گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

پروژه باز گشت داوطلبانه :

اتحادیه اروپا هزینه ای رابرای بازگشت داوطلبانه ای اتباع  جهان سومی که بنا بر دلایلی نتوانستند اقامت قانونی اتحادیه اروپا را اخذ نمایند, اختصاص داده است. این پروژه در فنلاند تحت مدیریت وزارت داخله به همکاری ارگانهای : پلیس , سازمان بین المللی  ای او ام و بخش ارگان حقوقی مربوط وزارت داخله, فعالیت می نمایند. اهداف اصلی این پروژه ایجاد تسهیلات وامکانات لازم به پروسه بازگشت کسانی  است که نیاز به کمک دارند:

اشخاص که  تقاضای پناهنده گی شان رد شده است. ویا افراد که خود مایل اند به کشور شان بر گردند. زمان تطبیق این پروژه از اول سال 2010 تا اخر سال 2012 می باشد. کمک هزینه کلان سالان از 200 یرو تا  1500 یرو همرای بلیط مسافرت تا منتطقه اصلی مسکونی داوطلب می باشد. برای اطفال از 100 یرو تا 1000 یرو در نظر گرفته شده است.تمام اسناد قانونی سفرباز گشت کننده را سازمان بین المللی مهاجرت  با هماهنگی پلیس ووزارت داخله تهیه وبه عودت کننده گان کمک می نمایند.پروگرام دیگری بنام پروژه تشویق عودت کننده گان بشکل داوطلبانه , از طرف وزارت داخله فنلاند از تاریخ 1.5.2009 تا تاریخ 31.12.2011 به اجرا گراشته شده وادامه دارد. کمک هزینه ای این پروژه از 1000 یرو تا 1500 یرو همرای بلیط کامل, می باشد. این پروژه بیشتر شامل کسانی است که از توانایی های معمول بر خوردار نیستند. مثل معلولین , خوانوادهای بی سر پرست یا یک سرپرست واطفال زیر سن …. کسانی که جواب منفی گرفته است می توانند از طریق کمپ ها وکسانی که دارای اقامت می باشد از طریق سوسیال منطقه خویش تقاضای خود را به گروه پی پ پ ارسال نمایند . تا تقاضا کننده را در پروسه باز گشت  کمک نمایند.

اصل پروژه باز گشت از تاریخ 1.4.2007 شروع شده است .اما بر نامه جدید برای توسعه ای باز گشت داوطلبانه از تاریخ 1.10.2010 آغاز گردیده است. آموزش عملیات بازگشت وسیمینار های درین رابطه در سال 2009 وسال 2010 در شهر های مختلف فنلاند دایر گردیده است.

 آمار اخراج سال 2009 وسال 2010 به قرار ذیل می باشد:

در سال 2009 ( 2512 ) نفر تصمیم برای اخراج شان گرفته شده است. از این میان 2097 نفر اخراج و203 نفر آن به کمک ای او ام عودت داده شده است. ومتباقی از راهای مختلف به کشور خود بر گشته اند. در سال 2010 تعداد( 3825) نفر تصمیم برای اخراج شان گرفته شده است.از ان میان 2649 نفر اخراج  و207 نفر به کمک , ای او ام عودت داده شده است. ومتباقی از راهای مختلف به کشور شان بر گشته اند.

آمار باز گشت داوطلبانه اتباع کشورها در سال 2010 :

عراقی 54 نفر. سربیا 39نفر.روسیه 30نفر .کوسوو  20 نفر. افغانستانی 11نفر.

آمار باز گشت اجباری در سال 2010: روسی 466 نفر. کوسوو 231 نفر . سومالی 202 نفر. عراقی 178 نفر. ویرو 135 نفر . رومانی 134 نفر . نیجریه 81 نفر روسیه سفید 68 نفر.

 

در بخش دوم سمینار بیشتر نماینده سازمان بین المللی مهاجرت ای او ام فعالیت های خود را در رابطه با باز گشت داوطلبانه پناهنده گان چنین توضیح دادند: اتحادیه اروپا کمک های مالی را برای سال 2010 تا سال 2012  به سازمان بین المللی مهاجرت اختصاص داده است تا پروسه باز گشت داوطلبانه را توسعه دهند. وی گفت مرکز ای او ام در ژنو بوده و این سازمان در سراسر جهان نمایندگی دارد.127 دولت جهان عضو ان می باشد. 93 کشور فعالیت های ان را نظارت می نمایند. 440 دفتر ونمایندگی در سراسر جهان دارد.در کشور های اسکاندیناویا وبالتیک 16 نماینده گی دارد. ونیز سازمان بین المللی مهاجرت دفتر فعال در هیلسینکی دارد وهمیشه اماده است تا  تمام نیازمندیهای مالی وقانونی وترانسپورتی  باز گشت کننده گان را اماده نمایند

.

در میان بر نامه های از پیش تعیین شده کسی از وزارت داخله اجازه صحبت چند دقیقه ای گرفت  وگفت خبر را اعلام می نمایند. وی گفت ارگان های تصمیم گیرنده در ارتباط با پناهنده گان سر انجام به یک تصمیم مشترک رسیدند که : پس از این تمام ارگان ها پروسه ای تقاضای پناهنده گی را بشکل سریع وغیر معمول بررسی نمایند . وبرخی حتی در ظرف 3 روز تا یک هفته جواب مثبت یا منفی خواهند گرفت. ونیز بر نامه اخذ تقاضای پناهنده گی از طریق انترنیتی فعال شده است . این بخش تقاضا واسناد پناه جو را بررسی می نمایند وبزود ترین فرصت جواب مثبت یا منفی را برای تقاضا کننده برگشت می دهند.

محمد رفیق رجاء 3.12.2010

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • سرطان
  • 1399
  • 5
  • July
  • 2020
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1441

عضویت در کانون