اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:2- بمناسبت 21 فبروری روزجهانی روز مادری:نبی قانع زاده

 

قسمت دوم

درمبحث گذشته گفتیم که زبان مادری می تواند وسیله ای برای حفظ اصالتهای فرهنگی یک ملت محسوب گردد زبان میتواند احساس وزوایای مختلف فرهنگی وغیرفرهنگی یک مردم را تبیین کند حالا این مهم را چگونه امروز جمعی وسیعی مردم ما که درغرب سکنی گزین شده اند ونسل جدید آنها در درون یک فرهنگ دیگر درحال شکل گیری میباشد برای حفظ هویت وفرهنگ خود چه کنند؟

 یکی از راههای حفظ فرهنگ خودی همان یاد داشتن زبان مادری از نظر خواندن ، نوشتن و مکالمه کردن توام با درک مفاهیم میباشد .

 پایه ها واصول اصالتهای فرهنگی در کجا ها قرار دارند ؟

درقسمت دوم دراین زمینه خواهیم پرداخت :

قبل از وارد شدن به این بحث اولا باید بدانیم که واژه فرهنگ چه معنایی دارد ؟

درفرهنگ عمید واژه فرهنگ را به معنای علم ، دانش ، ادب ، معرفت ، تعلیم تربیت ، آثار علمی وادبی یک قوم یا  ملت معنی شده وبه معنی کتاب لغت  (شامل لغات یک زبان و شرح آنها )

.

 دربعضی لغت نامه ها به معنی تمدن و دانش نیز آمده است.

درزبان انگلیسی به معنی culture,education,Dictionaryامده است

معنی مورد نظرما همانا آثار علمی  و ادبی یک قوم و ملت و آثار تمدن آنها می باشد .

شناخت آثار تمدنی وادبی یک ملت وقوم  برای کسانیکه خودرا  متعلق به آن فرهنگ  میداند  شناخت اش برای  تکمیل شخصیت  فرد یکه دردرون یک فرهنگ دیگرمتولد ، رشد وبالاخره خودرادرآن می شناسد مفید واقع خواهد شد اگر یک نوجوان یا جوان که در فرهنگ جدید رشد می کند علاوه برآموختن مزیت های فرهنگ که درآن نشو نما کرده است ودیدگاههای که درآن جامعه بسوی وی معطوف می گردد واورا با دید یک خارجی وبیگانه خواهد دید ویک خلا روانی به این شخص دست خواهد داد اتکا پیدا کردن اوبه یک فرهنگ کهن وغنی که خود را به آن متعلق بداند خلا روانی آنر پر خواهد کرد.

شناخت وشنا ساندن فرهنگ برای نسل جدید موضوع با اهمیت به حساب خواهد آمد و برای این امرمهم  زبان همان فرهنگ لازم بنظر میرسد شاید زبان برای یک فرهنگ به حیث رکن اساسی وپایه به حساب خواهد آمد.

عنصر بقا فرهنگ یک جامعه وملت به بقا زبان آن ملت و جامعه برمیگردد زبان عامل گسترش فرهنگ بصورت افقی و عامل بقا بصورت عمودی خواهد بود یعنی گسترش دهنده فرهنگ دربین مردم وحفظ آن برای نسل های آینده به شمار خواهد آمد .

پس می بینیم  که سرنوشت و اصول اصالتهای فرهنگی یک ملت به زبان همان ملت بنحوی گره می خورد اگر به اصالتهای فرهنگی خود باورمند هستیم یکی از راههای اساسی پایه های فرهنگی بر زبان همان فرهنگ استوارمیگردد.

علاوه براینها حفظ زبان مادری برای جامعه پناهنده و مهاجر چه فواید دارد ؟

اگر از زوایای مختلف به این قضیه بنگریم فواید متعددی برای جامعه پناهنده و مهاجر مترتب خواهد بود .

زبان مادری برای حفظ هویت :

زبان مادری درراستای حفظ هویت شخصی ، خانوادگی  ، اجتماعی ، قومی و ملی موثر خواهد بود .

از آموختن و یاد داشتن زبان مادری برداشتهای متفاوت ارائه میگردد وتعدادی براین باورند که تنها همان  مکالمه ساده درحد افهام وتفهیم برای رفع مشکلات روزمره کفایت می کند ولی جمعی دیگری که عمیق تر با این قضیه می نگرند براین باورند که زبان مادری شاخصه فرهنگی یک ملت بحساب امده و بعنوان هویت ملی شمرده خواهد شد نه به خاطر مکالمه روزمره بلکه عمیق تر و دقیق تر به آن می نگرند مکالمه بزبان مادری در جایی خودش با ارزش بوده ولی جاذبه ها و زیبایی های که در زبان مادری ملتها وجود دارد نمی توان منکر آن شد بویژه اگر به زبان فارسی – فارسی دری – توجه گردد زیبایی ها و مایه ها ی  عمیق ادبی ، هنری ، تاریخی و…………در آن وجود دارد که اهمیت آنرا چند برابر می سازد.

زبان مادری برای  یکفرد ویا یک طفل ، آموختن و یاد داشتن اش به اوهویت شخصی ، فرهنگی  توام با حس تعلق ملی را فراهم می کند طفل که با چنین انگیزه ای بیاموزد آن طفل نقش مربی و معلم آینده را برای نسلهای ما بعد خودرا خواهد داشت .

کودک مهاجر زمانیکه به مدرسه شامل میگردد خودرا با دیگران یکی میداند که از نظر ارزشهای انسانی نیز باید چنین باشد ولی زمانیکه بزرگ می شود وارد جامعه میگردد و درآن جامعه تحصیل می کند، اگر درآن جامعه پذیرفته نگردد شدیدا دچار آسیب خواهد شد چرایکه این فرد دیگر خودرا متعلق به آن جامعه نمی داند اگرآن فرد بزبان مادری خود تسلط کامل داشته باشد این تسلط باعث خواهد شد که وی خود را متعلق به جامعه خود بداند واز آسیب دیدگی روانی مصئون بماند.

شکل گیری هویت یک فرد ابتدا از درون خانواده آغاز میگردد،خانواده بصورت انکار نا پذیر به عنوان یک منبع سنتی برای اطلاعات فرهنگی ، تاریخی وحتی اساطیری قومی عمل می کند که فرد به آن تعلق دارد .(1)

بعد از آنکه طفل در دامن مادر ودرون خانواده شروع به یاد گیری زبان مادری می کند برای تحکیم و غنامندکردن زبان طفل با درایت والدین این آغاز را به کمال مطلوب برسانند.

1-Abound & Skerry , 1984

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 15
  • جوزا
  • 1402
  • 5
  • June
  • 2023
  • 16
  • ذو القعدة
  • 1444

عضویت در کانون