فروپاشی نظام بانکی ایرلند و سراسیمگی مقامات پولی اروپا

فروپاشی نظام بانکی ایرلند و سراسیمگی مقامات پولی اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات نظام پولی این کشور عمده ترین تیترروزنامه های امروز فرانسه را تشکیل می دهد. با شتاب گیری بحران، اکنون این بحث درمحافل سیاسی برخی از کشورهای اروپائی مطرح است که، چرا اروپا و شهروندان اتحادیه باید برای ترمیم سوءمدیریت بانک های ایرلندضرر و زیان حاصله را بپردازند. از نظرآنان، واقعیت این است که، مشکل امروز ایرلند پیش از اینکه بحران مالی و بودجه ای دولت این کشور باشد، بحران مالی حاصل از سوءمدیریت بانک های این کشوراست. و درواقع محافل مالی بین المللی به کمک ترمیم خرابی های مدیران این بانک ها شتافته اند.
هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه تحت عنوان “ایرلند زیربارمشکلات مالی خرد شده است”می نویسد: تعجبی ندارد، زیرا بحران ایرلند یکی ازنتایج اجتناب ناپذیر سیستم کنونی اتحادیه ای اروپاست که به ماشهروندان تحمیل کرده اند.

 

هومنیته می نویسد: استخدام های دولتی، حقوق کارمندان، کمک های اجتماعی به مردم فقیرایرلند همه دچاررکود شده است، زیرا این ها شرایطی بوده است که از سوی مدیران اتحادیه اروپا دربروکسل و مقامات واشنگتن به بهای اعطای کمک نود میلیارد دلاری به دولت ایرلند تحمیل شده است.
واما ازامروزیک رهبرسابق به اتهام جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در مقابل دادگاه جنائی بین المللی در لاهه قرار می گیرد.
روزنامۀ لاکروا، ارگان مسیحیان فرانسه دریادداشت سیاسی امروز خود می نویسد: ازامروز محاکمه “ژان پیربمبا” معاون رئیس جمهوری سابق جمهوری دموکراتیک “گنگو” در لاهه در حالی آغازمی شود که حدود هشتصد نفر، به عنوان قربانیان جنایات حقوق بشری و جنگی وی در سال های دوهزارو دو و دو هزارو سه، دردادگاه شهادت خواهند داد. لاکروا می نویسد: هرچند که ژان پیربمبا همه این جنایات را انکارمی کند، ولی حداقل، محاکمات دادگاه لاهه فرصت تازه ای خواهد بود تا در آن باردیگر برخشونت های خونین، تجاوزهای جنسی، قتل و غارت مردم غیرنظامی که امروزه در بسیاری از نواحی جنگی جهان، ازسودان تا بوسنی، صورت گرفته و یا صورت می پذیرد نوری افکنده شود.

فراموش نکنیم که امروزه دیگر نمی توان تجاوزجنسی را به عنوان نوعی خشونت پیامد فرعی جنگ به حساب آورد، بلکه باید پذیرفت و پذیراند که این نوع خشونت یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود ونمی تواند بدون مجازات باقی بماند.
درفیگارو روزنامه صبح پاریس مصاحبه مفصلی به چاپ رسیده است با “میکائیل ساکاشویلی” رئیس جمهوری “گرجستان”، از جمهوری های آسیای مرکزی،که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی استقلال از دست رفته خود را پس ازحدود هشتادسال بازیافت .
آقای ساکاشویلی، که به اروپا آمده است، امروز درمقر پارلمان اروپا به سخنرانی خواهد پرداخت . رئیس جمهور گرجستان در مصاحبه طولانی خود با فیگارو در مورد بازپس گیری سرزمین های ازدست رفته خود، اوستی جنوبی و آبخازی، به فیگارو می گوید : در این مورد مادرنظرنداریم به مبارزه مسلحانه برای بازپس گیری این دو منطقه بازگردیم، ماراه نبرد در پهنه ایدئولوژی، اقتصادی و حقوق بشررا انتخاب کرده ایم.
ودر لوموند، روزنامه عصرفرانسه، دو گزارش به افغانستان اختصاص یافته است. درگزارش اول، که به چگونگی ادامه حضورنیروهای بین المللی در این کشور پرداخته شده، لوموند می نویسد، خروج از افغانستان تصمیمی است که در موردآن سروصدای بسیارشده است، ولی واقعیت این است که درعمل و در استراتژی ادامه حضورنیروهای فرانسه و دیگر کشورهای متحد در این کشور بسیار طولانی تر ازاین خواهد بود.
مطلب دوم لوموند گزارشی است ازفرستاده ویژه این کشوربه ” شهرقندهار” که دومین پایگاه نظامی ناتو درآن قراردارد. فرستاده لوموند در این گزارش به تفصیل به زندان ناتو که توسط نظامیان کانادائی اداره می شود اشاره کرده، که سعی دارند از تکراراشتباهات امریکائیان درمورد زندانیان بومی جلو گیری نمایند.

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
RFI

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 23
  • اسد
  • 1399
  • 13
  • August
  • 2020
  • 23
  • ذو الحجة
  • 1441

عضویت در کانون