سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند+عکس

 

این سیمینار که به ابتکار شهرداری همیلینا ؛ فین کورد وانجمن ریکار وبا شرکت انجمن افغانها درهلسنکی وکانون افغانستانیهای فنلند وحضور ده ها تن از پناهندگان  افغانستانی ، کرد وعراقی از شهرهای مختلف

 

فنلند (هلسنکی؛تورکو؛پوروو؛لاهتی همینلنا وهوینکه ) به تاریخ 11.12.2009برگزارشده بود  این سیمینار تحت عنوان اطفال مهاجر؛انتظارات والدین وخواسته های جامعه جدید دایرشده بود

 سخنرانان درمورد چگونگی مراحل وفق یابی سخنان مفصل ایراد نمودند وپیرامون مشکلات وموانع مختلف وفق یابی تبادل نظر بین برگزار کنندگان واشتراک کنندگان صورت گرفت.

دراین محفل خانم میکونن کارمند سابق ملل ومجری طرح درسازمان حقوق اطفال ؛ تحت عنوان کودکان پناهنده درجهان وجهان کودکان پناهنده سخنان مفصل ایراد نمودند.پس از ایشان خانم انیتا نویسکی ؛ کارشناس امورچند فرهنگیدرسازمان کتی پو که درراستای تخصص خود سخنان جالبی ارائه کردند.

ادامه دهنده برنامه ها سخنان اقای ریبوار کریمی کارشناس ومشاور درسازمان حقوق اطفال مانرهیم بود که سخنرانی نمودند.

 

درپایان این بحث ها نتایج وخواسته های اشتراک کنندگان درجهت خوبتر وبهتروفق یابی پناهندگان طی چند ماده که درذیل خواهد امد به پایان رسید:

 

خواسته ها درراستای بهتروفق یابی:

1-والدین فرزندان شان را مجبوربه ازدواجهای نا خواسته نکنند.

2-دریافت اطلاعات لازم درباره جامعه بزبان ساده مادری پناهنده.

3- والدین واطفال همدیگر را درک کنند.

4- والدین بتوانند برای اطفال شان دوست باشند. 

موانع عمده در راستای عدم وفق یابی:

1-عوارض روحی وروانی جنگهای قبلی که پناهنده ازکشورجنگ زده امده اند 

2- عدم توانایی درک وضعیت بالا از طرف جامعه جدید. 

3-سختگیریهای بیش از حد وآسان گیری های بیش از حد بعضی از والدین. 

4-عدم تبیعض نسبت به خارجی ها.

 راهکار وراه حل ها برای بهتروفق یابی: 

1-توسعه اطلاعات رسانی به زبان مادری 

2-بالابردن سطح اطلاعات جامعه میزبان از اجتماعات داخلی وخارجی ها. 

3-کارریشه ای برای اختلافات خارجیها وفنلندیها. 

4- نشریه برای خارجیها به زبان ساده. 

5-توسعه راهکارهای تبادل نظر بین دو نسل جدید وقدیم. 

6-ارائه سیمینار های مشابه.

بخش خبری سایت کانون

 

 

 

 

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون