حفظ شعائر یا ترویج تحریفها در محرم! : از – نبی قانع زاده

درکشورهای که دوستداران وپیروان امام حسین (ع) درآنجا زندگی می کنند زمانیکه روزهای محرم وعاشورا فرامی رسد جامعه باشور،حال خاص مواجه میگردد واکثرافراد درهرسن وسال که هستند خاطرات زیادی از این ایام را باخود دارند.

ودوستداران امام حسین مراسم تجلیل از این نهضت را ادامه دهنده راه امام می دانند  سنت وشعائر مذهبی که تحت عنوان تجلیل ازمحرم و عاشورا حسینی رایج شده است بعداز حادثه تلخ وتراژدی سال 61 هجری که درسرزمین کربلا اتفاق افتاده است و تا به امروز ادامه دارد.

این واقعه تاریخی از دیدگاه اکثرمورخین وتحلیل گران تاریخ قابل توجه ومورد احترام آنها بوده ظالمان وستمگران این قضیه المناک را محکوم وحماسه سازان وحق خواهان آن را تمجید وتایید می نمایند.

امام حسین (ع) دراین حرکت با اهداف مشخص بادرک از شرایط زمان خودش وبه باورپیروان امام بنابه وظیفه ای دینی والهی خودش حکومت یزید رابه چالش گرفت واز بیعت با یزید سرباز زد تسلیم بیعت بگیران خلیفه (یزید) نگردید دوستداران او وپدرش (امام علی )که درکوفه بودند از این فرصت استفاده نموده واورا به کوفه دعوت نمودند امام هم راهی کوفه شد ولی مردم کوفه به عهدخودوفا نکردند واورا یاری نه نمودند.

بنا به نقل کتب تاریخی اونمی خواست وارد جنگ گردد ولی اورا مجبور ساختند ووادار به ورود به سرزمین کربلا نمودند تشنگان قدرت وبی وفایان کوفه براین کاروان که متشکل از زن ؛ کودک؛پیروجوان بودند عرصه را تنگ کردند چنان بیرحمی وسنگ دلی نمودند که کمتر درتاریخ بشریت چنین فاجعه رخ داده است بعد ازوقوع این واقعه بزرگ تاریخی چندین حرکت انتقام جویانه از عاملین فاجعه نا گوار عاشورا رخ داد.

همچنان این حادثه وفاجعه ی دردناک تاثیر سخت وناگوار بردوستداران وپیروان امام حسین (ع) گذاشت که آنها را وادار به باز گویی مصایب بنماید حضرت زینب اولین بازگو کننده صحنه های دردناک کربلا به حساب می آید یعنی اگرزینب درحرکت اصلاحی وانقلابی امام حسین  نقش نمی گرفت این قیام به خوبی معرفی نمی گردید .

امام حسین ویارانش حادثه وقیام کربلا را آفرید ولی زینب آنرا به کمال رسانید پس زینب بنیانگذار تجلیل از عاشورا است

نمى‏توان از كربلاى حسین نوشت و در آن، از كار بزرگ زینبى یادى نكرد؛ چرا كه حادثه كربلا با نقش مكمّل و بى‏بدیل حضرت زینب‏(ع) كامل مى‏شود. دکترعلی شریعتى در این مورد مى‏گوید:

“رسالت پیام از امروز عصر، آغاز مى‏شود. این رسالت بر دوش‌هاى ظریف یك زن، «زینب» – زنى كه مردانگى در ركاب او جوانمردى آموخته است و رسالت زینب دشوارتر و سنگین‏تر از رسالت برادرش. آنهایى كه گستاخى آن را دارند كه مرگ خویش را انتخاب كنند، تنها به یك انتخاب بزرگ دست زده‏اند؛ اما كار آنها كه از آن پس زنده مى‏مانند، دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، كاروان اسیران در پى‏اش، و صف‌هاى دشمن تا افق در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش. وارد شهر مى‏شود، از صحنه بر مى‏گردد. آن باغ‏هاى سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوى گل‌هاى سرخ به مشام مى‏رسد. وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادى شده است؛ آرام و پیروز، سراپا افتخار؛ بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد مى‏زند: «سپاس خداوند را كه این همه كرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا كرد، افتخار نبوت، افتخار شهادت…» اگر زینب پیام كربلا را به تاریخ باز نگوید، كربلا در تاریخ مى‏ماند. (1)

بدون شك حضور حضرت زینب‏(ع) در كربلا به عنوان پیام رسان شهیدان، حیاتى‏ترین عنصر در ماندگارى «حماسه حسینى» است.

اگر زینب نبود، كربلا در كربلا مى‏ماند و حماسه درخشان حسینى اسیر حصار زمان خود مى‏شد. حضرت زینب‏(ع) خود سرود حماسه‏اى بود كه درخشید و حماسه سترگ كربلا را در همه زمان‏ها سارى و جارى ساخت.

بی جا نخواهد بود که بقیه کسانیکه عاشورا را گرامی می دارند به روش ومنش زینب اقتدا نمایند.

زینب اهداف وبرنامه های این حرکت را به خوبی می دانست به همان اساس تبین کننده خوب وبه عنوان یگانه پیام اور قیام عاشورا قرارگرفت.

سیری که ازتجلیل نهضت عاشورا ازوقوع آن ؛ تا به امروزادامه داشته است روند طولانی ومتفاوتی را به خود دیده است هرفرد وجمعی طبق باور وبرداشت خود با این واقعه برخورد نموده است گروه ها وجماعت های نیز بوده که براساس منافع خود درتجلیل ازعاشورا حرکت کرده اند.

دراین مدت واقعه وحادثه ای کربلا وعاشورا ازگزند تحریف مصئون نمانده است قبل ازآن باید بدانیم که تحریف یعنی چه ؟

تحریف به معنی کج کردن ، گردانیدن ، تغییر وتبدیل دادن وگردانیدن کلام کسی از وضع طرزوحالت اصلی خود، بعضی کلمه را عوض کردن وتغییردادن معنی آن . (2)

تحریف از ماده حرف است به معنی منحرف کردن وکج کردن چیز از مسیرومجرای اصلی است .

تحریف بردوقسم است : 1- لفظی   2- معنوی

عامل تحریف هم دوقسم است :

1- از طرف دوستان (منشا جهالت دوستان) 2- از طرف دشمنان (یاعداوت دشمنان)

تحریفات لفظی : مانند داستان های ساختگی وجعلی  نشات گرفته یا از جهل دوستان یا عداوت دشمنان میباشد مانند عروسی قاسم درکربلا ، حضورلیلی مادرعلی اکبر درکربلا  ، هشتصدهزار نفر بودن لشکر ابن سعد ، هفتاد دوساعت بودن روز عاشورا ، چند مورد دیگر.

تحریف معنوی : یکی از تحریف ها این حادثه را ناشی از یک دستور محرمانه وخصوصی دانستند.

امام حسین فدای گناهان امت شد ! اوکشته شد تا گناهان امت بخشیده شود ! بدون شک این یک فکر مسیحی است که درمیان ما رایج شده است .

این فکر است که امام حسین را به کلی مسخ می کند واورا به صورت سنگر گنهکاران درمی اورد، قیام اورا کفاره عمل بد دیگران قرار می دهد: امام حسین کشته شد که گنهکاران از عذاب الهی بیمه شوند! جوابگوی معصیت معصیتکاران باشد.(3)

این تفکر(بخشیده شدن گناهان) به شکلی ازاشکال دربین تجلیل گران عاشورا وجود داشته و دارد کسیکه در زندگی خود پیروی از حسین  وراه حسین را پیشه نکرده است ولی روزهای محرم وعاشورا با زنجیرزن، قمه زن و تیغ زن میخواهد تمام گناهانش بخشیده شود !

ازیکی از سینه زنها وزنجیرزنهای تیغ دار بنام ……چرسی دریکی از محله های شهرکابل که اعمال قبیح مانند قمار ودزدی و……راانجام میداد روزی یکی از بزرگان محله ومنطقه اورا نصیحت می کند به اومی گوید که از خدا بترسید باعث آزار اذیت مردم و….ونگردید درجواب چنین می گوید-:بادار مه (من) امام حسین وابوالفضل آغا ره دارم ماه مارم (محرم) که زنجیر تیغ دار زدم خدا مره می بخشه –

جهالت دوستان به اصطلاح امام حسین (ع) به حدی تند وبی پایه است که باعث آبروریزی می شوند که اینگونه تندروی های آنها باعث میگردد که آنها از مداردینی وانسانی خارج شوند مثلا :خودرامانند سگ درآوردن و……

از مراجع تقلید سؤال شده است:برخى مداحان شعرهاى نامناسب خوانده مانند”من حسین اللهى‏ام” یا “قلاده سگ به گردن انداخته” یا”صداى سگ در مى‏آورند” وظیفه ما در برخورد با این افراد چیست؟آیت‌الله العظمى‏تبریزى فرمودند: مداحى و خواندن اشعار در مجالس اهل بیت(ع) باید طورى باشد كه موجب وهن شیعه نباشد و بهانه ‏به دست دشمنان شیعه ندهد. در مجالس اهل (ع)  باید اشعارى خوانده شود كه فضایل آن بزرگواران بیان شود و مصائب و مظلومیت آنها براى مردم گفته شود. ائمه از ما نخواسته‏اند كه خود را به صورت حیوان در آوریم آنچه كه از ما خواسته‏اند این است كه مؤمن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقى باشد كه از آن بزرگواران رسیده است. (4)

اظهار مطالب موهن و تحقیر غیر مطلوب اهل بیت، تحقیرى كه تنها در دربار پادشاهان ظالم پاداش دارد در بارگاه امامان معصوم چیزى جز خوارى نیست به عنوان نمونه:

هر كى مى‏خواد هر چى بگه
من سگ كوى زینبم‏
بهشت جاودان ز تو
كران و بیكران ز تو
سلطنت جهان ز تو
من سگ كوى زینبم

اهل بیت ذلت را براى پیروانشان نمى‏پسندند:”لا ینبغى للمؤمن ان یذل نفسه”؛ سزاوار نیست مؤمن خود را ذلیل ‏كند. (5)

نمونه دیگر ، طرح مسایل غلوآمیز در عزاداری‌هاست “حسین اللهی شدن”! “زینب اللهی شدن”! و از این رهگذر خود را مقدس جلوه دادن. قرآن کریم از غلو نهی می کند “یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق.” (6)

این تیغ زنی ها وقمه زنی ها را اکثر فقها وعلمای دینی شیعه اجازه نداده اند معروف است که تعدادی از سردسته های عزاداری نزدآیت الله بروجردی رفتند ایشان به سردسته های عزاداری گفتند : از اعمال که موجب وهن و آبروریزی میگردد پرهیز گردد ؛اقای بروجردی پاسخ که دریافت داشت این بود که مدت یکسال ما مقلد شما هستیم ولی این یک روز را نمی توانیم مقلد شماباشیم!

انتشار صحنه ای موهن وضجه آور سینه زنی های خشن ؛ زنجیرزنی ؛ تیغ زنی وقمه زنی در صفحات سایتها از طریق انترنت را چگونه تفسیر نماییم ؟

درگذشته ها مراسم عزاداری به هرشکلی که بوده انجام می گرفته از همان محدوده انجام فراترنمی رفته است ولی امروزه دراثر گسترش رسانه ها ودهکده شدن جهان این صحنه ها به سرعت منعکس میگردد.

علاوه براین درافغانستان نحوه عزاداری نسبت به گذشته فرق کرده است قبلا مراسم ها در محدوه مساجد ، تکایا وحسینیه ها انجام می گرفت ولی چند سالی است که مراسم عزاداری بصورت دسته جات منظم در جاده ها ، سرکها ، خیابانها وکوچه ها برگزار میگردد گاهگاهی  صحنه های غیر متعارف وموهن وخشن از بعضی این دسته جات عزادادری دیده می شود وتوسط بعضی خبرگزاری ها این صحنه ها انعکاس پیدا می کند که تجلیل ازعاشورا را خدشه دار می سازند.

اینجاست که مرز حفظ شعائر وترویج تحاریف را دقیقا بایدشناخت رهروان عاشورا وعلاقمندان وعاشقان راه حسین (ع) شعائر حسینی راطوری انجام دهند که مطابق اهداف والای سرورآزادگان باشد نه مروج تحریفهای از خود ساخته ای عهد صفویه…….و کتابهای مانند اسرارالشهاده و روضه الشهدا ملا حسین کاشفی و…..و…….

من با کسانیکه به زمین زمان دشنام می دهند تمام اینها راخرافات میدانند کاری ندارم ولی حرف من با آنانی است که باورمند به یک اصول مشخص وتعریف شده ی دینی هستند می توانند هم با خرافات هم با تحریف های که باعث آبروریزی می شوند با استدلال ومنطق جلوشان را گرفته ومانند پیامبر مکتب عاشورا زینب کبری مبلغ ومروج اهداف عالیه قیام خونین کربلا باشند

.والسلام

 منابع و ماخذ ها:

1-حسین وارث آدم ازدکترعلی شریعتی

2-فرهنگ عمید

3-حماسه حسینی ازمرتضی مطهری- انتشارات صدرا- جلد 2ازبخش یاداشت تحریفات واقعه تاریخی عاشورا

4- مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج‏4، ص‏111 و ص‏112.

5- سایت تبیان

6- سوره نساء، آیه 171

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون