوله و آقای رمضانعلي وهاب مسئول انجمن افغانها در شهر همين ليننا. ايشان ابتدا در مورد کارکردهای انجمنهای افغانها در شهرهای مختلف معلومات مختصری ارائه نمودند و سپس در رابطه با مسايل و مشکلات افغانها و مسايل تحصيلي و کار جوانان بحث و تبادل نظر نمودند.

حدود ساعت پنج عصر، گزارش کار هر ورکشاپ ارائه شد و شرکت کنندگان در رابطه با نتايج کار هر گروه بحث و تبادل نظر نمودند. اعلان نظرات مشترک و کار ورکشاپها، به نمايندگي از هر ورکشاپ توسط خانم ايثار؛ خانم عزيزه محمدی؛ آقای نبي قانع زاده؛ آقای سخي و آقای عظيمي ارائه شد.

پس از آن اعضای هئيت مديرۀ سمينار هريک  محترم وزير گلداد خان، استاد پوهنتون و سابق وزير تحصيلات عالي افغانستان؛ داکتر بهاء الدين سيفي، استاد پوهنتون و سابق معين وزارت تحصيلات عالي افغانستان؛ داکتر غلام احمد واک، استاد پوهنتون؛ آقای محمد رفيق رجا کار شناس مسايلي حقوقي، به جايگاه دعوت شدند و آقای رجا به نمايندگي از اعضای هئيت مديره،، اين سمینار را مثبت ارزیابی نمود ونکات مهم و نتايج سمينار را چنین اعلان کرد:

 –      مهاجرین خود باید در پروسه ی وفق یابی فعال باشند. از حاشیه جامعه به متن عبور نمایند وبا فراگیری زبان، آشنايي با فرهنگ، قانون و مهارت لازم کاری در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ فنلند نقش گرفته وتاثیر گزار باشند.
2-      در جامعۀ فنلند، امکانات زیادی اقتصادی، فرهنگي و قانونی وجود دارد تا مهاجرین از آنها برای پیشرفت وتاثیر گذاری در جامعه فنلند استفاده نمایند.
3-      مشاوران و راهنماها در وزارت های کار وامور اجتماعی در بخش مهاجرین بسیار ضعیف می باشند. اطلاعاتی کافی از وضعیت کار وتوانای های مهاجرین ندارند تا بتوانند با درک درست، توانای وخواست کارگران مهاجر، انها را در انتخاب شغل های مناسب راهنمايي نمایند.
4-  کورس های زبان فنلندی چند مشکل اساسی دارند: منظم ودوامدار تا رسیدن به نتایج مطلوب نیستند. افراد با سواد و بی سواد با با داشتن تفاوتهای سني فاحش در یک کلاس برای اموزش زبان انتخاب می شوند. آموزش زبان بیشتر بشکل گرامر، مغلق وپیچیده ترتیب یافته و نتايج مطلوب را نمي دهند.
5- در ارگانهای مشورتي و راهنمايي باید کسانی باشند که از اوضاع وچگونگی کار و مشاغل در فنلند آگاهی داشته باشند و نیز توانايي، استعداد و نيازها و مشکلات کارگران خارجی را درست درک بتوانند، تا بهتر و موثر تر بتوانند آنها را راهنمايي کنند.
6-      برای راهنمای شغل وکار یابی ویا مسایل تحصیل ومکتب جوانان و یا کلان سالان افغاني، از شخصیت های تحصيل کرده ای  جامعه افغانی استفاده شود.
7-      دولت برای تطبیق قانون کار و استخدام کارگران مهاجر به کار، مقرراتي را وضع نمايد تا در عمل از مورد تبعیض قرار گرفتن و به حاشيه راندن مهاجرین جلوگيری شود؛ مانند برخی از کشورهای اسکاندینا.
8-      مشاوران وراهنمایان تحصیلی یا شغلی جوانان خارجی در مکاتب و مراکز آموزشی، ضم–      مهاجرین خود باید در پروسه ی وفق یابی فعال باشند. از حاشیه جامعه به متن عبور نمایند وبا فراگیری زبان، آشنايي با فرهنگ، قانون و مهارت لازم کاری در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ فنلند نقش گرفته وتاثیر گزار باشند.
2-      در جامعۀ فنلند، امکانات زیادی اقتصادی، فرهنگي و قانونی وجود دارد تا مهاجرین از آنها برای پیشرفت وتاثیر گذاری در جامعه فنلند استفاده نمایند.
3-      مشاوران و راهنماها در وزارت های کار وامور اجتماعی در بخش مهاجرین بسیار ضعیف می باشند. اطلاعاتی کافی از وضعیت کار وتوانای های مهاجرین ندارند تا بتوانند با درک درست، توانای وخواست کارگران مهاجر، انها را در انتخاب شغل های مناسب راهنمايي نمایند.
4-  کورس های زبان فنلندی چند مشکل اساسی دارند: منظم ودوامدار تا رسیدن به نتایج مطلوب نیستند. افراد با سواد و بی سواد با با داشتن تفاوتهای سني فاحش در یک کلاس برای اموزش زبان انتخاب می شوند. آموزش زبان بیشتر بشکل گرامر، مغلق وپیچیده ترتیب یافته و نتايج مطلوب را نمي دهند.
5- در ارگانهای مشورتي و راهنمايي باید کسانی باشند که از اوضاع وچگونگی کار و مشاغل در فنلند آگاهی داشته باشند و نیز توانايي، استعداد و نيازها و مشکلات کارگران خارجی را درست درک بتوانند، تا بهتر و موثر تر بتوانند آنها را راهنمايي کنند.
6-      برای راهنمای شغل وکار یابی ویا مسایل تحصیل ومکتب جوانان و یا کلان سالان افغاني، از شخصیت های تحصيل کرده ای  جامعه افغانی استفاده شود.
7-      دولت برای تطبیق قانون کار و استخدام کارگران مهاجر به کار، مقرراتي را وضع نمايد تا در عمل از مورد تبعیض قرار گرفتن و به حاشيه راندن مهاجرین جلوگيری شود؛ مانند برخی از کشورهای اسکاندینا.
8-      مشاوران وراهنمایان تحصیلی یا شغلی جوانان خارجی در مکاتب و مراکز آموزشی، ضمن داشتن اطلاعات کافی از بازار کار وحرفه های مختلف، سلیقه ها واستعداد های جوانان را بیشتر ارزیابی نموده ومسئولانه مشورت وراهنمايي نمایند. به دلیل فقدان آگاهی لازم، بیشتر جوانان خارجي برای تحصيل در دانشگاهها ميل چنداني نداشته و  بطرف بازار کار شتاب مي کنند و بعدها با دنیای ازسر گردانی مواجه شده و بدون داشتن تخصص و مسلک خاصي ازین شغل به آن شغل دست و پنجه می زنند. سرانجام چنين افرادی جذب مشاغل چون پیتزايي و کارهای شاقه می شوند. ن داشتن اطلاعات کافی از بازار کار وحرفه های مختلف، سلیقه ها واستعداد های جوانان را بیشتر ارزیابی نموده ومسئولانه مشورت وراهنمايي نمایند. به دلیل فقدان آگاهی لازم، بیشتر جوانان خارجي برای تحصيل در دانشگاهها ميل چنداني نداشته و  بطرف بازار کار شتاب مي کنند و بعدها با دنیای ازسر گردانی مواجه شده و بدون داشتن تخصص و مسلک خاصي ازین شغل به آن شغل دست و پنجه می زنند. سرانجام چنين افرادی جذب مشاغل چون پیتزايي و کارهای شاقه می شوند. 

 

در ختم سمينار، خانم تانيا تاورو و خانم ساتو يولاندر و گرانندۀ سمينار حامد شفايي مشترکا” از شرکت کنندگان سپاگزاری نموده و ختم سمينار را اعلان نمودند.

فلمبرداری و عکسبرداری اين سمينار به کارگردانی آقای پيک، توسط خانم شکيبا عادل، آقای علي محمدی و بشير جان پيک انجام شد.

ساعت 18.30 موترهای سرويس شرکت کنندگان از مقر سمينار به مقصد شهرهای يواسکوله، تامپری و نوکيا، هوينکا، وانتا، هلسينکي و تورکو حرکت نمودند.قابل ياد آوری است که اين سمينار در فضای مملو از محبت و صميميت بين اشتراک کننده ها برگزار گرديد. مشارکت وسيع افغانها و فعالين اجتماعي و فرهنگي جامعۀ افغاني مقيم فنلند در آن ديده مي شد.

يکي از خواستهای مشترک اشتراک کنندگان ايجاد يک اتحاديه واحد و سراسری بود که استرتژی امور فرهنگي و اجتماعي افغانها را در فنلند بطور شايسته و لازم هماهنگي و رهبری کند.

تهيه گزارش توسط کميتۀ فرهنگي کانون

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 12
  • سرطان
  • 1399
  • 2
  • July
  • 2020
  • 11
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون