دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

 سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حسین علی زاده دوره ماموریت اش به پایان رسیده وایشان منتظر تکمیل دوره تحصیل بچه هایش می باشد. البته بدون اینکه بداند که دوره تحصیل بچه ها در فنلاند تازه آغاز گردیده است. اما خود آقای علی زاده امروزصبح در هیلسینکی در مصاحبه خود با روزنامه های فنلاندی وخارجی مقیم هیلسینکی گفت که اودیگر به ایران بر نمی گردد. ووی از سیستم  سیاسی جمهوری اسلامی ایران خارج گردیده است.

علی زاده گفت: اگر به ایران بر گردم مجازات من اعدام است ومن درینجا نیز از امنیت فامیل ام نگرانم. وی گفت به خاطرخارج شدنم ازسیستم ضد مردمی حاکم در ایران, توسط هم وطنانم مورد استقبال قرار گرفته ام. اما از طرف دولت ایران وافراد مشکوک مورد تهدید قرار گرفته ام. گرچند شمارهای تلفن ام را عوض نموده ام اما از طریق ایمیل ام, این تهدید ها را دریافت نموده ام.

 درین مصاحبه اقای علی زاده بزرگترین دلیل جدا شدن اش ازجمهوری اسلامی را تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته زکر نمود وی گفت هیچ ایرانی با وجدانی نمی تواند سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم ایران, توسط دولت موجود را تحمل کند.

 وی خاطر نشان کردکه من به خاطرتقویت جنبش سبز ازتمام امتیازات مادی ام در سیستم دولت سرکوب گرکنونی, گذشتم وبه جنبش سبز مردم ایران پیوستم. وی دولت ایران را متهم کرد که در ابعاد گوناگون به مردم ایران ظلم می کند.

 وی گفت : ما بعنوان دیپلماتهای ایرانی در خارج ازکشور خجالت می کشیم از ستم وبیداد این دولت به حق طلبیهای مردم ایران و سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی به شخصیت های ازادی خواه ایرانی در داخل ایران. درین مصاحبه وی گفت ما می خواهیم صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم  واز این طریق ادای مسئولیت نماییم در برابر رنج وستم که اکنون بر مردم ایران از طرف حکومت موجود روا داشته می شود. 

منبع خبر: التا سانومات وهیلسینکی سانومات روز دوشنبه .

   13.9.2010

ترجمه از تیمور 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 16
  • جوزا
  • 1399
  • 5
  • June
  • 2020
  • 13
  • شوال
  • 1441

عضویت در کانون