هزینه زندگی پناهنده گان در کمپ ها کمتر می شود.

پناهنده گان جوان که در انتظار نتایج تقاضای پناهندگی  خود در فنلاند زندگی می نمایند, در حال حاضر ماهانه 290 یرو از بودجه کمک به پناهنده گان دریافت می نمایند. این هزینه برای مصارف ماهانه پناهنده گان جوان در نظر گرفته شده است. دولت تصمیم گرفته است که به زودی  این مبلغ به 50 یرو تقلیل یابد. دلیل اصلی این تغییر, ارسال بیشترین این هزینه توسط جوانان پناهنده  به مادران وپدران شان می باشد. این جوانا ن بیشتر افغانستانی وسومالی می باشد.

 

اصل خبردر :www.Yli.fihttp://www.ilkka.fi/

اشکال حقوقی به دولت  وتذکربه پناهنده گان :

مبلغ 290 یرو بالا ترین هزینه است  که اکنون در هیچ کشور اروپایی یا استرالیا به پناهنده گان جوان که در انتظار جواب می باشند, داده نمی شود. این هزینه فقط برای مصارف روزانه داده می شود. مسکن , برق , آب , دوا وداکتر وتمام احتیاجات دیگر شامل این مبلغ نمی شوند.290 یروقبلا فقط برای مواد غذای داده می شد. دولت دلیل اصلی این تغییر را ارسال مبلغ بیشتر این هزینه را به خارج از فنلاند زکر کرده است. البته دولت فنلاند با کشف این مسله در اثر نادانی این جوانان نتیجه گیری غلط از این قضیه نموده است.

واقعیت این است که عده ای از جوانان پناهنده  با پول قرض از کشور های شان به اینجا رسیده است. این ها مجبور اند سختی ها وگرسنگی ها را تحمل نموده ودر برخی از مناطق کار گری ساعت 2 یروبه طور غیرقانونی کار نمایند تاپس از مدت ها تلاش موفق شوند قرض شان را پس بفرستند. البته که این مسله شامل اکثریت پناهجویان نیست فقط عده ای احتمالا چنین کارهای نموده اند که دولت فقط ارسال پول توسط آنها را کشف کرده است. اما تصویب  واجرای  این پلان  بی هیچ تردیدی ,عدالت وانصاف , دولت را زیر سوال می برد. زیرادولت ازتخلف عده ای نتیجه گیری کلی وعمومی نموده ودر نتیجه به کار خلاف عدالت وانصاف دست می زند.

دولت  هزینه هر پناهنجو را بر اساس حد اقل مصارف آنها می پردازد. 290 یرو حد اقل هزینه ای زندگی یک ماهه پناهنده گان در کمپ ها می باشد. اما هر گاه دولت براسا س حساب وکتاب مصارف روزانه تصمیم بیگرند بر اساس عدالت وانصاف باید هزینه را بیشتر نماید.50 یرو برای یک نفر در طی یک ماه, به سختی هزینه نان خشک می شوند. چون هر روز ارقام  قیمت ها در بازار فنلاند رو به صعود است.   نتیجه گیری هر قسم که باشد سوال مدافعان حقوق پناهنده گان این است که  دولت به چه دلیل فکر می کند 50 یرو کافی است برای خرج ماهانه در حال که گرانی در فنلاند  بیداد می کند؟. مواد غذای لباس ودیگر ضروریات در فنلاند بی نهایت قیمت می باشد.

عملکرد عده باعث فشار بیشتر بر اکثریت بی پناهان می شوند که با یک دنیا امید وبرای زندگی نو به اینجا آمده است.  واقعیت امر این است که برخی ازجوانان پناهنده نه همه , وقت به یکی از کشور های اروپای می رسند بنا بر شرایط  خاص  وازادی های مدنی که در این جا وجود دارد وهم بر خورد انسانی که این اهالی با تازه واردین می نمایند, البته نسبت به کشور های که مهاجرین از انجا می ایند, وهم تصور غیر واقعی  که درذهن جماعت اسیایی از اروپا می باشد,  این جوانان با تاسف دست به هر کاری می زنند.

تصورجوانان تازه وارد این است که ما دیگر ازادیم هرکاری که بخواهیم کسی مانع نمی شوند. جوانان پناهنده باید بدانند امنیت اینجا نتیجه دقت  وکنترول همیشگی سیستم دولتی است که با وجدان وشرافت ملی  در برابر امنیت مردم شان ,احساس مسئولیت مینمایند. در اروپا وامریکا مدت ها است خارجی های دها برابر وبه خصوص پناهنجویان تازه وارد همیشه در هر جا چشم های الیکترونیکی دنبال شان هستند. واین البته خوب است به نفع پناهنده گان نیز می باشد. چون در میان پناهنده ها ترویست ها جای می گیرند. ترویست های که در اثر بی پروای وجهالت انها اکنون کشور های مسلمان در اتش جنگ می سوزد . حضور انها در میان گروهای پناهنده نیز باعث تخریب وجهه پناهجویان می شوند.

پناهجویان می باید در قدم اول, قوانین ونوع زندگی در اروپارا درگ کنند.در برابر قانون پهلوانی ویا بی پروای نه نمایند. در برابر قانون وامنیت دیگران بی نهایت حساس باشند. سیستم زندگی درین کشورها به گونه ای است که هیچ کسی نمی تواند خلاف نمایند. خلاف وتقلب درین کشورها  به هر اندازه که انجام شوند به همان میزان راه زندگی را برای پناهنده گان تازه وارد بسته می نمایند. هر خلاف وهر تقلب خود هر کدام مانع است در برابر ورود ویا پیش رفت در جامعه اروپایی وبه خصوص در کشور های اسکاندیناویا.

محمد رفیق رجاء

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 6
  • حوت
  • 1398
  • 25
  • February
  • 2020
  • 1
  • رجب
  • 1441

عضویت در کانون