نگاه ایرانیها به ملتهای همسایه :دکترصمدعلی مرادی

دو پرسشگر در این برنامه خدیجه عباسی از افغانستان و مسیح علی نژاد از ایران، بحث داغ و پر معنایی را آغاز نمودند. موضوع بحث نگاه متکبرانه ایرانی ها به ملت های همسایه همچون افغانستان بود. با اینکه این موضوع به عنوان سئوال مطرح شده بود ولی به قدری مسلم به نظر می رسید که در همان ابتدا خود را به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر بروز داد. سعید پیوندی از زوایه جامعه شناسی حافظه تاریخی ملت ایران را عامل این تکبر و نگاه برتری جویانه دانست. به گفته او کشورهای همسایه در گذشته قسمتی از ایران بزرگ بودند و این در حافظه تاریخی ملت ایران باقی مانده است. از طرفی دیگر به گفته او در جمهوری اسلامی ایران به کمک سیستم آموزشی نگاه برتری جویانه تبلیغ می گردد.

لطیف پدارم منکر نگاه برتری جویانه ملت ایران نسبت به افغانی ها شد!

او گفت که نگاه ایرانی ها بیشتر متمایز کننده است تا برتری جویانه. به عبارتی او معتقد است که ایرانی ها بین خود و افغانی ها تمایز قائل هستند نه اینکه خود را برتر می دانند. مسیح علی نژاد با لطیف پدرام ابراز هم عقیدگی کرد و با تمام نیرو از رفتار و روش ایرانیان در قبال افغانی ها دفاع کرد.

برنامه به قدری با انکار حقایقی به روشنی روز همراه شد که به آدم احساس تهوع همراه با افسوس دست می داد. این برای من مسلم است که قشر بزرگی از ایرانی ها خدای شان منافع ملی شان است. سلاخی حقیقت به پای منافع ملی اکنون بلایی جهانی است اما در ایران جلوه دیگری دارد. پس نسبت دادن سیاهی به ماست توسط مسیح علی نژاد من را متعجب نکرد.

اما هرچه اندیشیدم که چرا شاعری افغان دستمال برداشته و چیز مالی ایرانی ها را می کند به جایی نرسیدم. برای کسانی که فارسی خوب نمی دانند بگویم که چیزمالی معادل همان پاچه خاری است. به قول یک آشنا، رفتار اجتماعی افغانی ها را باید با نگاه قومی تحلیل کرد تا انگیزه رفتاری، قابل کشف شود.

 همانقدر که ایرانی ها در راسیسم و ناسیونالیسم حل شده اند، افغانی ها در قوم گرایی و دگمیسم گم شده اند. احتمالا لطیف پدرام چون قیافه ای خوشکل مثل ایرانی ها دارد، در ایران به عنوان افغان قابل تشخیص نیست و به تبع آن، مورد تبعیض و توهین قرار نمی گیرد. از طرفی دیگر شاملو شاعر معروف ایرانی هم حاضر شده که با پدرام چند پیاله چای بخورد و گپی بزند. پس چگونه او می تواند این محبت ایرانی ها را نسبت به خود فراموش کند.

 در نتیجه لطیف پدرام بیشتر یک سیاستمدار قوم گرا است تا یک شاعر ملی گرا، پس بقیه 2 میلیون افغان مهاجر در زیر یوغ تبعیض و توهین به چیزش! -به نظر من کلمه “چیز” بسیار فراخ و پرمعنی است، چون خواننده بسته به تمایلاتش می تواند هر چیزی جای آن بگزارد-

اما برنامه اینگونه پیش نرفت. چراکه شیر زنی افغان به نام خدیجه عباسی همچون مدرکی زنده و انکارناپذیر به بیان حقایق لب گشود. او گفت که برخورد ایرانی ها تبعیض آمیز، توهین آمیز و راسیستی است. او گفت اگر آقای پدرام در ایران بگوید که افغان است، در جوابش می شنود که “اه شما قیافتون اصلن به افغونی ها نمی خوره ها”!

به وضوح ظاهر متفاوت، یکی از محرک های برخورد راسیستی است. خدیجه با این مثال روشن منشاء رفتار راسیستی در ایران را به بینندگان فهماند. سعید پیوندی این اتهام را رد کرد و رفتار مردم ایران را فقط درجه ای از رفتار بالا به پایین دانست اما نه راسیستی. “وقتی در انگلستان یکی به شما بگوید پاکی، شما اسم این رفتار را چه می گذارید؟”

 این سئوال خدیجه عباسی از سعید پیوندی بود. پیوندی در مقابل این سئوال روشن برآشفت و شروع به سفسته پردازی و مغالطه گویی کرد. آنچه همگان می دانند، در ایران برخوردهایی بسیار زشت تر و راسیستی تر نسبت به این مثال انگلیسی، در قبال افغان ها صورت می گیرد.

در جایی دیگر وقتی خدیجه عباسی به ذکر نمونه رفتارهای ناهنجار ایرانی ها در قبال افغان ها مشغول بود، مسیح علی نژاد گفت که با او ابراز همدردی می کند. “من به همدردی شما نیاز ندارم” جواب خدیجه بود. جوابی که معناهای بسیاری در آن نهفته است.

اول آنکه او همچون لطیف پدرام نگاه از بالا به پایین ایرانی ها نسبت به افغان ها را به رسمیت نمی شناسد.

 دوم آنکه خانم مسیح علی نژاد! راسیسم بیماری روح شماست، شما دردمندید و نیاز به همدردی دارید. این بیماری زشت، انسانیت شما را خدشه دار نموده و حقیقت را برای تان تیره و تار.

جالب ترین عبارتی که در این برنامه شنیدم، تعریف لطیف پدرام از راسیسم بود: “راسیسم یعنی اینکه کسی، کس دیگری را نجس بداند”!!!

احتمالا آقای پدرام می خواست ایرانی ها را از اتهام راسیسم تبرئه کند، چونکه افغانها را نجس نمی دانند! اما واقعن نفهمیدم این تعریف راسیسم را از کجایشان در آوردند. چونکه هر چه در اینترنت جست و جو کردم، چنین تعریفی از هیچ منبع قابل استنادی پیدا نکردم.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون