گزارش ازسیمینارانجمنهای مهاجرین ( کردستانی وافغانستانی ) در فنلند – هلسنکی + عکس

 

سیمینار به تاریخ  29.03.2010جهت بررسی موانع وچالشهای فعالیتهای سازمانی وتوانایی های نهادها وانجمنهای فعال مهاجران وپناهندگان برگزارشد.

دراین محفل ابتدا خانم کریستینا کورس فعال حقوق بشر دررابطه با فعالیتهای نهادهای مربوطه اش توضیحات مفصل ارائه دادند که درقسمتی از سخنان خویش گفتند با کارهای تحقیقی که انجام می دهیم واز حقوق اقلیتها در فنلند دفاع می نماییم واین نهاد بیشتر از 30 سال است که در فنلند فعال است.

سپس خانم کارین کرویج مخقق حوزه رسانه های گروهی تجربه تحقیقات خودرا با حضار درمیان گذاشت وی گفت: مدت ده سال است که دراین زمینه پژوهش نموده است وارتباط مدیا وجامعه را دو طرفه دانست .ایشان گفتند:مدیا ورسانه نتوانسته خارجیها ومهاجران را بخوبی درک نماید جنبه های منفی ومثبت خارجیها درمدیا را برشمردند از جمله درقسمتی از صحبتهای خود گفتند نقاط منفی خارجیها برجسته میگردد.

درقسمت دیگری اضافه نمودند درمورد خارجیها سطح معلومات نسبت به گذشته بالارفته است مدیا علیه نژاد پرستی مبارزه می کند.

سپس خانم پیا هولم کمیسر پلیس از وزرات داخله فنلند سخنرانی نمودند ایشان درمورد تجربیات خود و وظایف پلیس توضیحات ارائه نمودند .

درقسمتی از صحبتهای خود گفتند دراکثر جاها پلیس درجهت برقراری امنیت حضور دارد وپلیس درخوشیها کمتر حضور دارد ولی درمورد خارجیها گاهی هم درشادیها حضور دارند مثلا زمانیکه متقاضی پناهندگی خبر قبولی خودرا از پلیس دریافت می کند دراینجا با خوشی وشادی او سهیم می گردد.

دربخش دیگری از سخنان خویش اضافه نمود مشکل زبان درمورد مهاجران احتمال سوتفاهم را بوجود بیاورد.

وی درمورد استغاده مترجم ازاعضای خانواده واطفال را کاری نادرست دانست واین مسئله می تواند مشکل ساز باشد.

ایشان درباره تفاوت فرهنگها که بعضی فرهنگها زن ومرد غریبه درزیر یک سقف را قبول ندارد ؛ گفت : پلیس دراین زمینه فکر نمی کند او خود را یک کارمند حس می کند هیچگاه فکر نمی کند که زن است یا مرد.

وی در ادامه افزودند:فنلندیها نسبت به پلیس اعتماد دارند.

درقسمت دیگری اضافه نموده گفت: پلیس هم انسان است وپیش داوریهای هم درجامعه وجود دارد واین پیشداوری ها دو طرفه میباشد.

صحبتهای محسن ذاکری ادامه بخش برنامه های این سیمینار بود وی زندگی مهاجران وپناهندگان را از زوایه دیگر مورد بررسی قرار داده گفتند اول باید میزبانان خودرا درک کنیم بعد از انها انتظارداشته باشیم و وی دراین مورد چنین گفت : مشکل بین ما وراسیست هاست که هردو یکطرفه به قضاوت می نشینند.

درادامه چنین اضافه نمود:  ما باید تاثیر متقابل داشته باشیم ما معلومات را انتقال ودریافت نماییم وصحبت رو در رو نمائیم و یاد آور شوم که توپ درمیدان ماست.

ادامه دهنده سیمینار صحبتهای اقای احمد عزیزی بود که از کشور سویدن دراین سیمینار شرکت کرده بودند .وی در باره دموکراسی به سخنرانی پرداخت در قسمت از سخنان خود گفتند: من درسویدن در زمینه توسعه دموکراسی کار می کنم دموکراسی به معنی برابری بوده و درصد سال گذشته دراینجا مشکل راسیسیم وخارجیها بطور جدی وجود نداشته است.

آنگاه خانم ترهی هیلدن که تحقیقات وسیعی درمورد تشکلها وانجمنهای خارجی در فنلند انجام داده است صحبت مفصل نمودند ایشان در مورد عوامل متاثر درتشکلها وانجمنها ، فعالیتها خارجیها درانجمنها ، تیپلوژی انجمنها ، انجمنهای قومی فرهنگی ، انجمنهای چند فرهنگی ، انجمنهای زنان ، انجمنهای دینی ، انجمنهای ائتلافی وانجمنهای جوانان توضیحات به حضار دادند.

آنگاه آقای ریبوار کریمی که یکی از تدویرکنندگان این محفل بود نظرات  خودرا پیرامون این سیمینار وادامه ای این بحث ها را مورد ارزیابی وتاکید قرار دادند.

درپایان نمایندگان نهادها وانجمنهای حاضر در سیمینار پیرامون مسائل مطرح درسیمینار به بحث وگفتگو پرداختند .

نمایندگان تشکل ها ادامه این بحثها مفید برای جامعه مهاجر وپناهنده دانستند.

بخش خبری سایت کانون

 

 

 
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 26
  • سرطان
  • 1398
  • 17
  • July
  • 2019
  • 14
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون